Optimaal draadloos netwerk

| 6 juli 2011, 12:14

pagina 1 1. Onderdelen, 2. WLAN, 3. Wifi-keurmerk, 4. Standaarden, 5. Verschillende apparaten
pagina 2 6. Maximale snelheid, 7. MIMO, 8. Inloggen , 9. Configuratie, 10. De netwerkmodus
pagina 3 11. Dual-band, 12. Netwerknaam, 13. Twee netwerken, 14. SSID-broadcast, 15. Alle netwerken zien
pagina 4 16. Kanalen, 17. Kanaalbreedte, 18. WLAN-beveiliging, 19. Beveiliging inschakelen, 20. Dual security
pagina 5 21. MAC-filtering, 22. Adresadministratie, 23. Signaalsterkte, 24. WLAN-versterker, 25. Verbinding maken

Een draadloos netwerk kan erg handig zijn en het voorkomt dat u overal in huis met snoeren in de weer moet. Voor veel computeraars is het netwerk echter een bron van ergernis. Een draadloos netwerk functioneert niet altijd even soepel als de instellingen niet zijn geoptimaliseerd. Met onze tips configureert u uw netwerk zó, dat alles optimaal werkt.

16. Kanalen

De 802.11-standaarden gebruiken een bepaalde frequentie om hun signaal uit te zenden. Dat is de 2,4GHz- of de 5GHz-frequentie of beide, in het geval van 802.11n. De zenders en ontvangers gebruiken niet de hele frequentie, maar een zogeheten 'kanaal' dat er slechts een deel van beslaat. Iedere frequentie kent meerdere van dit soort kanalen. Binnen de 2,4GHz-band zijn dat er elf, binnen de 5GHz-band acht. De kanalen zijn niet helemaal van elkaar gescheiden. Ze overlappen elkaar, maar toch heeft het zin als netwerken zoveel mogelijk een eigen kanaal gebruiken en niet allemaal hetzelfde, bijvoorbeeld kanaal 5. Met inSSIDer kunt u zien welke kanalen de andere netwerken in de buurt gebruiken. Daarvoor kijkt u in de kolom Channel. Gebruikt uw draadloos netwerk een kanaal dat ook al door veel andere netwerken wordt gebruikt, dan kunt u in uw router bij Kanaal WLAN-verbinding een ander kanaal kiezen. Bepaal in inSSIDer welk kanaal het minste wordt gebruikt en selecteer het vervolgens in uw router. Omdat kanalen elkaar overlappen en het voordeel het grootst is wanneer de afstand ertussen maximaal is, kunt u het meeste voordeel verwachten wanneer binnen de elf kanalen van de 2,4GHz-band de kanalen 1, 6 en 11 worden gebruikt. Die liggen immers het verst van elkaar af.

U kunt de snelheid van uw netwerk verhogen door er een kanaal voor te kiezen dat niet al te populair is.

17. Kanaalbreedte

Behalve het kanaal kan soms ook de kanaalbreedte worden geselecteerd. Deze optie is alleen beschikbaar bij een 802.11n-netwerk en bij een gemengd netwerk waarin 802.11n is opgenomen. In die gevallen kunt u kiezen tussen 20 MHz en 40 MHz. Bij 802.11a, b en g is de kanaalbreedte altijd 20 MHz. Wanneer u naar de lijst met kanalen kijkt, ziet u echter dat ze slechts 5 MHz van elkaar zijn verwijderd. Dat verklaart ook direct de eerder genoemde overlap. De kanalen, zoals ze in de vorige tip een rol spelen, zijn 20 MHz breed, maar het midden van het kanaal ligt steeds maar 5 MHz naast dat van het volgende. Binnen de overige 15 MHz overlappen de kanalen elkaar. De breedte van een kanaal kan weliswaar worden veranderd, maar maarmee verschuift ook de overlap. Het is dan ook aan te bevelen om de kanaalbreedte onveranderd te laten, en hem automatisch te laten bepalen door de router.

Van alle beveiligingsmogelijkheden heeft WPA2-Personal absoluut de voorkeur.

18. WLAN-beveiliging

Een belangrijk onderdeel van het netwerk betreft de WLAN-beveiliging. Veel opties kunt u hier niet aan instellen en in de basis hoeft u alleen te kiezen of u uw netwerk al dan niet wilt beveiligen. Is beveiliging ingeschakeld, dan wisselen het draadloos accesspoint en de apparaten die het netwerk gebruiken een sleutel uit waarmee ze al het verkeer versleutelen dat wordt verstuurd. Zou iemand het verkeer afvangen, dan is het onleesbaar. Het spreekt dus voor zich dat u er eigenlijk niet onderuit kunt om voor beveiliging te kiezen, en dan liefst voor de krachtigste mogelijkheid. De beveiligingsmodus WEP is inmiddels zo onbetrouwbaar geworden dat u daar beter niet voor kunt kiezen. Ondersteunt uw router alleen dit protocol, dan wordt het een overweging om een ander apparaat aan te schaffen. Controleer, voordat u daartoe overgaat, eerst of er nieuwe firmware voor uw bestaande router beschikbaar is die de mogelijkheid van WPA-beveiliging toevoegt. Of, beter nog dan het ook niet al te sterke WPA, WPA2. WPA2 biedt de sterkste beveiliging voor draadloze netwerken en heeft absoluut de voorkeur boven alle andere methoden.

19. Beveiliging inschakelen

Kies voor uw netwerk de best mogelijke beveiliging en bedenk vervolgens een goed wachtwoord of een sterke wachtzin. Dat is de sleutel die voortaan in ieder apparaat moet worden ingevoerd om verbinding met het draadloos netwerk te kunnen maken. Dat hoeft u overigens maar één keer te doen, daarna onthoudt elk apparaat de sleutel. Bedenk een zo sterk mogelijke sleutel, waarin hoofdletters, kleine letters, leestekens en enkele cijfers voorkomen. Dat klinkt wellicht omslachtig, maar u kunt ook een zin nemen zoals 'Tips&Trucsisinteressant' en daarin sommige delen vervangen. Zo zou het voorbeeld kunnen worden omgebouwd in 'T1p5&Truc5151nt3r3554nt', waarbij alleen de letters i, s en a zijn vervangen door cijfers. De oorspronkelijke zin had al een leesteken en enkele hoofdletters. Zo'n zin is lastig te kraken maar voor u gemakkelijk te onthouden. Voer de wachtzin in en bewaar deze goed, zodat u hem later altijd kunt terugvinden. Bijvoorbeeld via het programma Keepass of gewoon in een Excel-sheet op de computer.

Kies een goede wachtzin die niet gemakkelijk kan worden gekraakt.

20. Dual security

Als u een dual-bandrouter hebt, kunt u voor de verschillende netwerken ook verschillende typen beveiliging kiezen en ze ieder van een andere wachtzin voorzien. Op die manier is het bijvoorbeeld mogelijk om de beveiliging wat terug te schroeven op een 802.11g-netwerk waarop al wat oudere netwerkapparaten zijn aangesloten die de 802.11n-standaard niet ondersteunen. Een reden daarvoor zou kunnen zijn dat dergelijke apparaten alleen WEP ondersteunen en geen WPA. Twee netwerken met verschillende beveiligingsmethoden heeft ook een nadeel. Beide draadloze netwerken geven namelijk toegang tot dezelfde computers en gedeelde schijven. Door een van beide netwerken op een dual-bandrouter een lager beveiligingsniveau te geven, zorgt u voor een veel lagere algehele beveiliging. De zwakste schakel bepaalt ook hier de sterkte van de hele ketting.

Bij een dual-bandrouter kan voor elk netwerk een eigen beveiligingsniveau worden gekozen, maar dat verzwakt wel het hele netwerk.

Lees verder >>
De reacties worden ingeladen, een moment geduld...