Bestandsbeheer voor gevorderden met UFM

Door: dirk-schoofs | 10 februari 2020 13:00

Bestanden volledig verwijderen
How To

Windows Verkenner hoort bij Windows zoals mayonaise bij friet. Maar als gevorderde gebruiker wil je soms toch wat meer dan wat Verkenner biedt. En dat kan, want er zijn uitstekende alternatieven met geavanceerde opties. Ultimate File Manager is zo’n pakket tools waarvan de belangrijkste toepassing de bestandsbeheerder is.

Tip 01: Lite of full

Voor wie iets anders wil dan Windows Verkenner is er een ruim aanbod aan alternatieve software voor bestandsbeheer. Met bijvoorbeeld Ultimate File Manager heb je in één download een pakket op elkaar afgestemde applicaties. Voordat je aan de slag kunt, moet je een aantal keuzes maken, te beginnen bij de download. De laatste versie, Ultimate File Manager 5.9, dateert van 1 oktober 2019, maar je zult zien dat de applicaties in het pakket al heel lang hun sporen hebben verdiend. Op de downloadpagina kies je tussen de lite- of full-versie. In de eerste (60 MB) heb je een file manager en drie freeware-tools. Het full-pakket (309 MB) heeft een breed assortiment aan bekende freeware-titels om video te converteren, screencasts te maken, een calculator, een wachtwoordmanager enzovoort …

UFM 6.0
Tip 01 Ben je vooral geïnteresseerd in de geavanceerde bestandsmanager dan ga je voor de lite-versie.

Tip 02: Twee Commanders

Wij gaan voor de lite-versie, want ons is het vooral te doen om het Verkenner-alternatief. Wanneer de installer start, moet je weer door een negental keuzeschermen ploeteren. Wil je de normale installatie of wil je de draagbare versie om de software vanaf een usb-stick te laten werken? Daarna vraagt de installer welke filemanager je wilt installeren. Je hebt de keuze uit Total Commander of Multi Commander. De eerste mag je een maand gratis gebruiken, daarna moet je de creditcard trekken. Wij kiezen voor Multi Commander die nagenoeg op dezelfde manier werkt, maar gratis is.

Installatie
Tip 02 Multi Commander is freeware, Total Commander is shareware.

Tip 03: Look’n feel

Vervolgens vraagt de installer of je de 32bit- of de 64bit-versie wilt installeren. Twijfel je of jouw Windows-versie 32 of 64 bit is, dan druk je op de Windows-toets in combinatie met de Pause-toets. Hierdoor zal het venster Systeeminformatie van het Configuratiescherm openen en daar krijg je bij Type systeem antwoord op je vraag. Daarna mag je in de installer een vinkje plaatsen bij de freeware-componenten die je naast Multi Commander wilt gebruiken. In de lite-install is er is Notepad++, een geavanceerde versie van kladblok. Daarnaast is er WinMerge, een gratis tool die je gebruikt om bestanden te vergelijken en samen te voegen. De derde tool is AIMP, een audiospeler.

In het volgende keuzevenster geef je aan of Ultimate File Manager zich mag integreren in Windows Verkenner. Waarom niet? Daarna configureer je de autoplay-functies. En tot slot vraagt de installer hoe je de zogenaamde Look’n’Feel (simpelweg het uiterlijk) wilt van Multi Commander. Wil je dit programma zoveel mogelijk bedienen vanaf het toetsenbord (Commander Style), of wil je de looks behouden van Windows Verkenner (Windows Explorer Compatibility)? Er is ook de stijl Customize die je uit beide voorgaande stijlen onderdelen laat kiezen.

Quick Look'n Feel
Tip 03 We gaan voor de het uiterlijk van Windows Verkenner.
Door de tweedeling kun je snel bestanden kopiëren en verplaatsen

Tip 04: Fifty-fifty

Een groot deel van gebruiksgemak dankt MultiCommander aan het tweevoudig navigatiescherm. Door deze tweedeling kun je snel kopiëren en verplaatsen. In het begin is het werkvenster netjes in de helft verdeeld, 50/50 noemt deze tool het zelf. Je kunt de balk die het venster verdeelt met de muisaanwijzer verplaatsen. Of je gebruikt de vijfde knop van linksboven waar je kiest voor een verdeling tussen 0/100, 25/75, 50/50, 75/25 of 100/0. Het is uiteraard de bedoeling dat je in de linkerhelft een andere schijflocatie selecteert dan in de rechterhelft zodat je makkelijk een aantal bestanden van de ene naar andere schijflocatie kunt kopiëren of verplaatsen. Om naar een bepaalde map te gaan gebruik je de mappenstructuur in het linker- of rechtervenster, of je navigeert via het uitklapmenu bovenaan iedere vensterhelft. Via View is het mogelijk om de tweedelige interface in verticale lay-out te zien.

Navigatiescherm
Tip 04 Door de gesplitste interface kun je makkelijker bestanden van de ene locatie naar de andere kopiëren of verplaatsen.

Uitklapmenu

Via het uitklapmenu linksboven bij iedere helft bereik je met één muisklik de verschillende schijfstations en ook de bibliotheken. Net als in Windows Verkenner is dit de snelste weg naar mappen als Documenten, Downloads, Afbeeldingen, Muziek … Ook clouddrives als Dropbox, OneDrive, Google Drive bevinden zich in de lijst. Administrators kunnen langs deze weg zelfs naar het Windows-register of naar een locatie op het ftp-netwerk. Onderaan is de statusbalk. Wanneer je een map of bestand hebt geselecteerd vind je in de statusbalk de knoppen om het bestand te bekijken, de inhoudsweergave van de map te verversen, bestanden te kopiëren, te verplaatsen of te verwijderen. In deze balk volg je trouwens ook de voortgangstatus van de bewerkingen die je uitvoert.

Uitklapmenu
Via het uitklapmenu ga je het snelst naar de schijfstations en de bibliotheken.

Tip 05: File operation

Om een map of een bestand van A naar B te kopiëren druk je de Ctrl-toets in en je sleept de map of het bestand vanuit de ene vensterhelft naar de andere. Hierdoor opent zich een klein venstertje waar je eventueel een andere locatie kunt selecteren en waar je een bestandsbewerking toepast via zogenaamde plug-in-profielen. Zo kun je bijvoorbeeld Unpacker inschakelen om rar- en zip-bestanden uit te pakken.

In de opties is het mogelijk om via een filter bestanden uit te sluiten van de opgegeven bewerking. De plug-in Folder Content selecteert de inhoud van de verschillende mappen die je hebt aangeduid en verzamelt die in één enkele doelmap. Veronderstel dat je de inhoud van tien mappen wilt kopiëren naar de map Fotobestanden, dan zal deze plug-in geen rekening houden met de oorspronkelijk mapverdeling, maar alles samenvoegen in de map Fotobestanden.

Ook interessant is de plug-in AutoSort (A-Z). Deze plug-in zal in de doelmap automatisch 26 mappen creëren van A naar Z en de geselecteerde bestanden volgens de beginletter van de bestandsnaam in de juiste mappen distribueren.

File operation
Tip 05 De gekopieerde bestanden komen automatisch in alfabetisch geordende mappen.

Tip 06: Views

Belangrijk zijn de zes knoppen die je rechtsbovenaan bij ieder deelscherm aantreft. Met de eerste toon je de mappenstructuur die je gewend bent van Windows Verkenner. Het schuine streepje daarnaast is de knop die je naar de root brengt. De root is het hoogste niveau van de boomstructuur. Daarnaast staat de knop om naar een hogere map te verhuizen en dan volgt de knop om de inhoud van het venster te verversen. Interessant is ook de knop View mode. Hiermee kun je details, een miniaturenlijst of miniatuurknoppen zien. De weergave Flat Filesystem View is nog in experimentele staat. Deze weergave toont alleen de bestanden uit de geselecteerde map.

Views
Tip 06 Dit is de weergave Thumbnail Details.

Filters

Bij het verplaatsen en het kopiëren zijn de filters erg nuttig, vooral wanneer het gaat om een groot aantal bestanden. In het venstertje dat verschijnt kun je namelijk inclusie- en exclusiefilters vastleggen. Wil je in een filter verwijzen naar een bepaalde map dan typ je voor de naam van de map een schuine streep /. Wanneer je een map van een verplaats- of kopieeropdracht wilt uitsluiten, gebruik je het minteken -. Bijvoorbeeld met -/VakantieNoorwegen sluit je de map VakantieNoorwegen uit. Om naar bestanden te verwijzen gebruik je het sterretje *. Wil je bijvoorbeeld alle jpg-bestanden in een bepaalde directory kopiëren dan gebruik je *.jpg. Met -*jpg kopieer of verplaats je juist geen jpg-bestanden. Wil je alle bestanden *.* kopiëren behalve de map Rome en mp3-bestanden dan ziet het filter er als volgt uit *.*-/Rome-*.mp3. Om alle .xlsx-bestanden te verplaatsen behalve degene waarvan de naam begint met 2019, dan gebruik je het filter *.xlsx-2019*.

Filters
In dit geval willen we .png-afbeeldingen van de kopieeropdracht uitsluiten.
Je kunt een kleurensysteem activeren om in een oogopslag te zien om welke bestanden het gaat

Tip 07: Selectiehulpjes

Wanneer je een bestand hebt geselecteerd in zo’n vensterhelft kun je de selectie makkelijk uitbreiden via het menu Edit / Select same extension of Select same name of Select same color. Denk je dat je dezelfde selectie later nog voor een andere bewerking zult nodig hebben, dan kun je de selectie opslaan met Edit / Save Selection to file. Om daarna deze selectie opnieuw te laden volg je Edit / Load Selection to file. Op die manier kun je alle vroegere selecties op ieder moment opnieuw oproepen.

De opdracht Edit / Save Selection to memory en Load Selection from memory werkt eigenlijk hetzelfde, alleen ben je de selectie onherroepelijk kwijt wanneer je dit programma zou afsluiten. Heb je verschillende bestanden geselecteerd dan kun je die samen inpakken met File / Pack Files. In een panel bepaal je het inpakprofiel waar je aangeeft of de bestanden moeten verpakt worden als een zip-file met normale compressie, maximum compressie, lage compressie, tar-file of 7zip-bestand.

Selectie
Tip 07 Wanneer je op basis van kleur selecteert, moet je het kleurensysteem wel inschakelen, zie volgende tip.

Tip 08: Beter zichtbaar

Om verborgen bestanden te zien hoef je dat niet langer via de geavanceerde instellingen te doen. In de knoppenbalk zit namelijk een knop Show hidden and system files en folders. Bovendien kun je een kleurensysteem activeren waardoor je in een oogopslag ziet of om welke bestanden het gaat. Systeembestanden zijn bijvoorbeeld oranje, bestanden die je vandaag hebt aangemaakt zijn donkerblauw, lege bestanden paars, foto’s bruin en muziek roze.

Je stelt deze kleurafspraken in via de knop met het kleurenwieltje en dan open je de File Coloring Rules Editor. Hiermee bepaal je niet alleen de kleurtjes die de bestanden en de mappen krijgen, je legt ook het uiterlijk van de bestands- en mapnamen vast (vet, schuin, onderlijnd en tekstkleur). Om de kleuren toe te passen kies je in dit menu Apply file coloring. Wanneer je bestanden wijzigt, kan het nodig zijn om even het uiterlijk op te frissen met Refresh file coloring for all files and folders.

Kleuren
Tip 08 Leg het kleurensysteem vast met eigen regels.

Tip 09: Mediabestanden

Omdat je de plug-ins hebt geïnstalleerd beschik je in het menu Tools over functies om afbeeldingen, audio en video aan te passen. Zo kun je vanuit Multi Commander afbeeldingen roteren en omzetten in een ander grafisch formaat zoals jpg, gif, bmp, png of tiff. Je kunt rechtstreeks alle metadata strippen zodat men bijvoorbeeld geen informatie meer leest over de locatie of het tijdstip waarop de foto’s zijn genomen.

Bij de videotools zit een scanner om na te gaan welke informatie er over de film bestaat op online archiefsites zoals IMDB en Rotten Tomatoes. En zelfs in de audiotools kun je de metadata aanpassen. Dat is handig wanneer een muziekbestand bijvoorbeeld foute informatie bevat over het album of de uitvoerder. En hier kun je ook een afspeellijst maken van een selectie audio.

Mediabestanden
Tip 09 Van afbeeldingen die we op het internet publiceren, verwijderen we graag de locatiegegevens.
De applicaties die je tijdens de installatie van Ultimate File Manager hebt toegevoegd staan ook bovenaan in de knoppen

Tip 10: Orde in de chaos

Zijn de namen van je bestanden en mappen een rommeltje van hoofdletters en kleine letters met en zonder spaties en underscores (laag liggende streepjes)? Bij de Tools onder Rename zitten de functies om orde in de chaos te scheppen en alles er consistent te laten uitzien. Je kunt bijvoorbeeld de underscores omzetten in spaties, of punten, of andersom. Het is ook mogelijk om de extensies van bestanden aan te passen of een bepaalde tekstcombinatie in de namen te wijzigen. Hou je helemaal niet van underscores, punten of koppeltekens in de namen van bestanden en mappen dan is er de functie Prettify die deze er deze map/bestandsnamen omzet in toegankelijker stijl.

Hernoemen
Tip 10 Prettify noteert de namen van bestanden en mappen zoals we die normaal zouden schrijven.

Tip 11: Hernoemen

Om een heleboel bestanden in een map te hernoemen gebruik je via Extensions de opdracht MultiRename. Hiermee selecteer je een deel van de bestandsnaam, voeg je tekst of tekens toe en vervang je woorden door middel van regels die je zorgvuldig samenstelt. In hetzelfde venster kun je de bestandseigenschappen van de volledige selectie aanpassen. De nietszeggende namen van fotobestanden kun je hier laten vervangen door bijvoorbeeld de opnamedatum gevolgd door een nummer. Wanneer je meerdere keren dezelfde MultiRename-opdracht uitvoert, kun je die regels opslaan voor later gebruik.

Multirename
Tip 11 Met MultiRename wijzig je in batch de namen van een reeks bestanden.

Tip 12: Slimme zoekfuncties

Zoals verwacht is ook de zoekfunctie erg uitgebreid. Langs Extensions / Find Files open je de zoekfunctie die een eenvoudige en geavanceerde modus bevat. Wanneer een zoekopdracht teveel resultaten oplevert zonder dat je gevonden hebt wat je zoekt, kun je het huidige zoekresultaat rustig verder verfijnen. Terwijl je zoekt, slaat Multi Commander de resultaten in zijn cache op zodat je de volgende keer veel sneller bij het juiste bestand uitkomt. Dit is vooral handig wanneer je in een netwerk zoekt. De zoekfunctie werkt met jokertekens. Weet je bijvoorbeeld niet of het bestand zomer2018.jpg heet of zomer2017.jpg, dan laat je zoeken op zomer201?.jpg. Zoek je naar *.cpp, dan krijg je alle bestanden met deze extensie.

Je kunt meerdere zoektermen opgeven door ze te scheiden met spaties, maar is de spatie een essentieel deel van het zoekdoel dan plaats je alles tussen aanhalingsteken. Met New York zoek je naar bestanden die New of York in hun naam dragen, met “New York” vind je bestanden die genoemd zijn naar deze stad.

Om niet overspoeld te worden door resultaten kun je opgeven hoeveel subniveaus omlaag in de bestandshiërarchie deze tool moet zoeken. Ten slotte is het mogelijk om in de inhoud van bestanden te zoeken naar één of meerdere woorden. In dat geval typ je in het vak Match File Content de tekst die je in een bestand zoekt.

Slimme zoekfuncties
Tip 12 Om de zoekopdracht te versnellen geef je aan in hoeveel subniveaus deze tool mag zoeken.

Tip 13: Extra applicaties

De applicaties die je tijdens de installatie van Ultimate File Manager hebt toegevoegd staan ook bovenaan bij de knoppen. In de Lite Versie zijn dat er dus drie. AIMP is een freeware-audioplayer die heel weinig geheugen gebruikt en die verschillende skins en visualisaties ondersteunt. De tool haalt de albumhoezen op en je kunt ook naar internetradio luisteren. Deze lichtgewicht player ondersteunt automatische volumecontrole en in het tabblad Sound Effects kun je bijvoorbeeld de stem uit songs weghalen, extra bas toevoegen, het tempo en de snelheid aanpassen.

WinMerge is een tool om mappen en bestanden te vergelijken. Heb je bijvoorbeeld dezelfde map op verschillende drives staan en wil je snel zien welke bestanden ontbreken of een andere wijzigingsdatum hebben, dan zal WinMerge dit aan het licht brengen. Aan de hand van het vergelijkingsresultaat beslis je dan of je de ontbrekende of gewijzigde bestanden naar links of rechts wilt kopiëren.

Notepad++ is dan weer een editor voor programmeurs om broncode aan te passen. De tool ondersteunt 50 programmeertalen. Dat betekent dat hij de syntaxis ervan herkent en in verschillende kleurtjes weergeeft.

AIMP
Tip 13 Ultimate File Manager installeert AIMP met verschillende geluidseffecten.

3 Reactie(s) op: Bestandsbeheer voor gevorderden met UFM

 • Om te reageren moet je ingelogd zijn. Nog geen account? Registreer je dan en praat mee!
 • 14 februari 2020 09:06 Paul van Rossem
  Just downloaded the full version og UFM and Bitdefender told me it contains the ransomware Trojan.GenericKD.33018642.
  Wanneer je een reactie plaatst ga je akoord
  met onze voorwaarden voor reacties.
 • 15 februari 2020 16:42 class
  Ik krijg ook de melding tijdens het downladen van de Ultimate File Manager 6.3 LITE door AVG dat het bestand in quarantaine is geplaatst vanwege de dreiging Win32:Malware-gen. Het verbaasde mij ook dat ik door de link van computertotaal aan te klikken direct in een Poolse site terecht kwam n.l. in https://www.pawelporwisz.pl/ Voor de zekerheid heb ik de .exe dus niet uitgevoerd.
  Wanneer je een reactie plaatst ga je akoord
  met onze voorwaarden voor reacties.
 • 4 januari 2021 19:51 DaveStoeten
  Vorig week UFM geïnstalleerd. Vandaag virusmelding: Trojan:Win32/Wacatac.D4!ml.
  Programma weer verwijdert.
  Wanneer je een reactie plaatst ga je akoord
  met onze voorwaarden voor reacties.

Wanneer je een reactie plaatst ga je akoord
met onze voorwaarden voor reacties.