Windows XP herstellen

| 8 oktober 2008, 10:05

How To

Problemen met Windows blijven uitermate vervelend. Gelukkig beschikt het besturingssysteem over een aantal krachtige onderdelen waarmee u een groot deel van de irritaties de baas blijft. Een goed voorbeeld hiervan zijn de geavanceerde herstelopties van Windows XP. Bij de meeste mensen zijn deze opties relatief onbekend. Hoog tijd om hierin verandering te brengen!

We beginnen bij het begin: wat is de Herstelconsole? De Herstelconsole biedt u verschillende mogelijkheden om uw computer te herstellen in geval van problemen. Uiteraard kunt u binnen Windows zelf gebruik- maken van het 'gebruiksvriendelijke' Systeemherstel om de computer te herstellen. Laat dit onderdeel u vaak in de steek bij een computer die niet goed of helemaal niet opstart? Juist in deze situaties komt de Herstelconsole van pas. Hiermee kunt u een groot deel van de problemen oplossen, buiten Windows om.

Herstel met Windows XP

Verwacht geen visuele franje of gebruiksvriendelijke omgeving: de weinig behulpzame knipperende cursor op de speciale Opdrachtregel schrikt niet-geoefende gebruikers af. Schijn bedriegt: de Herstelconsole geeft u toegang tot een aantal krachtige opties. Zo kunt u algemene beheertaken uitvoeren, schijfstations formatteren, services in- en uitschakelen en data van lokale schijfvolumes uitlezen. Volgens Microsoft komt de Herstelconsole vooral van pas in situaties waarin u de computer kunt herstellen door een bestand vanaf een schijf naar de machine te kopiëren of een probleemservice onder handen te nemen. De praktijk wijst echter uit dat u er aanzienlijk meer uit kunt halen.

Stap 01: De Herstelconsole installeren

In veel gevallen is de Herstelconsole niet standaard aanwezig. Om de console te installeren, plaats u de installatie-cd van Windows XP en zorgt u dat u bent aangemeld als Administrator of gebruiker met Administrator-rechten. Vervolgens opent u het menu Start en kiest u voor Uitvoeren. Typ de volgende opdracht, gevolgd door een druk op Enter: X:\i386\winnt32.exe /cmdcons. Hierbij vervangt u X: door de letter van het dvd-station met de installatieschijf. Een nieuw venster wordt geopend, waarin om een bevestiging gevraagd wordt. Kies voor Ja. Na de installatie start u de machine opnieuw op. Bij het opstarten verschijnt het Windows-opstartmenu, dat u mogelijk al kent van een multiboot-systeem met meerdere Windows-versies. In dit menu kunt u vervolgens kiezen voor de Herstelconsole. De Herstelconsole is relatief compact. U hebt ongeveer 7 MB vrije schijfruimte nodig op de root van de vaste schijf.

De Herstelconsole van Windows XP.

Stap 02: De Herstelconsole vanaf cd starten

Uiteraard is het installeren van de Herstelconsole handig, maar in de praktijk zult u de Herstelconsole pas missen als het kwaad al is geschied en uw computer niet meer kan worden opgestart. U kunt de Herstelconsole dan direct gebruiken vanaf een opstartdiskette of de Windows-cd of -dvd. Plaats de schijf en start de computer opnieuw op (en zorg ervoor dat uw BIOS zodanig is ingesteld dat er vanaf diskette of cd of dvd kan worden opgestart). Het scherm Welkom bij Setup verschijnt. Druk nu op de toets R. De Herstelconsole vraagt met welke Windows-installatie u wilt werken. Deze optie is alleen relevant wanneer u meerdere versies van Windows op hetzelfde systeem hebt geïnstalleerd. Typ het nummer naast de installatie die u wilt benaderen en bevestig met een druk op Enter.

Druk op R om de Herstelconsole te starten.

Stap 03: Aanmelden bij de Windowsinstallatie

Elke keer dat u de Herstelconsole gebruikt, wordt u gevraagd om een wachtwoord. U voert dan het beheerderswachtwoord in. Is er geen wachtwoord gekoppeld aan het account waarmee u zich wilt aanmelden, dan laat u het veld leeg en bevestigt u met een druk op Enter. Hoewel de Herstelconsole u toegang geeft tot een groot aantal Windows-onderdelen, kent het wel degelijk belangrijke beperkingen. Zo is de toegang beperkt tot de hoofdmap, de root van de schijf waarop u Windows hebt geïnstalleerd, de map Cmdcons en de cd-rom- en/of dvd-speler.

De Herstelconsole vraagt bij welke Windows-installatie u zich wilt aanmelden.

Stap 04: Boot.ini oplappen

Een veelvoorkomende fout is dat het opstartbestand Boot.ini beschadigd raakt of niet kan worden gevonden. In zo'n situatie komt de Herstelconsole goed van pas. Op de opdrachtregel typt u het commando Bootcfg /scan, gevolg door een druk op Enter. Nadat de Herstelconsole heeft gecontroleerd welke Windows-installaties op het systeem staan, geeft u de opdracht Bootcfg /rebuild. Boot.ini wordt nu hersteld. Wilt u een nieuwe installatie toevoegen aan het opstartmenu? Gebruik daarvoor het commando Bootcfg /add.

Soms raken opstartbestanden beschadigd.

Stap 05: Het opstartproces herstellen (1)

Voor het opstarten van Windows is het besturingssysteem van een paar systeembestanden afhankelijk. Het gaat hier om Ntldr, Ntoskrnl.exe en Ntdetect.com. In geval van beschadiging van een van deze bestanden loopt u het risico de computer niet meer te kunnen starten. De Herstelconsole biedt soelaas. Hiermee kunt u de systeembestanden namelijk herstellen met de Windows XP-installatie-cd. Op de opdrachtregel typt u Copy, gevolgd door de bronlocatie en doellocatie voor het betreffende bestand. Bijvoorbeeld Copy D:\Ntldr C:\. Hierbij wordt het bestand Ntldr van de D:\-schijf naar de root van C:\ gekopieerd.

Stap 06: Het opstartproces herstellen (2)

Soms raken bij de installatie van een nieuwe Windows-versie op een multiboot-systeem de opstartbestanden beschadigd. Helaas kan dit ook op andere momenten gebeuren, bijvoorbeeld bij de crash van het systeem tijdens het opstarten. Op zulke momenten komt de opdracht Fixboot goed van pas. Typ op de opdrachtregel Fixboot X:\. Vervang X:\ hierbij door de schijfletter van het station waarop u Windows hebt geïnstalleerd.

Stap 07: Wél naar diskette kopiëren

Met de Herstelconsole van Windows XP kunt u helaas geen lokale bestanden naar diskette kopiëren. Jammer, want er zijn uiteraard talloze momenten te bedenken waarop dergelijke functionaliteit van pas komt. Met een slimme truc kunt u deze beperking in Windows XP Professional alsnog effectief omzeilen. In het menu Start kiest u voor Uitvoeren. Typ vervolgens Gpedit.msc en klik op OK. In het venster van Groepsbeleid kiest u achtereenvolgens voor Computerconfiguratie / Windows-instellingen / Beveiligingsinstellingen / Lokaal beleid / Beveiligingsopties. Dubbelklik in het rechtervenster op Herstelconsole: kopiëren vanaf diskette en toegang tot alle stations en mappen toestaan. Kies Ingeschakeld en klik op OK. In geval van problemen en bij gebruik van de herstelconsole typt u het volgende in de console: Set allowremovablemedia = true. Hierna kunt u lokale bestanden naar diskette kopiëren. U gebruikt hiervoor de opdracht Copy.

Wél naar een verwisselbare schijf of diskette kopiëren met de Herstelconsole.

Stap 08: Schijven controleren

Wellicht bent u al bekend met de opdracht Chkdsk, waarmee u de gezondheid van de vaste schijf onder de loep kunt nemen. Ook de Herstelconsole beschikt over deze optie, zodat u de schijf kunt controleren, beschadigde sectoren kunt markeren en leesbare informatie kunt herstellen. Typ daartoe Chkdsk X:\, waarbij u X:\ vervangt door de letter van het station dat u wilt controleren. Om een uitgebreide controle vanaf de opdrachtprompt uit te voeren, typt u Chkdsk X:\ /p. Om beschadigde sectoren op te sporen en data te herstellen, gebruikt u de schakeloptie /r (dus Chkdsk X:\ /r).

Stap 09: Opdrachtspecifieke hulp vragen

De Herstelconsole ondersteunt verschillende opdrachten, waarvan een groot deel in dit artikel wordt besproken. Als u meer informatie over een specifieke opdracht wilt of niet weet waarvoor een bepaalde opdracht is bedoeld, kunt u gebruik maken van de ingebouwde documentatiefunctie. Typ hiervoor Help, gevolgd door het commando waarover u meer wilt weten. Bijvoorbeeld Help Chkdsk, voor meer informatie over de werking van de opdracht Chkdsk.

Stap 10: Aanvullende mogelijkheden

Een groot aantal opdrachten uitgevoerd met de Herstelconsole en toe aan een opgeruimd scherm? Typ Cls en druk op Enter. Helemaal klaar met de Herstelconsole? Sluit deze dan af met de opdracht Exit, gevolgd door een druk op Enter. De Herstelconsole wordt gesloten en de machine opnieuw opgestart.

STAP 11: De Herstelconsole verwijderen

Als u de Herstelconsole niet meer nodig hebt, kunt u deze uit het opstartmenu van Windows verwijderen. In Windows navigeert u naar de map Cmdcons. Kunt u deze map niet vinden? Controleer of alle bestanden worden weergegeven. Kies Extra / Mapopties en zorg er via het tabblad Weergave voor dat alle bestanden netjes worden getoond via de opties Verborgen bestanden en mappen weergeven en Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen. Hebt u de map eenmaal gevonden, dan verwijdert u deze (klik erop met rechts en kies Verwijderen). Hierna opent u de root van de C:\-schijf en gaat u op zoek naar het bestand Cmldr. Klik erop met rechts en kies ook hier voor Verwijderen. Vervolgens zoekt u het bestand Boot.ini (u vindt dit ook in dezelfde map). Klik erop met de rechtermuisknop, kies Eigenschappen en haal het vinkje weg bij de eigenschap Alleen-lezen. Open het bestand en zoek naar de regel C:\Cmdcons\Bootsect.dat="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons. Verwijder deze regel. Sla het bestand vervolgens op via Bestand / Opslaan en schakel de eigenschap Alleen-lezen weer in. Tijd om de computer opnieuw op te starten. De Herstelconsole is verdwenen.

Het bestand boot.ini aanpassen.

Meer informatie
Zoals u leest, beschikt de Herstelconsole over een set krachtige opdrachten om de computer in geval van nood weer op de been te helpen. In de Knowledge Base voor Windows XP vindt u een uitgebreid overzicht van alle beschikbare opdrachten, inclusief voorbeeldgebruik. U vindt de overzichten op http://support.microsoft.com/kb/314058/nlen http://support.microsoft.com/kb/307654/nl.

De reacties worden ingeladen, een moment geduld...