Vraag & Antwoord

Anders (software)

Een tekstbestand inlezen in Access

Anoniem
ghnt
3 antwoorden
 • Ik heb een tabel die data bevat en een txt-bestand met dezelfde
  gegevens als de tabel en nieuwe gegevens.
  Is er een manier om de gegevens van de txt-file in de bestaande
  tabel te importeren? Hierbij moet er een controle gebeuren of
  de gegevens al bestaan in de tabel. Zo ja, negeer die gegevens
  en importeer enkel de nieuwe gegevens.
  De eerste lijn van het txt-bestand bevat de hoofding en de velden
  zijn gescheiden door spaties. De import wizard kan (mag) niet
  gebruikt worden. Het importeren moet gebeuren via VBA gekoppeld aan
  een opdrachtknop.

  Ik heb al geprobeerd met

  Private Sub Knop0_Click()
  DoCmd.TransferText acImportFixed, , "tabelnaam", "C:\testinlezen.txt"
  End Sub

  daarna met

  Private Sub Knop0_Click()
  Dim InputString As String, FileNum As Integer
  Dim antw, nr, achternaam, voornaam
  Dim sqlstring As String

  FileNum = FreeFile ' volgend vrij bestandsnummer
  Open "C:\testinlezen.TXT" For Input As #FileNum
  While Not EOF(FileNum)
  On Error Resume Next
  Line Input #FileNum, InputString
  nr = Mid(InputString, 1, 4)
  achternaam = Mid(InputString, 5, 25)
  voornaam = Mid(InputString, 30, 10)
  sqlstring = "INSERT INTO lijst (nr, achternaam, voornaam) " & _
  "VALUES (" & nr & ", " & achternaam & ", " & voornaam & ")"

  DoCmd.RunSQL sqlstring
  Wend
  Close #FileNum

  End Sub

  maar geen van deze methodes werkt. Er wordt telkens gevraagd
  om de parameterwaarde voor achternaam en voornaam op te geven.

  Iemand enig idee waar mijn fout(en) zit(ten)?
 • De eerste gedachte die bij mij opkomt is om eerst de tekst in een tabel te krijgen, dat kan in Word door alle tekst te selecteren (Ctrl+A), dan Tabel > Converteren > tekst naar tabel, en dan de tabel samen te voegen met de bestaande tabel, en de dubbele parameters of records er op een of andere manier uit te filteren. Ik ben niet erg bekend met Access, maar dat moet toch mogelijk zijn.
  Iemand anders die weet hoe dat werkt?

  Succes.
 • Meld je eens aan op http://office.webforums.nl/forum/ met een subliem forumdeel v.w.b. Access…!

  Groet,
  Ton

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.