Toetscombinaties: Zo bedien je je pc zonder muis

Door: Martin Gijzemijter | 02 juli 2019 06:21

Sneltoetsen zorgen er ook in macOS voor dat je heel wat minder vaak naar de muis hoeft te grijpen
How To

Werk je achter je pc met een toetsenbord en muis? Of gebruik je de touchpad van een laptop? Prima natuurlijk, maar problematisch als je muis het ineens laat afweten, of (vervelender nog) als je problemen met je hand, pols of arm ervaart. Dan is het goed om te weten dat je nagenoeg alles op je computer ook zonder muis kunt! Hoe? Dat laten wij je zien.

Tip 01: Word starten

Onze missie in dit artikel is het maken van een Word-document, dit opslaan in een map en dit document vervolgens samen met wat afbeeldingen (die we al gemaakt hebben) comprimeren in een zip-bestand. Dit zip-bestand willen we vervolgens naar iemand mailen, waarna onze taak erop zit en we de computer afsluiten.

Er zijn natuurlijk veel meer andere dingen die je op je computer kunt doen, maar deze taak die we uitvoeren omvat zoveel verschillende dingen, dat hij representatief is voor de meeste taken die de gemiddelde gebruiker zou willen uitvoeren. We beginnen met het starten van Word. Je doet dit door op de Windows-toets te drukken, en dan in het startmenu vervolgens Word te typen. Als het goed is staat Word nu al automatisch geselecteerd, waarna je direct op Enter kunt drukken om het programma te starten. Worden er meer opties getoond, dan kun je met de pijltoetsen naar het pictogram van Word navigeren.

Een programma start je eenvoudig door de titel te typen in het menu Start .

Tip 02: Nieuw document

Nu Word gestart is, kunnen we een nieuw document gaan maken. Het kan zijn dat er direct een leeg document in beeld staat, maar het punt is natuurlijk dat we willen laten zien dat elke optie te bereiken is via het toetsenbord. Een nieuw document maak je door de toetscombinatie Ctrl+N in te drukken. Je komt dan direct in het nieuwe document terecht. Wanneer je meerdere documenten open hebt, dan wil je waarschijnlijk tussen deze documenten kunnen schakelen. De manier waarop je dat doet is gelijk aan de manier waarop je tussen programmavensters schakelt, namelijk met de toetscombinatie Alt+Tab. Je kunt overigens alle onderdelen van het lint eenvoudig activeren met behulp van je toetsenbord. Wanneer je de Alt-toets even indrukt, dan zie je cijfers en letters verschijnen bij de verschillende onderdelen van het lint. Druk je zo’n cijfer of letter in, dan ga je direct naar de juiste plek toe, en zie je vervolgens weer cijfers en letters waarmee je de opties binnen dat kopje van het lint activeert. Je hoeft gelukkig dus niet alle toetscombinaties uit je hoofd te leren.

Een nieuw document heb je zo gemaakt met een eenvoudige toetscombinatie.

Tip 03: Selecteren en meer

Hoe je tekst typt in een Word-document, dat hoeven we je natuurlijk niet uit te leggen. Problematischer wordt het waarschijnlijk als je stukken tekst wilt selecteren en daar iets mee wilt doen. Gelukkig is dat helemaal niet zo ingewikkeld. Met de toetscombinatie Ctrl+A selecteer je alle tekst in een document. Wanneer je aan het eind van een zin gaat staan, en je drukt op Ctrl+Shift+PijltjeOmhoog, dan selecteer je de gehele paragraaf. Met Ctrl+Shift+PijltjeLinks selecteer je het woord aan de linkerkant van de cursor, en kies je in plaats daarvan voor de pijl naar rechts, dan selecteer je de cursor aan de rechterkant van de cursor. De combinatie Shift+Home selecteert het stuk van de cursor tot het begin van de regel. Shift+End selecteert juist tot het eind van de regel. Met Ctrl+Shift+Home selecteer je alles van de cursor tot het begin van het document, en met Ctrl+Shift+End dus alles tot het eind van het document. Houd je alleen de Shift-toets ingedrukt, dan kun je tekst selecteren op letterniveau. Om tekst te kopiëren en elders te plakken, gebruik je uiteraard respectievelijk de beroemde toetscombinatie Ctrl+C en Ctrl+V. Tekst knippen kan ook, daarvoor gebruik je de toetscombinatie Ctrl+X.

Je hebt helemaal geen muis nodig om teksten te kunnen selecteren, kopiëren en plakken.
Opmaak regelen via het toetsenbord is in sommige gevallen zelfs makkelijker

Tip 04: Opmaak

Wanneer je een tekst typt, dan wil je daar doorgaans ook wel wat opmaak aan toevoegen. Gelukkig zijn de toetscombinaties daarvoor heel eenvoudig (en deze kun je wel uit je hoofd leren). Om een tekst dikgedrukt te maken, gebruik je de toetscombinatie Ctrl+B (de b van bold). Je kunt dit doen wanneer je een stuk tekst hebt geselecteerd, of je kunt bold activeren en vervolgens tekst typen. Met dezelfde toetscombinatie schakel je deze functie weer uit. Wil je tekst schuingedrukt hebben, dan gebruik je daarvoor de toetscombinatie Ctrl+I (de I van Italic) en om een streep onder je tekst te zetten, gebruik je de toetscombinatie Ctrl+U (voor underline).

Wat lastiger wordt het als je kopteksten wilt toevoegen. In dat geval selecteer je de tekst waaraan je bijvoorbeeld het profiel Kop wilt toekennen en druk je op Alt+R voor het tabblad Start, en vervolgens op S en op N om de cursor te verplaatsen naar het gedeelte Stijlen. Je kunt nu met de pijltoetsen door de stijlen bladeren, pas als je op Enter drukt worden deze echt toegepast. Wil je het nog sneller? Ctrl+Alt+1 past kopstijl 1 toe, Ctrl+Alt+2 kopstijl 2 enzovoort.

Je kunt de opmaak van je document eenvoudig aanpassen zonder muis.

Tip 05: Inhoud toevoegen

Maar hoe zit het nu als je een afbeelding of een tabel toe wilt voegen? Daar heb je toch zeker wel een muis voor nodig? Het antwoord is nee, ook dít kun je prima af met alleen het toetsenbord. Om een tabel toe te voegen druk je op Alt en vervolgens op N om het tabblad Invoegen te activeren. Door vervolgens de toetsen B en A te typen, kom je in het veld terecht waarmee je een tabel invoegt (onthoud, dit hoef je niet uit je hoofd te leren, als je op Alt drukt geeft Word aan welke toetsen bij welke optie horen). Hetzelfde geldt voor het invoegen van een afbeelding. Wanneer het tabblad Invoegen is geactiveerd, druk je op Alt en daarna weer op N (ondanks dat het tabblad al actief is, moet je het toch eerst weer activeren om daarna een sub-optie te kunnen kiezen) en vervolgens op A en F om een afbeelding in te voegen. Er opent een venster waarin je kunt navigeren naar de gewenste afbeelding met de pijltoetsen, die je vervolgens met de Enter-toets daadwerkelijk invoegt.

Zelfs complexere zaken als tabellen voeg je met toetscombinaties toe.

Tip 06: Bestand opslaan

De allersnelste manier om een document op te slaan is met behulp van de toetscombinatie Ctrl+S (de s van save). Maar als je het wilt opslaan in een andere map, dan moet je het anders doen. We willen het document in de map waarin we straks ook nog afbeeldingen gaan plaatsen. Druk op F12 om het Opslaan-als-venster te openen. Door herhaaldelijk op de Tab-toets te drukken, selecteer je verschillende onderdelen van dit venster, die je vervolgens met de pijltoetsen kunt bedienen. Zo kun je de juiste map selecteren (we geven toe, dit werkt wel langzamer dan het met de muis gaat). Wil je een nieuwe map aanmaken, dan gebruik je in dit venster de toetscombinatie Ctrl+Shift+N. Je kunt ook naar de knop Nieuwe map navigeren, maar de toetscombinatie is uiteraard veel sneller.

Opslaan kan automatisch, opslaan als ander document doe je met F12.

Tip 07: Beelden kopiëren

We hebben nu een Word-document gemaakt en het opgeslagen in een map op onze computer. De persoon aan wie we het document mailen, heeft ons ook gevraagd om twee afbeeldingen mee te sturen die hij nodig heeft. Die afbeeldingen staan elders op onze computer, die gaan we dus eerst kopiëren naar de map waarin ook het Word-document staat. Druk op Windows-toets+E om Windows Verkenner te openen (de letter e staat in dit geval voor Windows Explorer in het Engels). Ook hier kun je weer herhaaldelijk op Tab drukken om naar het juiste onderdeel van het venster te navigeren. Je kunt ook ¬– net als in Word – de Alt-toets indrukken om toetscombinaties tevoorschijn te toveren. Een bestand kopiëren (of knippen) gaat op precies dezelfde manier als tekst kopiëren in Word: Ctrl+C om te kopiëren, Ctrl+X om te knippen en Ctrl+V om het bestand te plakken in de map waar je het wilt hebben.

Bestanden kopiëren en plakken doe je precies zoals je tekst kopieert en plakt.
Zelfs voor het roteren van afbeeldingen heb je je muis niet meer nodig

Tip 08: Beelden draaien

We hebben de twee bestanden waarom gevraagd is in de juiste map geplakt, maar zien dat ze niet rechtop staan: beide bestanden moeten een kwartslag gedraaid worden. Zelfs nu hebben we de muis niet nodig om deze bestanden weer recht te zetten. We willen eerst beide bestanden selecteren. Navigeer in Verkenner naar het eerste bestand, houd de Shift-toets ingedrukt en navigeer naar het tweede bestand om beide bestanden te selecteren. Staan ze niet direct naast of onder elkaar in de map? Navigeer dan eerst naar het eerste bestand, houd de Ctrl-toets ingedrukt terwijl je met de pijltjes naar het tweede bestand gaat, en druk dan (met Ctrl nog steeds ingedrukt) op de Spatiebalk.

De twee bestanden zijn geselecteerd. Door nu op de toetscombinatie Shift+F10 te drukken, roep je het ‘rechtsklikmenu’ (sommige toetsenborden hebben hiervoor ook een aparte toets, meestal naast de rechter-Ctrl-toets). Navigeer nu met de muis naar de optie Linksom draaien of Rechtsom draaien en druk op Enter om dit toe te passen. Je hebt de afbeeldingen nu gedraaid.

Zelfs voor het roteren van afbeeldingen is een muis niet nodig.

Tip 09: Zip-bestand maken

Om een zip-bestand te kunnen maken, is het handig om compressiesoftware te hebben. In dit artikel gaan we ervan uit dat je een programma als WinZip of WinRar geïnstalleerd hebt. Is dat niet het geval, geen zorgen, dan vind je comprimeren in het rechtsklikmenu onder het kopje Kopiëren naar. We willen in dit geval alle bestanden in de map waarin we ons in Windows Verkenner bevinden, opnemen in het zip-bestand. Druk dus op Ctrl+A. Druk nu weer op Shift+F10 om het contextmenu te openen en selecteer de optie die bij je compressieprogramma hoort (in het geval van WinRar is dat bijvoorbeeld Toevoegen aan archief). De bestanden worden nu in een zip-bestand (of rar-bestand) verpakt en zijn klaar om te versturen. We hebben er overigens bewust voor gekozen om het bestand in te pakken met een extern programma, om aan te tonen dat het contextmenu allerlei verschillende onderdelen kan bevatten. Ons contextmenu lijkt waarschijnlijk in niets op jouw contextmenu. Dat is dan ook waarom er voor dit menu in principe geen sneltoetsen zijn en je alleen met de pijltjes kunt navigeren.

Roep het rechtsklikmenu op met Shift+F10 en voeg je bestanden toe aan een zip-bestand.

Tip 10: Bestand hernoemen

Oeps, het zip-bestand heeft de naam aangenomen van de map, en aangezien we die map De Grote Verstuurmap hebben genoemd, is dat niet echt een geschikte naam voor een bestand dat we aan iemand willen sturen. Dit betekent uiteraard dat we het zip-bestand moeten hernoemen. Je doet dit door in Verkenner te navigeren naar het bestand dat je wilt hernoemen en vervolgens te drukken op F2. Zodra je dit doet, wordt de tekst van het bestand blauw gemarkeerd en kun je de naam aanpassen. Let wel op dat je de bestandsextensie intact laat, want wanneer je per ongeluk het stukje .zip verwijdert, dan weet Windows (en dus ook je ontvanger) niet meer wat voor soort bestand dit is en kan het niet meer worden uitgepakt (tenzij de extensie weer wordt toegevoegd, maar dat moet men dan maar net weten).

F2 is altijd de toets die je gebruikt als je een bestand wilt hernoemen.

Tip 11: Bestand mailen

We hebben het bestand klaargemaakt voor verzending en willen het gaan versturen via de mail. Dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Als je een dienst als Gmail wilt gebruiken, zul je eerst de browser moeten starten (op een gelijksoortige manier als Word) en navigeren van de site van Gmail (waar de Tab-toetsen je ook zullen helpen, net als in Verkenner).

Wij gaan er voor nu vanuit dat je een mailprogramma hebt geïnstalleerd op je pc. Dan is er een superefficiënte manier om het bestand te versturen: wanneer je namelijk het bestand selecteert in Verkenner en je activeert het rechtsklikmenu (weer met Shift+F10), dan vind je onder de optie Kopiëren naar de optie Emailgeadresseerde. Selecteer je deze optie en druk je op Enter, dan wordt automatisch je standaard mailprogramma geopend, er wordt een nieuw bericht gestart én je bijlage wordt aan dit bericht toegevoegd. Dat is een stuk sneller dan zelf je mailprogramma moeten openen, een nieuw bericht opstellen en daarna zelf de bijlage invoegen. Dat kán natuurlijk wel, en ook dat kan met je toetsenbord.

Mailen kan supersnel en efficiënt, als je het maar op de juiste plek doet.

Tip 12: Computer afsluiten

Goed, de mail is verzonden met ons document erin. Het is tijd om af te sluiten. En natuurlijk doen we dat – geheel in de stijl van dit artikel – niet met de muis, maar met het toetsenbord. Om je computer snel af te sluiten, druk je (in tegenstelling tot wat je zou denken) niet op de Windows-toets, maar gebruik je de wereldberoemde toetscombinatie Ctrl+Alt+Del. Er opent nu een menu in Windows, met daarin helemaal rechtsonderin de knop om je pc mee af te sluiten. Gebruik de Tab-toets om naar dit gedeelte te navigeren, selecteer de juiste knop met de pijltoetsen en druk op Enter om je pc daadwerkelijk af te sluiten. Je hebt nu van begin tot eind álles met je toetsenbord gedaan. Je merkt, een muis kan sneller zijn, maar als je al deze opties oefent, ben je in no-time net zo snel met je toetsenbord als met de muis.

De computer sluiten we af via de beroemde toetscombinatie Ctr+Alt+Del (met nog wat extra toetsen daarna).

0 Reactie(s) op: Toetscombinaties: Zo bedien je je pc zonder muis

  • Om te reageren moet je ingelogd zijn. Nog geen account? Registreer je dan en praat mee!
  • Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Wanneer je een reactie plaatst ga je akoord
met onze voorwaarden voor reacties.