Windows 7 blijven gebruiken via virtualisatie

Door: Edmond Varwijk | 22 januari 2020 06:03

Windows 7
Nieuws

Na 10 jaar is de ondersteuning van Windows 7 door Microsoft gestopt. Windows 7 blijven gebruiken kan dan nog steeds. Eén van de middelen die je tot je beschikking hebt, is virtualisatie. We leggen hier uit wat de opties zijn.

Heb je eenmaal die nieuwe pc met Windows 10, dan wil dat nog niet zeggen dat je ook echt al direct afscheid wilt en kunt nemen van de oude Windows. Je kunt wat tijd winnen door Windows 7 te virtualiseren. Je kunt dan met iets meer gemak alle zaken overzetten en alternatieven zoeken voor de dingen die je wel had in Windows 7 maar niet meer in Windows 10. De virtualisatie die we hiervoor gebruiken, is hostvirtualisatie. Hierbij maak je op de nieuwe Windows10-pc een virtuele machine met daarin jouw Windows 7 en alle applicaties en zo je wilt, zelfs de bijbehorende gegevens. Je verliest dan niets en bent toch weer helemaal up-to-date.

Bovendien kun je bij een virtuele machine aanvullende maatregelen nemen om die extra te beveiligen. Er zijn meerdere programma’s die dit voor je kunnen doen zoals Oracle VirtualBOX en VMware Player en Workstation. De eerste twee zijn gratis, de derde niet maar deze heeft wel duidelijk de meeste opties. We gaan aan de slag met Player maar gebruik je liever een van de beide andere programma’s dan zijn de stappen die je moet doorlopen nagenoeg identiek.

Op de Windows 10-machine gaan we aan de slag met VMware Player. Deze is gratis te downloaden maar soms wat lastig te vinden. Ga naar de officiële site en kies Downloads / Free Product Downloads / Workstation Player / Try Workstation 15.5 Player for Windows. Omdat we VMware Player op Windows 10 gaan gebruiken, is de Windows-versie de juiste download. Bewaar het bestand op de pc en voer het daarna uit. De installatie is eigenlijk alleen Next of OK klikken, de standaard opties staan goed ingesteld en de extra opties staan in de wizard standaard allemaal uitgeschakeld en geen ervan is ook nodig.

Virtuele machine

Er zijn nu meerdere opties voor de virtuele machine met Windows 7. De eerste mogelijkheid is het aanmaken van een hele nieuwe Windows 7-installatie, direct als virtuele machine. Hiervoor heb je een installatiemedium van Windows 7 nodig zoals een Windows7-dvd, een iso-bestand of een usb-geheugenstick met de installatiebestanden erop. Met elk hiervan kun een virtuele machine aanmaken in VMware Player en een schone installatie van Windows 7 uitvoeren.

De tweede optie is de bestaande echte Windows7-pc te converteren naar een virtuele machine. Dit wordt een P2V genoemd, “physical to virtual”. Dit heeft als voordeel dat je echt je huidige machine behoudt met alle software en instellingen, maar het nadeel is dat je ook de hele erfenis van die installatie erbij krijgt. Denk aan restanten van software die je verwijderd hebt, vervuiling in het Windows Register, enzovoort.

We gaan eerst een P2V doen en zetten dus onze bestaande computer om in een virtuele machine. Hiervoor gebruiken we de vCenter Converter van VMware. Opnieuw gratis en via Google snel gevonden. En anders via www.vmware.com / Downloads / Free Product Downloads / vCenter Converter / Product Downloads / Go to Downloads / Download now. Om deze te gebruiken is (gratis) registratie bij VMware nodig, waarna je het installatiebestand kunt downloaden, opslaan op de pc en daarna uitvoeren. De huidige versie is 6.2.0.1 en deze is 172 MB groot. De installatie is wederom rechttoe rechtaan, je hoeft alleen meerdere keren op OK en Next te klikken, de licentieovereenkomst te accepteren en de keuze voor een Local Installation te maken.

VMware

Na de installatie werkte bij ons de vCenter Converter niet altijd even vlekkeloos. Allereerst bleken enkele opstartopties nodig. Klik met de rechtermuisknop op de snelkoppeling en kies Eigenschappen. Zet op het tabblad Compatibiliteit een vinkjes bij Dit programma als administrator uitvoeren. Ook klaagde de software dat de noodzakelijke services niet gestart waren en een controle via Start / services.msc bevestigde dit. Maar handmatige starten werkte ook niet. Wat wel werkte was een kleine aanpassing van het Windows Register. Klik op Start en typ regedit. Druk op Enter.

Blader naar HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control en maak een nieuwe DWORD32 met als naam ServicesPipeTimeout met een decimale waarde van 300000 (5 minutes). Tot slot nog een aanpassing van de service-autorisaties. Open Start / services.msc en blader naar de VMware vCenter Converter Standalone Server. Klik erop met de rechtermuisknop en kies Eigenschappen / Aanmelden en zet een vinkje bij Service kan interactief met bureaublad worden uitgevoerd. Bevestig met OK.

Conversie

Start na de installatie de Vmware vCenter Converter Standalone. Het is geen snelle start, het vraagt even geduld, zeker op een al oudere Windows7-machine. Kies dan Convert machine en selecteer This local machine. Klik op View source details om informatie over de eigen Windows7-machine te zien, zoals de Converter die heeft verzameld en gezien. Klik op Next en selecteer VMware Workstation or other VMware virtual machine als het destination type. Selecteer als niveau voor de virtuele machine bij Select VMware Product, de hoogste versie, VMware Workstation 11.x/12.x.

Geef de virtuele machine een naam en klik op Browse om de plek te selecteren waar je de virtuele machine wilt opslaan. Dat kan veelal niet dezelfde computer zijn, je hebt een externe schijf of een netwerkshare nodig om de virtuele machine te bewaren. Dit moet ook een flinke opslag zijn, immers de hele computer wordt erin gekopieerd. Is de locatie gekozen, klik dan op Next. Je ziet nu een uitgebreide samenvatting van de acties die de converter gaat uitvoeren en wat het doet met schijven, netwerkkaarten enzovoort.

Het beste is deze instellingen na te lopen en zeker die met een geel of rood uitroepteken erbij. Verder is het aan te bevelen de netwerkkaarten uit te schakelen om problemen bij het opstarten als virtuele machine te voorkomen. Klik bij Networks op Edit en schakel bij alle netwerkkaarten het vinkje bij Connect at power on uit. Als alles klaar is, klik dan op Next om de conversie te starten.

VMware center

De conversie bestaat uit twee bestanden, een .vmx en een .vmdk. De eerste is de virtuele machine, de tweede de kopie van de harde schijf. Het .vmx bestand is slechts een tekstbestandje van een paar kilobytes met daarin configuratiegegevens, de .vmdk kan vele GB’s groot zijn. Kopieer de bestanden naar de Windows10-machine waarop eerder de VMware Workstation Player software is geïnstalleerd.

Als de kopieerslag compleet is, start dan de Player en kies Open a Virtual Machine. Blader naar de map met de gekopieerde bestanden en selecteer het .vmx-bestand. Klik dan op Openen en de Windows7-machine wordt toegevoegd aan de Player. De naam van de machine komt links in de kantlijn te staan. Klik nu op Edit virtual machine settings en controleer hoe deze zich verhouden in relatie tot de hardware van de nieuwe Windows10-pc waarop de virtuele machine gebruikt gaat worden.

Kijk specifiek ook naar de hoeveelheid ram. Deze is nog gelijk aan het totale geheugen van de oude pc. Is daar voldoende geheugen voor beschikbaar? Schroef deze anders terug tot 4 of 8GB ram. Bevestig de wijzigingen met OK en klik daarna op Play virtual machine om deze ook echt op te starten. Gaat het om een 32bit-versie van Windows 7, dan is 4GB ram het maximaal nuttige geheugen om de virtuele machine te geven. Meer kan een 32bit-besturingssysteem niet adresseren, ook niet als virtuele machine.

Virtual Machine Settings

Log in met gebruikersnaam en wachtwoord van de oude Windows7-pc en pas zo nodig daarna de configuratie verder aan zoals van het netwerk. Vermoedelijk zullen een of twee reboots nodig zijn om de machine lekker in zijn vel te laten zitten.

Ook is het aan te bevelen de VMware Tools for Windows Vista and later te installeren. Deze zorgen voor een betere interactie tussen de virtuele en de echte machine. Player biedt zelf al aan met een pop-up om deze te downloaden en installeren, installatie in de virtuele machine gaat later nog via Player / Manage / Install VMware Tools. Ook hierna is een herstart nodig.

Windows 7 clean install

Is de oude Windows7-installatie te vervuild of staat er allerhande software op die je niet meer nodig hebt, dan kan een frisse installatie een betere keuze zijn dan een P2V. Een andere valide reden is de overstap van 32 bit naar 64 bit. Betreft het een 32 bit Windows 7 dan kan die maximaal 4 GB ram adresseren wat altijd beperkingen oplegt aan het gebruik. Installeer je de 64bit-versie van Windows 7 in de virtuele machine, dan is die beperking er niet.

Wat de reden ook is, voor een schone installatie is het wel nodig dat de installatieschijf van Windows 7 beschikbaar is of een andere bron zoals de installatiebestanden in een iso-bestand of als installatieschijf op een usb-stick. Ook is de licentiesleutel nodig want voor een virtuele machine is niet anders dan voor een echte Windows-installatie, een geldige licentie nodig.

Om de schone Windows7-virtuele machine te maken start eerst de VMware Player. Klik dan op Create a New Virtual Machine. Kies nu waar de benodigde installatiebestanden kunnen worden gevonden. Gebruik je de installatie-dvd dan is Installer disc de juiste keuze, selecteer deze in het dropdown-menu. Gebruik je een iso-bestand kies dan Installer disc image file en klik op Browse. Blader dan naar de plek waar het iso-bestand te vinden is en selecteer het.

Omdat Player de installatiebestanden herkent als Windows kan het deze vrijwel automatisch installeren. Dat heet Easy Install en betekent dat alleen vooraf een paar vragen beantwoord moeten worden, waarna Player de hele verdere installatie van het besturingssysteem inclusief configuratie van de virtuele machine in één keer uitvoert. Voer daarom in het volgende venster de licentiecode in, selecteer de te installeren versie, geef een gebruikersnaam en tweemaal het wachtwoord en zet een vinkje bij Log on automatically.

New Virtual Machine Wizard

Klik in alle volgende vensters op Next tenzij je ergens een optie wilt aanpassen zoals de machine naam of de locatie voor de virtuele machine. Ook de hoeveelheid ram voor de virtuele machine is weer een aandachtspuntje. VMware is hierin conservatief, het kan al snel handig zijn wanneer de nieuwe Windows10-pc voldoende geheugen heeft (minimaal 12 GB), om niet 2 GB maar 4 GB aan de virtuele machine te geven. Dat kan via Customize hardware / Memory. Daarna is alles klaar om de nieuwe virtuele machine te maken, klik een laatste maal op Finish en wacht tot de installatie is afgerond.

Voor elke Windows7-installatie geldt, installeer alle updates zolang het nog kan. Dat geldt voor de machine die via P2V is gemaakt en overgezet en ook voor de hele nieuwe Windows7-machine. Zeker die laatste zal een heel groot aantal updates achterlopen. Het eerste om te doen nadat de virtuele machine is opgestart is dan ook via Start / Windows Update uit te voeren in de virtuele machine en alle updates te downloaden en installeren.

Veiligheidsrisico's verminderen

Virtualisatie is geen methode om een systeem te beveiligen. Wel kun je kleine maatregelen nemen zoals het uitschakelen van de netwerkkaarten van de virtuele machine en deze alleen tijdelijk te activeren wanneer het echt nodig is. Voor de andere tijd heb je dan wel de volledige beschikking over de oude Windows7-pc met alle eigen applicaties, in de nieuwe installatie kun je die nog toevoegen, maar zonder de dreiging van een nieuwe besmetting vanuit het internet. Neem bovendien alle overige beveiligingsmaatregelen ook in de virtuele machine. Dus installeer een goede antivirus die ook nog echt Windows 7 ondersteunt, waaronder AVG, Avast en Norton Security.

Zoals gezegd, Windows 7 migreren naar een virtuele machine is geen beveiligingsmaatregel. Het maakt het slechts mogelijk het besturingssysteem en zijn applicaties nog enige tijd door te gebruiken. Ook als virtuele machine is het na 14 januari 2020 een groter dan gemiddeld risico. Een zeer belangrijke maatregel om te nemen is dan ook het maken van back-ups. Dat kan van de hele virtuele machine, maar zoals we hebben gezien is een virtuele harde schijf erg groot, mogelijk passender is het net als op een gewone Windows-machine de standaard gebruikersmappen met alle eigen bestanden te back-uppen.

Windows 7 update

Omdat back-up in Windows 7 nou net niet echt goed geïmplementeerd is, is het nodig hiervoor in de virtuele machine een aparte back-upoplossing te gebruiken. Daarvan zijn er talloze, zowel commercieel als gratis. Omdat er ook voor de gang naar de virtuele machine back-ups gemaakt zouden moeten zijn, ligt het meest voor de hand de al eerder gebruikte back-upoplossing ook nu te blijven gebruiken en hooguit de intervallen tussen verschillende back-ups te verkleinen en deze langer te bewaren.

Omdat het risico van de virtuele machine met Windows 7 hoger ligt nadat de support is gestopt en er geen beveiligingsupdates meer uitkomen voor het besturingssysteem, zou de virtuele machine steeds minder gebruikt moeten worden. Een goede manier om dit te bereiken is die applicaties waarvoor alternatieven gevonden zijn in Windows 10, uit de virtuele machine te verwijderen. Dat gebeurt in de virtuele machine niet anders dan gewoon in Windows via Programma’s in het Configuratiescherm, en dan de optie Een programma verwijderen.

8 Reactie(s) op: Windows 7 blijven gebruiken via virtualisatie

 • Om te reageren moet je ingelogd zijn. Nog geen account? Registreer je dan en praat mee!
 • 23 januari 2020 15:25 Lex1
  Dan de vraag hoe snel is zoon Windows7 computer dan nog na upgraden naar windows10?

  Wat voor hardware heeft zoon de oude Windows7 computer aan boord? Hoe oud is de computer? is de computer 32 of 64 bit? Wel of geen SSD.

  Na een kale installatie "exclusief updates" blijkt de Windows soepel te werken. Totdat de loodzware updates worden geïnstalleerd deze kunnen drastische gevolgen hebben op de snelheid. "afhankelijk van de hardware van de computer

  "Dat is mijn eigen ervaring" na installatie van Windows10 op diverse oude windows7 computers.

  Je kunt ook lekker door blijven werken met windows7. Houd YouTube in de gaten er komen geheid alternatieven voor de windows7 veiligheidsupdates.

  Houd u wel van een avontuur een ontdekkingsreis dan is het overwegen waard om over te stappen naar Linux. Binnen enkele uren heeft u het onder de knie.

  Ik kan niet in uw knip kijken, een nieuwe computer is altijd het overwegen waard.
  Wanneer je een reactie plaatst ga je akoord
  met onze voorwaarden voor reacties.
 • 23 januari 2020 17:54 outlaw99
  kunt toch gewoon gratis upgrade van 7 naar 10 doen… lukt het niet ivm snelheid dan weer downgraden/terugdraaien…
  Wanneer je een reactie plaatst ga je akoord
  met onze voorwaarden voor reacties.
 • 23 januari 2020 18:36 Lex1
  Natuurlijk kun je windows7 weer installeren. Als je geen belangrijke bestanden op de Harddisk of SSD hebt staat dan loop je ook geen enkel risico.

  Waar het meer om gaat is dat heel veel Windows 7 computers te traag zijn om Windows10 op te installeren. Omdat de hardware te oud is.

  Jammer dat Microsoft geen Windows 10 licht maakt zonder toeters en bellen.
  Wanneer je een reactie plaatst ga je akoord
  met onze voorwaarden voor reacties.
 • 29 januari 2020 12:04 Buur
  @Lex1 : Ja maar, wat noem je oud? Ik had een Athlon II X2 215 met 4GB geheugen uit mei 2010, afgelopen maand W10 er op gezet, draait als een tierelier. 10 jaar oud.
  Een andere machine, even oud, had een Celeron processor die ik heb vervangen met een Core2Duo E8400 voor 5 euro via marktplaats, ook met 4GB, loopt soepel na de update. 10 jaar oud zeg ik je!
  Ik heb ook een Athlon 64 X2 4200 uit december 2006, dus ongeveer 13 jaar oud, en daar zat 2x1 + 2x0,5 = 3GB geheugen in, en die heeft de update echter niet goed doorstaan. Die is te traag geworden. Maar hallo, dan hebben we het over 13 jaar.
  Hoe kijk jij daar tegen aan? Wat zijn jouw ervaringen?
  Wanneer je een reactie plaatst ga je akoord
  met onze voorwaarden voor reacties.
 • 23 januari 2020 22:20 Lex1
  Hier een interessante link.

  https://www.youtube.com/watch?v=T1zkF_xyIVA
  Wanneer je een reactie plaatst ga je akoord
  met onze voorwaarden voor reacties.
 • 24 januari 2020 19:50 outlaw99
  @Lex1 Is inderdaad leuke link…hoopt dat het werkt voor de mensen die dat willen. Ik ben helaas al jaren geleden overgestapt op 10…. :-)
  Wanneer je een reactie plaatst ga je akoord
  met onze voorwaarden voor reacties.
 • 24 januari 2020 19:49 outlaw99
  https://www.schoonepc.nl/windows10/gratis_update_naar_windows_10.html
  Wanneer je een reactie plaatst ga je akoord
  met onze voorwaarden voor reacties.
 • 11 juni 2020 23:16 Margje
  Goed artikel, het heeft me aangezet om eindelijk eens iets met virtualisatie te proberen. Eén tip bij het converteren van een bestaande installatie.

  Standaard kiest vCenter Converter als interface SCSI voor de destination disk. Als je dan een harddisk converteert die op een IDE aansluiting zit gaat het fout. Dan wordt de bootsector niet herkent en dat is ook niet te repareren met bootrec /RebuildBcd of commando's.

  Logisch want Windows kan er ook niet tegen als je in de BIOS de aansluiting van IDE naar SATA omzet. Toen ik de machine opnieuw converteerde maar nu naar een IDE virtuele disk ging het naadloos.
  Wanneer je een reactie plaatst ga je akoord
  met onze voorwaarden voor reacties.

Wanneer je een reactie plaatst ga je akoord
met onze voorwaarden voor reacties.