Importeren en exporteren in het register

Door: | 01 maart 2010 15:03

Apps & Software

Kent u de functie Exporteren en Importeren van het register? Alle wijzigingen in het register worden direct definitief doorgevoerd. Als u de instelling eerst hebt geëxporteerd, kunt u deze altijd weer importeren en hiermee de oorspronkelijke situatie herstellen. Een ander voordeel is er voor gebruikers met meerdere computers.

Wilt u een specifieke registerwijziging op meerdere pc’s uitvoeren zonder handmatig te werk te gaan? Maak de aanpassing dan op één computer en exporteer het betreffende registeronderdeel. Deze kunt u vervolgens importeren op de andere computers. Om een registerbestand te exporteren, selecteert u dat en kiest u voor Bestand, Exporteren. Bij Exportbereik kiest u voor Geselecteerde subsleutel en controleert u of de juiste sleutel in het vak is ingevuld. Geef een goede bestandsnaam op en klik op Opslaan. Om een registerbestand later te importeren, kiest u voor Bestand, Importeren.

Handig: het importeren en exporteren van registerinstellingen.