Windows Herstelconsole

| 17 augustus 2010, 10:04

How To
pagina 1

Herstelconsole in Windows 7 (en Vista)

01. Gebruikersomgeving, 02. Herstelprogramma, 03. Regiogegevens opgeven, 04. Juiste Windows-installatie, 05. Geen besturingssystemen?, 06. Geavanceerde opties opvragen
pagina 2 07. Systeemherstel uitvoeren, 08. Back-up terugplaatsen, 09. Geheugenproblemen, 10. Opdrachtprompt, 11. Systeemherstel, 12. Snelle toegang, 13. Herstelpunt maken
pagina 3

Herstelconsole in Windows XP

14. Herstelconsole in XP, 15. Herstelconsole installeren, 16. Vanaf cd starten, 17. Ondersteunde opdrachten, 18. Aanmelden, 19. Boot.ini oplappen, 20. Opstartproces herstellen (I)
pagina 4 21. Opstartproces herstellen (II), 22. Naar diskette kopiëren, 23. Schijven controleren, 24. Opdrachtspecifieke hulp, 25. Aanvullende mogelijkheden, 26. Herstelconsole verwijderen, 27. Extra opdrachten
pagina 5

Veilige modus in Windows XP

28. Veilige modus, 29. Verschillende smaken, 30. Opstartmenu, 31. Met netwerkondersteuning, 32. Logboekregistratie, 33. Verkeerde resoluties, 34. Juiste configuratie

Bent u al bekend met de Windows Herstelconsole? Dit verborgen onderdeel van Windows kan u bij problemen met het besturings­systeem snel uit de brand helpen. Met de Herstelconsole komt u zelfs bij de meest vervelende problemen beslagen ten ijs!

Veilige modus in Windows XP

28. Veilige modus

Tijdens de start van Windows wordt een grote hoeveelheid extra software geladen. Denk aan stuurprogramma's voor randapparatuur, netwerkondersteuning en aanvullende diensten. De veilige modus van Windows zorgt ervoor dat Windows zo 'kaal' mogelijk wordt geladen: met ondersteuning voor een VGA-beeldscherm, zonder netwerkverbindingen, met het muisstuurprogramma van Microsoft en alleen de apparaatstuurprogramma's die minimaal vereist zijn om Windows te kunnen starten. Hierdoor is de kans groot dat u de computer in geval van problemen wél kunt starten. Daarna kun u proberen het probleem alsnog op te lossen, bijvoorbeeld door een geïnstalleerde driver te verwijderen die het systeem om zeep heeft geholpen, of door logboeken te raadplegen om de fout te achterhalen. Na de foutoplossing start u de computer op in de normale modus en met wat geluk is het probleem verdwenen.

De veilige modus helpt u bij het oplossen van ernstige systeemproblemen.

29. Verschillende smaken

U roept de veilige modus op door tijdens het starten van de computer de F8-toets in te drukken. De veilige modus kent verschillende uitvoeringen: Veilige modus, Veilige modus met netwerkmogelijkheden en Veilige modus met opdrachtprompt. In de praktijk worden de eerste twee modi het meest gebruikt. De derde optie maakt gebruik van de Windows XP-opdrachtprompt in plaats van de grafische omgeving. Deze optie is bedoeld voor gevorderde gebruikers.

De veilige modus is beschikbaar in verschillende uitvoeringen.

30. Opstartmenu

Als u meerdere besturingssystemen hebt geïnstalleerd (een 'dualboot'- of 'multiboot'-configuratie), verschijnt er een opstartmenu tijdens het opstarten van uw computer. In dit menu kiest u het gewenste besturingssysteem. U kunt de veilige modus ook toegankelijk maken via dit menu. Dat is handig, omdat u daardoor niet meer wordt gedwongen op het juiste moment op de F8-toets te drukken om het keuzemenu voor de veilige modus op te roepen. Open Windows Verkenner en navigeer naar de root van de C:\-schijf. Maak een kopie van het bestand Boot.ini en sla dit in een aparte map op. Vervolgens gaat u naar Start, Configuratiescherm, Prestaties en onderhoud. Klik op het pictogram Systeem. Op het tabblad Geavanceerd klikt u op de knop Instellingen in het vak Opstart- en herstelinstellingen. Klik op Bewerken. Voeg de volgende regel toe aan het ini-bestand als u Windows XP Professional gebruikt:

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional Veilige Modus" /safeboot:minimal /sos /bootlog

Gebruikt u Windows XP Home Edition, dan voegt u de volgende regel toe:

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition Veilige Modus" /safeboot:minimal /sos /bootlog

Sla het bestand op en verlaat Kladblok. Vervolgens zorgt u dat er een vinkje staat bij de optie Lijst met besturingssystemen N seconden weergeven en bij Herstelopties (indien nodig) N seconden weergeven. Klik op OK. Voortaan is de veilige modus beschikbaar in het opstartmenu van Windows.

Voeg de veilige modus aan het opstartmenu van Windows toe.

31. Met netwerkondersteuning

In de vorige tip hebt u de veilige modus zonder netwerkondersteuning aan het opstartmenu van Windows toegevoegd. Om de veilige modus mét netwerkmogelijkheden in het menu op te nemen, gebruikt u in plaats van /safeboot:minimal de uitbreiding /safeboot:network.

32. Logboekregistratie

Als u de veilige modus hebt uitgevoerd voor probleemoplossing, maar merkt dat Windows nog steeds niet in de normale modus kan worden gestart, kunt u gebruikmaken van andere opstartopties. Tijdens het starten van de computer drukt u op F8 om de geavanceerde opstartopties te tonen. Kies voor Logboekregistratie bij opstarten inschakelen om Windows te laden en in een logboekbestand de status van alle geladen stuurprogramma's op te nemen. Windows wordt gestart en loopt waarschijnlijk weer vast. Nu herstart u de computer en kiest u voor de veilige modus. Open Windows Verkenner en navigeer naar de root van de C:\-schijf. Hier vindt u het logboekbestand Ntbtlog.txt. Open het in Kladblok en bekijk de laatste regel. Als het systeem steeds vastloopt door een driver, vindt u hier om welk stuurprogramma het waarschijnlijk gaat.

Het logboek registreert welke services worden geladen.

33. Verkeerde resoluties

Stel, u schakelt uw beeldscherm in een verkeerde resolutie, waardoor het beeld onleesbaar wordt. U kunt dan in de veilige modus starten, waarbij de standaard-videodriver van Windows wordt geladen, maar beter is het om de VGA-modus van Windows te starten. Hierbij wordt in plaats van het standaard-stuurprogramma gebruikgemaakt van uw eigen videodriver in de 'veilige' VGA-modus. Druk tijdens het starten van de computer op F8 en kies voor VGA-modus inschakelen. Vervolgens kunt u de verkeerde instellingen van de videokaart herstellen en de computer opstarten in de normale modus.

Opnieuw opstarten in een lagere schermresolutie is soms gemakkelijker gezegd dan gedaan.

34. Juiste configuratie

De veilige modus werkt nauw samen met andere opstartmodi van Windows. Telkens als Windows succesvol wordt geladen, wordt een back-up gemaakt van de registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet en de lijst van succesvol geladen drivers. Geeft het starten van Windows opeens problemen, dan vindt de registratie niet plaats. Kiest u vervolgens bij geavanceerde opstartopties voor Laatst bekende juiste configuratie, dan worden de een na laatste instellingen gehanteerd. Waterdicht is deze methode niet. Installeert u bijvoorbeeld een driver die instabiel is maar die Windows nog wel laat starten in de normale modus, dan wordt de informatie van de laatst bekende juiste configuratie overschreven. U kunt dan niet meer via deze functie terug naar de stabiele configuratie. Voorkom dit en start de computer op in de veilige modus. De informatie voor de laatst bekende juiste configuratie wordt hierdoor niet overschreven. U kunt in de veilige modus het probleem verhelpen en pas daarna weer in de normale modus starten.

De laatst bekende juiste configuratie laadt de laatste Windows-configuratie die geen problemen gaf.

De reacties worden ingeladen, een moment geduld...