Vraag & Antwoord

Anders (software)

searchcentral.cc

Anoniem
Droopy
10 antwoorden
 • telkens als ik na een opstart IE opstart kom ik terecht op de site seachcentral.cc.
  Deze site is niet mijn standaard opstartsite. (dat is tweakers,net)

  Ondanks dat ik dit elke keer weer wijzig komt dit elke dag terug.

  Hoe los ik dit op?
 • Scan op spyware met AdAware en Spybot Search & Destroy. Update beide programma's na de installatie.
  Lost dit het probleem niet op download dan CWShredder
  Indien hiermee je probleem nog niet opgelost is, dan download je HijackThis.
  Unzip en run het programma. Klik op scan, save log en sla het log op als een .txt bestand.
  Kopieer en plak de inhoud in je volgende bericht.
 • Bedankt voor je snell;e antwoord M@rc ik ga het meteen proberen.
 • Hier is de log van Hijak This:

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 19:39:09, on 4-2-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  E:\tyd\nood\UD.exe
  E:\tyd\nood\ud_6800466.exe
  E:\tyd\nood\ud_6800466_0.dir\ud_ligfit_Release.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\EP\Bureaublad\hijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://www.hotsearchbox.com/ie/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchURL = http://www.hotsearchbox.com/ie/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://81.211.105.43/search.php?v=5
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://81.211.105.43/index.php?v=5
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tweakers.net/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.hotsearchbox.com/ie/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.hotsearchbox.com/ie/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.hotsearchbox.com/ie/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.hotsearchbox.com/ie/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.hotsearchbox.com/ie/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemSearch] REGEDIT.EXE -S c:\system.reg
  O4 - HKLM\..\Run: [CMESys] "C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 6\DragToDisc\DrgToDsc.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_RegCleaner] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgregcl.exe /BOOT
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe /WAITSERVICE
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Related (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM)
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)
  O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'imon.dll' missing
  O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111300000000} - mhtml:C:\\NO_SUCH_MHT.MHT!http://66.79.166.152/go.exe
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8D3D8B54-29ED-4586-AEEE-75F4B31922BE}: NameServer = 213.239.154.10,212.120.66.195

  zeg het maar wat moet ik hiermee?
 • CW Shredder:

  Done!
  Removed from your system:
  - CWS.Xplugin
  - 3 infected IE registry values

  Windows XP (5.01.2600 )
  CWShredder v1.47.5
  Written by Merijn - merijn@spywareinfo.com

  For any additional help with this program or removing CWS, visit http://forums.spywareinfo.com/

  For information and documentation on the Coolwebsearch
  trojan and its variants, visit
  http://www.merijn.org/cwschronicles.html


  Spybot oa verwijderd Gator en Cydoor.
 • Laat HijackThis volgende items repareren. Zorg dat alle andere vensters gesloten zijn:

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://www.hotsearchbox.com/ie/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchURL = http://www.hotsearchbox.com/ie/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://81.211.105.43/search.php?v=5
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://81.211.105.43/index.php?v=5
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.hotsearchbox.com/ie/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.hotsearchbox.com/ie/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.hotsearchbox.com/ie/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.hotsearchbox.com/ie/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.hotsearchbox.com/ie/

  O4 - HKLM\..\Run: [SystemSearch] REGEDIT.EXE -S c:\system.reg
  O4 - HKLM\..\Run: [CMESys] "C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe"

  O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111300000000} - mhtml:C:\\NO_SUCH_MHT.MHT!http://66.79.166.152/go.exe

  Je hebt gator op je pc en de oorzaak is O4 - HKLM\..\Run: [CMESys] "C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe"
  Hoe verwijderen zie: http://www.pchell.com/support/gator.shtml


  Reboot je pc in veilige modus en verwijder het volgende bestand indien aanwezig:
  system.reg in c:\


  edit: iets te laat
  Post nog even een nieuwe log. (om zeker te zijn dat alles weg is.)
  en deze mag je ook verwijderen in veilige modus:
  het bestand CMESys.exe in de map C:\Program Files\Common Files\CMEII\
 • Hoe staan we er nu voor?

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 20:08:01, on 4-2-2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  E:\tyd\nood\UD.exe
  E:\tyd\nood\ud_6800466.exe
  E:\tyd\nood\ud_6800466_0.dir\ud_ligfit_Release.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Documents and Settings\EP\Bureaublad\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\totalcmd\TOTALCMD.EXE

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tweakers.net/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program Files\Roxio\Easy CD Creator 6\DragToDisc\DrgToDsc.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_RegCleaner] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgregcl.exe /BOOT
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe /WAITSERVICE
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)
  O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'imon.dll' missing
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8D3D8B54-29ED-4586-AEEE-75F4B31922BE}: NameServer = 213.239.154.10,212.120.66.195
 • Droopy,
  Deze ziet er goed uit.
 • Geweldig M@rc, dus de pc is weer gezond.

  Ik zal deze progjes iig bij de hand houden als zoiets weer gebeurd.

  thx
 • Graag gedaan, en voeg deze er ook maar aan toe: SpywareBlaster :wink:

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.