Vraag & Antwoord

Anders (software)

dubbele adres regel

Anoniem
terhoeve
11 antwoorden
 • Wie weet hoe ik het Engelse "enter the search term" verwijderen uit mijn computer???
 • Vast wel met Spybot: www.security.kolla.de
 • het blijft !!!! Hij is niet verwijderd.
 • Maar waar staat die term dan? Bij zoeken?
 • in het gedeelte adres en dan krijg je ga naar , koppelingen , dan krijg je enter the search term en go met de muisknop op gestaan dan krijg je standaard knoppen enz. vinkje weggehaald. Maar als je dan internet explorer op nieuw opstart staat het er weer.
 • Download HijackThis. Uitleg en link vind je hier: http://www.tomcoyote.org/hjt/
  Unzip en run het. Klik op Scan > Save log en sla het log op als een .txt bestand.
  Kopieer en plak de inhoud in je volgende bericht.
 • ik denk dat het een lastig word , want dat "kreng" wil niet weg.  Met vriendelijke groet:

  H. Ter Hoeve
 • Tja, als ik je log óók niet te zien krijg… :-?
 • Logfile of HijackThis v1.97.3
  Scan saved at 18:42:22, on 27-10-2003
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exeI'm very sorry for the delay. I've recently moved and lost data. As it is now I'm using a friends pc to access the net. I need your mailing address again and as an apology I'll refund your shipping fee. Let me know your paypal email again so that I can send the mailing cost back to you. Once again, sorry for the delay and I'll get the mugs sent out as soon as I have your address once again.

  Charles
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Mixer.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE
  C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe
  C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 6\DragToDisc\DrgToDsc.exe
  C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 6\AudioCentral\RxMon.exe
  C:\WINDOWS\uptodate.exe
  C:\WINDOWS\rundll16.exe
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe
  C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Bargain Buddy\bin2\bargains.exe
  C:\DOCUME~1\Hendrik\LOCALS~1\Temp\bundle.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\System32\msbb.exe
  C:\Program Files\ClearSearch\Loader.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe
  C:\WINDOWS\System32\winservn.exe
  C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\WINDOWS\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp psc 900 series\Bin\hpobrt07.exe
  C:\WINDOWS\system32\drivers\dcfssvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 6\AudioCentral\Playlist.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\AiO\Shared\Bin\hpoevm07.exe
  C:\WINDOWS\System32\hpoipm07.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOSTS07.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOFXM07.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE
  C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Hendrik\Local Settings\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.cola.startkabel.nl/
  O2 - BHO: (no name) - {14b3d246-6274-40b5-8d50-6c2ade2ab29b} - C:\Program Files\Srng\SNHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {2BC43670-C0BD-4794-BB11-F60F3E001DC5} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {2CF0B992-5EEB-4143-99C2-5297EF71F44A} - C:\WINDOWS\System32\stlbupdt.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {6085FB5B-C281-4B9C-8E5D-D2792EA30D2F} - C:\WINDOWS\System32\NetPal.dll
  O2 - BHO: (no name) - {80672997-D58C-4190-9843-C6C61AF8FE97} - C:\WINDOWS\rundll16.dll
  O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Search - {2CF0B992-5EEB-4143-99C2-5297EF71F44B} - C:\WINDOWS\System32\stlbupdt.DLL
  O3 - Toolbar: &Radio; - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus2] "C:\Program Files\Messenger Plus! 2\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RVP] "C:\Program Files\RVP\bpc.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CMESys] "C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RoxioEngineUtility] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\System\EngUtil.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 6\DragToDisc\DrgToDsc.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RoxioAudioCentral] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 6\AudioCentral\RxMon.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [srng] \Program Files\Srng\Srng.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RunWindowsUpdate] C:\WINDOWS\uptodate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Rundll16] C:\WINDOWS\rundll16.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Rundll32_7] rundll32.exe C:\WINDOWS\System32\msiefr40.dll,DllRunServer
  O4 - HKLM\..\Run: [win32app] C:\WINDOWS\System32\winpup32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Bargains] C:\Program Files\Bargain Buddy\bin2\bargains.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VideoAction_nl] c:\program files\comsoft\dialers\videoaction_nl\videoaction_nl.exe /noconnect
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [SAHBundle] C:\DOCUME~1\Hendrik\LOCALS~1\Temp\bundle.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [{2CF0B992-5EEB-4143-99C2-5297EF71F44B}] rundll32.exe C:\WINDOWS\System32\stlbupdt.DLL,DllRunMain
  O4 - HKLM\..\Run: [msbb] C:\WINDOWS\System32\msbb.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ClrSchLoader] C:\Program Files\ClearSearch\Loader.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PGDK] C:\WINDOWS\PGDK.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ContentService] C:\WINDOWS\System32\winservn.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Internet Washer Pro] C:\PROGRA~1\INTERN~2\iw.exe min
  O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [SpyKiller] C:\Program Files\SpyKiller\spykiller.exe /startup
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe
  O4 - Global Startup: HPAiODevice(hp psc 900 series) - 1.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp psc 900 series\Bin\hpobrt07.exe
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O8 - Extra context menu item: Add to filterlist (WebWasher) - http://-Web.Washer-/ie_add
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren; naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Browser Pal Toolbar (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)
  O9 - Extra button: Onderzoek (HKLM)
  O9 - Extra button: Related (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related; Links (HKLM)
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger (HKLM)
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {23B7A816-3647-49D2-9756-6F41CE8F9201} (ddm_download.ddm_control) - http://download.rfwnad.com/cab/dlaccell.CAB
  O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab
  O16 - DPF: {421A63BA-4632-43E0-A942-3B4AB645BE51} - http://i.rn11.com/iwasher/pptproactauthmirror/internetwasherpro.cab
  O16 - DPF: {4BEE3896-4820-48D1-85EA-5A9A9ECD3D95} (OPUCatalog Class) - http://office.microsoft.com/productupdates/content/opuc.cab
  O16 - DPF: {597C45C2-2D39-11D5-8D53-0050048383FE} (OPUCatalog Class) - http://office.microsoft.com/productupdates/content/opuc.cab
  O16 - DPF: {6B4788E2-BAE8-11D2-A1B4-00400512739B} (PWMediaSendControl Class) - http://216.249.24.141/code/PWActiveXImgCtl.CAB
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://housecall.trendmicro-europe.com/housecall/Xscan53.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O16 - DPF: {940EC490-8C20-4360-A725-1F44984933DF} (fairtale.Class1) - http://www.fairtale.com/dialer/fairtale.cab
  O16 - DPF: {9656B666-992F-4D74-8588-8CA69E97D90C} - http://www.commonname.com/en/oneclick/uninstbb.cab
  O16 - DPF: {9A54032D-31F7-400D-B184-83B33BDE65FA} (MSN File Upload Control) - http://sc.groups.msn.com/controls/FileUC/MsnUpld.cab
  O16 - DPF: {9B4AA442-9EBF-11D5-8C11-0050DA4957F5} - http://www.pornocams.nl/pornofilms.exe
  O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37868.2993055556
  O16 - DPF: {A9FD89D6-C839-11D3-B0FE-0050044B8FE9} (OBInstallRunner Control) - http://www.opinionbar.com/download/resources/OBInstallCabinet.CAB
  O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://www.p3.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O16 - DPF: {E2F2B9D0-96B9-4B25-B90C-636ECB207D18} - http://www.getweathercast.com/WUInstCAST.cab
  O16 - DPF: {EABA57A8-B747-46F2-9E3F-CDCD4C6C6A33} (MetaInstaller Class) - http://vjtool.cocacola.nl/packages/metainstaller.cab
  O16 - DPF: {F0AA2376-F073-4E57-86E8-0238F99087C7} (AInst Class) - http://cnt.rapidblaster.com/install/activeinstaller.dll
  O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://fdl.msn.com/public/chat/msnchat45.cab
 • Mijn hemel wat een rotzooi :o :o :o

  Laat HijackThis de volgende items verwijderen:

  O2 - BHO: (no name) - {14b3d246-6274-40b5-8d50-6c2ade2ab29b} - C:\Program Files\Srng\SNHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {2BC43670-C0BD-4794-BB11-F60F3E001DC5} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {2CF0B992-5EEB-4143-99C2-5297EF71F44A} - C:\WINDOWS\System32\stlbupdt.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {80672997-D58C-4190-9843-C6C61AF8FE97} - C:\WINDOWS\rundll16.dll
  O3 - Toolbar: Search - {2CF0B992-5EEB-4143-99C2-5297EF71F44B} - C:\WINDOWS\System32\stlbupdt.DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [RVP] "C:\Program Files\RVP\bpc.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [CMESys] "C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [srng] \Program Files\Srng\Srng.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RunWindowsUpdate] C:\WINDOWS\uptodate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Rundll16] C:\WINDOWS\rundll16.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Rundll32_7] rundll32.exe C:\WINDOWS\System32\msiefr40.dll,DllRunServer
  O4 - HKLM\..\Run: [win32app] C:\WINDOWS\System32\winpup32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Bargains] C:\Program Files\Bargain Buddy\bin2\bargains.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VideoAction_nl] c:\program files\comsoft\dialers\videoaction_nl\videoaction_nl.exe /noconnect
  O4 - HKLM\..\Run: [msbb] C:\WINDOWS\System32\msbb.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ClrSchLoader] C:\Program Files\ClearSearch\Loader.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ContentService] C:\WINDOWS\System32\winservn.exe
  O16 - DPF: {23B7A816-3647-49D2-9756-6F41CE8F9201} (ddm_download.ddm_control) - http://download.rfwnad.com/cab/dlaccell.CAB
  O16 - DPF: {940EC490-8C20-4360-A725-1F44984933DF} (fairtale.Class1) - http://www.fairtale.com/dialer/fairtale.cab
  O16 - DPF: {9656B666-992F-4D74-8588-8CA69E97D90C} - http://www.commonname.com/en/oneclick/uninstbb.cab
  O16 - DPF: {9B4AA442-9EBF-11D5-8C11-0050DA4957F5} - http://www.pornocams.nl/pornofilms.exe
  O16 - DPF: {A9FD89D6-C839-11D3-B0FE-0050044B8FE9} (OBInstallRunner Control) - http://www.opinionbar.com/download/resources/OBInstallCabinet.CAB
  O16 - DPF: {F0AA2376-F073-4E57-86E8-0238F99087C7} (AInst Class) - http://cnt.rapidblaster.com/install/activeinstaller.dll

  Start PC daarna opnieuw op.
 • Oh ja, aangezien je ook nog een trojan op je PC had ("winpup32.exe"), let erop dat dat de volgende bestanden WEG zijn van je computer:

  C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe
  C:\WINDOWS\uptodate.exe
  C:\WINDOWS\rundll16.exe
  C:\Program Files\Bargain Buddy\bin2\bargains.exe
  C:\DOCUME~1\Hendrik\LOCALS~1\Temp\bundle.exe
  C:\WINDOWS\System32\msbb.exe <ook zeer onfris>
  C:\Program Files\ClearSearch\Loader.exe
  C:\WINDOWS\System32\winservn.exe

  Als Windows begint te piepen, verwijder die je die onder veilige modus.

  Update jij je scanner wel eens????

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.