Vraag & Antwoord

Anders (software)

computer erg traag. Help !

Anoniem
badeend
4 antwoorden
 • Onderstaande log-file heb ik gemaakt van mijn huidige instellingen:
  Wie kan me helpen ?

  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 21:14:48, on 1-4-04
  Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
  C:\PROGRAM FILES\SYGATE\SPF\SMC.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NETWORK ASSOCIATES\MCAFEE VIRUSSCAN\VSHWIN32.EXE
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NETWORK ASSOCIATES\MCAFEE VIRUSSCAN\VSSTAT.EXE
  C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\PRIMAX\POWERTWAIN\PMXDETECT.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  C:\WINDOWS\LOADQM.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\CMEII\CMESYS.EXE
  C:\PROGRAM FILES\PRIMESOFT\SAFESEARCH\SAFESEARCH.EXE
  C:\PROGRAM FILES\ADAPTEC\EASY CD CREATOR 5\DIRECTCD\DIRECTCD.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NETWORK ASSOCIATES\MCAFEE VIRUSSCAN\AVCONSOL.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\LS.EXE
  C:\PROGRAM FILES\INTEL\INTEL PSNCU\CPUNUMBER.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\GMT\GMT.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTEMIE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
  C:\MY DOWNLOADS\HIJACKTHIS.EXE

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www/ie/search/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://wallflowers.com/bboard/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://super-spider.com/main/sp.php
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://rd.yahoo.com/customize/ymsgr/defaults/sb/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://rd.yahoo.com/customize/ymsgr/defaults/su/*http://www.yahoo.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://proxy:8080
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/QuickPage/Portal/portal.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = http://super-spider.com/main/hp.php
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com/
  O2 - BHO: (no name) - {FFCBEECE-FB0C-11D2-AB16-00104B9BBBD2} - ¦C:\WINDOWS\SYSTEM\AHIEHELP.DLL (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {53E10C2C-43B2-4657-BA29-AAE179E7D35C} - ¦C:\WINDOWS\SYSTEM\BHO2.DLL (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {C77E900A-FF55-400E-9BAA-E042C8212898} - ¦C:\PROGRAM FILES\SIMPELINTERNET\EASYBAR\TOOLBARSTARTER.DLL (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {00000000-0000-0000-0000-000000000001} - C:\WINDOWS\SYSTEM\SAFESEARCH.DLL
  O3 - Toolbar: PrimeSoft - {00000000-0000-0000-0000-000000000001} - C:\WINDOWS\SYSTEM\SAFESEARCH.DLL
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] c:\windows\scanregw.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] c:\windows\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\Run: [Scan Detector] C:\PROGRA~1\PRIMAX\POWERT~1\Pmxdetect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [CMESys] "C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\CMEII\CMESYS.EXE"
  O4 - HKLM\..\Run: [SafeSearch] c:\program files\primesoft\safesearch\safesearch.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\SYGATE\SPF\SMC.EXE -startgui
  O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "c:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AvconsoleEXE] C:\Program Files\Network Associates\McAfee VirusScan\avconsol.exe /minimize
  O4 - HKLM\..\Run: [VsStatEXE] C:\Program Files\Network Associates\McAfee VirusScan\VSSTAT.EXE /SHOWWARNING
  O4 - HKLM\..\Run: [Vshwin32EXE] C:\PROGRAM FILES\NETWORK ASSOCIATES\MCAFEE VIRUSSCAN\VSHWIN32.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickZip] C:\WINDOWS\SYSTEM\LS.EXE
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SmcService] C:\PROGRAM FILES\SYGATE\SPF\SMC.EXE
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Vshwin32EXE] C:\PROGRAM FILES\NETWORK ASSOCIATES\MCAFEE VIRUSSCAN\VSHWIN32.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [IntelProcNumUtility] "C:\Program Files\Intel\Intel PSNCU\CpuNumber.exe" /nosplash
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "c:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ITIC SpamFilter] C:\PROGRAM FILES\ITIC SPAMFILTER\SPAMFILTER.EXE
  O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe
  O8 - Extra context menu item: Ebates - file://C:\Program Files\EbatesMoeMoneyMaker\System\Temp\ebates_script0.htm
  O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm
  O9 - Extra button: Related (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM)
  O9 - Extra button: Ebates (HKCU)
  O12 - Plugin for .UVR: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPUPano.dll
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {9B4AA442-9EBF-11D5-8C11-0050DA4957F5} - http://www.cavello.com/dialxs/plugins/d/125/066/nl.exe
  O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {A1DC3241-B122-195F-B21A-000000000000} - http://pluginaccess.com/Browser_Plugin.cab
  O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20020909/qtinstall.info.apple.com/sikes/nl/win/QuickTimeInstaller.exe
  O16 - DPF: {4E15D681-1D20-11D4-8B72-000021DA1956} - http://xxs.x-x.nl/exe/xxs/thegirlshousenl.exe
  O16 - DPF: {53E10C2C-43B2-4657-BA29-AAE179E7D35C} (BHO.clsUrlSearch) - http://207.44.176.11/auth/IE_InstllC.exe
  O16 - DPF: {841A9192-5690-11D4-A258-0040954A01BE} (DialXSCtl Object) - http://dialxs.nl/install/dialxs.ocx
  O16 - DPF: {8522F9B3-38C5-4AA4-AE40-7401F1BBC851} - http://www.terra.es/personal9/centuryrules/wrn/mp3_plugin.exe
  O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab
  O16 - DPF: {DA9A0B1E-9B7B-11D3-B8A4-00C04F79641C} (NSUpdateLiteCtrl Class) - http://204.177.92.201/quickdl/proclaim/NSupd9x.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2003120501/housecall.antivirus.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {FFFF0018-0001-101A-A3C9-08002B2F49FB} - http://www.dediche-vocali.us/dedm.exe
  O16 - DPF: {FFFF0003-0001-101A-A3C9-08002B2F49FB} - http://www.dediche-vocali.us/dedm.exe
  O16 - DPF: DigiChat Applet - http://host8.digichat.com/DigiChat/DigiClasses/Client_IE.cab
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/1,5,0,4344/mcfscan.cab
  O16 - DPF: {FE8287E9-5F43-11D3-ABCA-00105A5C1F46} (HouseCall Control) - http://www.housecall.nl/housecall/xscan4.cab

  Vriendelijke dank.
 • Ik kan niet inschatten hoe groot uw computerkennis is. daarom "maar het hele recept" In Tips en Trucs van maart 2004 staat een artikel hoe windows weer snel te maken is. Dat kan dmv herinstallatie van windows. Een eerste stap voordat u aan dat noodmiddel begint is om alle windows restanten eens op te ruimen. Leeg daartoe de C:\windows\temp directory. Ga naar internet explorer en via menu extra-internetopties klikt u op geschiedenis wissen, cookies verwijderen, en in deel "tijdelijke internetbestanden verwijderen" klikt u op bestanden verwijderen.
  Een volgende versneller is om de computer op te schonen van alle ongewenste reclame. Ga daartoe naar www.lavasoft.de en download het programma ad-aware. Installeer dat en start het programma. In eerste scherm kunt u aantal configuraties doen, (welke schijven bv en hoe gechecked moet worden) Check eerst voor updates van reference files (klik op de hyperlink in het openingsscherm van ad-aware) Voer het programma daarna uit door op start te drukken en laat ad-aware zijn werk doen. Alle programma's en registersleutels die geassocieerd worden met ongewenste reclame worden verwijderd, waardoor niet zonder dat u dat weet verbindingen worden gelegd met advertentiesites
  Als derde stap kunt u naar de windows site gaan en het programma regclean downloaden. (misschien even via zoeken de juiste lokatie vinden) Dit programma (voor windows 98) schoont het register op en maakt daat uw pc niet eindeloos staat te zoeken naar niet meer aanwezige programma's.
  Tenslotte kunt u rechtsklikken op "deze computer" en eigenschappen aanklikken gevolgd door apparaatbeheer. Indien u op de knop bestandssysteem klikt en u ziet dat windows in de 16-bitsmodus draait, (hij werkt daardoor erg traag) moet u via de gerelateerde helpfunctie proberen het probleem op te lossen.
  Daarna helpt volgens mij alleen nog een verse installatie van windows, als hij niet sneller is geworden.
  Succes
  Ies Biekart
  Oudenbosch
 • Hallo G. Ebisch,

  Download CWShredder.
  Start het programma, klik op de Fix-knop.
  Reboot.


  Sluit alle open vensters. Run HijackTHis nog een keer en laat volgende items repareren:
  O2 - BHO: (no name) - {FFCBEECE-FB0C-11D2-AB16-00104B9BBBD2} - ¦C:\WINDOWS\SYSTEM\AHIEHELP.DLL (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {53E10C2C-43B2-4657-BA29-AAE179E7D35C} - ¦C:\WINDOWS\SYSTEM\BHO2.DLL (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {C77E900A-FF55-400E-9BAA-E042C8212898} - ¦C:\PROGRAM FILES\SIMPELINTERNET\EASYBAR\TOOLBARSTARTER.DLL (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {00000000-0000-0000-0000-000000000001} - C:\WINDOWS\SYSTEM\SAFESEARCH.DLL
  O3 - Toolbar: PrimeSoft - {00000000-0000-0000-0000-000000000001} - C:\WINDOWS\SYSTEM\SAFESEARCH.DLL

  O4 - HKLM\..\Run: [CMESys] "C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\CMEII\CMESYS.EXE"
  O4 - HKLM\..\Run: [SafeSearch] c:\program files\primesoft\safesearch\safesearch.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickZip] C:\WINDOWS\SYSTEM\LS.EXE
  O4 - Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

  O16 - DPF: {9B4AA442-9EBF-11D5-8C11-0050DA4957F5} - http://www.cavello.com/dialxs/plugins/d/125/066/nl.exe
  O16 - DPF: {A1DC3241-B122-195F-B21A-000000000000} - http://pluginaccess.com/Browser_Plugin.cab
  O16 - DPF: {4E15D681-1D20-11D4-8B72-000021DA1956} - http://xxs.x-x.nl/exe/xxs/thegirlshousenl.exe
  O16 - DPF: {53E10C2C-43B2-4657-BA29-AAE179E7D35C} (BHO.clsUrlSearch) - http://207.44.176.11/auth/IE_InstllC.exe
  O16 - DPF: {841A9192-5690-11D4-A258-0040954A01BE} (DialXSCtl Object) - http://dialxs.nl/install/dialxs.ocx
  O16 - DPF: {8522F9B3-38C5-4AA4-AE40-7401F1BBC851} - http://www.terra.es/personal9/centuryrules/wrn/mp3_plugin.exe
  O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab
  O16 - DPF: {DA9A0B1E-9B7B-11D3-B8A4-00C04F79641C} (NSUpdateLiteCtrl Class) - http://204.177.92.201/quickdl/proclaim/NSupd9x.cab
  O16 - DPF: {FFFF0018-0001-101A-A3C9-08002B2F49FB} - http://www.dediche-vocali.us/dedm.exe
  O16 - DPF: {FFFF0003-0001-101A-A3C9-08002B2F49FB} - http://www.dediche-vocali.us/dedm.exe
  16 - DPF: DigiChat Applet - http://host8.digichat.com/DigiChat/DigiClasses/Client_IE.cab


  Start de computer op in veilige modus.
  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden.
  Verwijder de volgende items:
  CMEII in C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\
  safesearch in c:\program files\primesoft
  GMT in C:\Program Files\Common Files\

  Reboot the computer.

  Scan op spyware met AdAware. Na de installatie eerst het programma updaten.
  Reboot

  Scan op spyware met Spybot Search & Destroy. Na de installatie eerst updaten.
  Reboot.

  Run HijackThis nog een keertje en post een nieuwe log.

  Marc
 • Klopt adaware is een super prog. haalt alles uit je pc de overige rotzooi gewoon downloaden runnen en dan zal het weer goed komen met je PC.

  Gr W

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.