Vraag & Antwoord

Anders (software)

computer erg traag. Help !

4 antwoorden
  • Onderstaande log-file heb ik gemaakt van mijn huidige instellingen: Wie kan me helpen ? Logfile of HijackThis v1.97.7 Scan saved at 21:14:48, on 1-4-04 Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE C:\PROGRAM FILES\SYGATE\SPF\SMC.EXE C:\PROGRAM FILES\NETWORK ASSOCIATES\MCAFEE VIRUSSCAN\VSHWIN32.EXE C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE C:\PROGRAM FILES\NETWORK ASSOCIATES\MCAFEE VIRUSSCAN\VSSTAT.EXE C:\WINDOWS\TASKMON.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE C:\PROGRAM FILES\PRIMAX\POWERTWAIN\PMXDETECT.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE C:\WINDOWS\LOADQM.EXE C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\CMEII\CMESYS.EXE C:\PROGRAM FILES\PRIMESOFT\SAFESEARCH\SAFESEARCH.EXE C:\PROGRAM FILES\ADAPTEC\EASY CD CREATOR 5\DIRECTCD\DIRECTCD.EXE C:\PROGRAM FILES\NETWORK ASSOCIATES\MCAFEE VIRUSSCAN\AVCONSOL.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\LS.EXE C:\PROGRAM FILES\INTEL\INTEL PSNCU\CPUNUMBER.EXE C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\GMT\GMT.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTEMIE.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE C:\MY DOWNLOADS\HIJACKTHIS.EXE R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www/ie/search/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://wallflowers.com/bboard/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://super-spider.com/main/sp.php R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://rd.yahoo.com/customize/ymsgr/defaults/sb/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://rd.yahoo.com/customize/ymsgr/defaults/su/*http://www.yahoo.com R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://proxy:8080 R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/QuickPage/Portal/portal.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = http://super-spider.com/main/hp.php R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com/ O2 - BHO: (no name) - {FFCBEECE-FB0C-11D2-AB16-00104B9BBBD2} - ¦C:\WINDOWS\SYSTEM\AHIEHELP.DLL (file missing) O2 - BHO: (no name) - {53E10C2C-43B2-4657-BA29-AAE179E7D35C} - ¦C:\WINDOWS\SYSTEM\BHO2.DLL (file missing) O2 - BHO: (no name) - {C77E900A-FF55-400E-9BAA-E042C8212898} - ¦C:\PROGRAM FILES\SIMPELINTERNET\EASYBAR\TOOLBARSTARTER.DLL (file missing) O2 - BHO: (no name) - {00000000-0000-0000-0000-000000000001} - C:\WINDOWS\SYSTEM\SAFESEARCH.DLL O3 - Toolbar: PrimeSoft - {00000000-0000-0000-0000-000000000001} - C:\WINDOWS\SYSTEM\SAFESEARCH.DLL O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] c:\windows\scanregw.exe /autorun O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] c:\windows\taskmon.exe O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme O4 - HKLM\..\Run: [Scan Detector] C:\PROGRA~1\PRIMAX\POWERT~1\Pmxdetect.exe O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [CMESys] "C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\CMEII\CMESYS.EXE" O4 - HKLM\..\Run: [SafeSearch] c:\program files\primesoft\safesearch\safesearch.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\SYGATE\SPF\SMC.EXE -startgui O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "c:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe" O4 - HKLM\..\Run: [AvconsoleEXE] C:\Program Files\Network Associates\McAfee VirusScan\avconsol.exe /minimize O4 - HKLM\..\Run: [VsStatEXE] C:\Program Files\Network Associates\McAfee VirusScan\VSSTAT.EXE /SHOWWARNING O4 - HKLM\..\Run: [Vshwin32EXE] C:\PROGRAM FILES\NETWORK ASSOCIATES\MCAFEE VIRUSSCAN\VSHWIN32.EXE O4 - HKLM\..\Run: [QuickZip] C:\WINDOWS\SYSTEM\LS.EXE O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe O4 - HKLM\..\RunServices: [SmcService] C:\PROGRAM FILES\SYGATE\SPF\SMC.EXE O4 - HKLM\..\RunServices: [Vshwin32EXE] C:\PROGRAM FILES\NETWORK ASSOCIATES\MCAFEE VIRUSSCAN\VSHWIN32.EXE O4 - HKCU\..\Run: [IntelProcNumUtility] "C:\Program Files\Intel\Intel PSNCU\CpuNumber.exe" /nosplash O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "c:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [ITIC SpamFilter] C:\PROGRAM FILES\ITIC SPAMFILTER\SPAMFILTER.EXE O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe O8 - Extra context menu item: Ebates - file://C:\Program Files\EbatesMoeMoneyMaker\System\Temp\ebates_script0.htm O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm O9 - Extra button: Related (HKLM) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM) O9 - Extra button: Ebates (HKCU) O12 - Plugin for .UVR: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPUPano.dll O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {9B4AA442-9EBF-11D5-8C11-0050DA4957F5} - http://www.cavello.com/dialxs/plugins/d/125/066/nl.exe O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab O16 - DPF: {A1DC3241-B122-195F-B21A-000000000000} - http://pluginaccess.com/Browser_Plugin.cab O16 - DPF: {41F17733-B041-4099-A042-B518BB6A408C} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20020909/qtinstall.info.apple.com/sikes/nl/win/QuickTimeInstaller.exe O16 - DPF: {4E15D681-1D20-11D4-8B72-000021DA1956} - http://xxs.x-x.nl/exe/xxs/thegirlshousenl.exe O16 - DPF: {53E10C2C-43B2-4657-BA29-AAE179E7D35C} (BHO.clsUrlSearch) - http://207.44.176.11/auth/IE_InstllC.exe O16 - DPF: {841A9192-5690-11D4-A258-0040954A01BE} (DialXSCtl Object) - http://dialxs.nl/install/dialxs.ocx O16 - DPF: {8522F9B3-38C5-4AA4-AE40-7401F1BBC851} - http://www.terra.es/personal9/centuryrules/wrn/mp3_plugin.exe O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab O16 - DPF: {DA9A0B1E-9B7B-11D3-B8A4-00C04F79641C} (NSUpdateLiteCtrl Class) - http://204.177.92.201/quickdl/proclaim/NSupd9x.cab O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2003120501/housecall.antivirus.com/housecall/xscan53.cab O16 - DPF: {FFFF0018-0001-101A-A3C9-08002B2F49FB} - http://www.dediche-vocali.us/dedm.exe O16 - DPF: {FFFF0003-0001-101A-A3C9-08002B2F49FB} - http://www.dediche-vocali.us/dedm.exe O16 - DPF: DigiChat Applet - http://host8.digichat.com/DigiChat/DigiClasses/Client_IE.cab O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/1,5,0,4344/mcfscan.cab O16 - DPF: {FE8287E9-5F43-11D3-ABCA-00105A5C1F46} (HouseCall Control) - http://www.housecall.nl/housecall/xscan4.cab Vriendelijke dank.
  • Ik kan niet inschatten hoe groot uw computerkennis is. daarom "maar het hele recept" In Tips en Trucs van maart 2004 staat een artikel hoe windows weer snel te maken is. Dat kan dmv herinstallatie van windows. Een eerste stap voordat u aan dat noodmiddel begint is om alle windows restanten eens op te ruimen. Leeg daartoe de C:\windows\temp directory. Ga naar internet explorer en via menu extra-internetopties klikt u op geschiedenis wissen, cookies verwijderen, en in deel "tijdelijke internetbestanden verwijderen" klikt u op bestanden verwijderen. Een volgende versneller is om de computer op te schonen van alle ongewenste reclame. Ga daartoe naar www.lavasoft.de en download het programma ad-aware. Installeer dat en start het programma. In eerste scherm kunt u aantal configuraties doen, (welke schijven bv en hoe gechecked moet worden) Check eerst voor updates van reference files (klik op de hyperlink in het openingsscherm van ad-aware) Voer het programma daarna uit door op start te drukken en laat ad-aware zijn werk doen. Alle programma's en registersleutels die geassocieerd worden met ongewenste reclame worden verwijderd, waardoor niet zonder dat u dat weet verbindingen worden gelegd met advertentiesites Als derde stap kunt u naar de windows site gaan en het programma regclean downloaden. (misschien even via zoeken de juiste lokatie vinden) Dit programma (voor windows 98) schoont het register op en maakt daat uw pc niet eindeloos staat te zoeken naar niet meer aanwezige programma's. Tenslotte kunt u rechtsklikken op "deze computer" en eigenschappen aanklikken gevolgd door apparaatbeheer. Indien u op de knop bestandssysteem klikt en u ziet dat windows in de 16-bitsmodus draait, (hij werkt daardoor erg traag) moet u via de gerelateerde helpfunctie proberen het probleem op te lossen. Daarna helpt volgens mij alleen nog een verse installatie van windows, als hij niet sneller is geworden. Succes Ies Biekart Oudenbosch
  • Hallo G. Ebisch, Download [url=http://www.spywareinfo.com/~merijn/files/CWShredder.exe]CWShredder[/url]. Start het programma, klik op de Fix-knop. Reboot. Sluit alle open vensters. Run HijackTHis nog een keer en laat volgende items repareren: O2 - BHO: (no name) - {FFCBEECE-FB0C-11D2-AB16-00104B9BBBD2} - ¦C:\WINDOWS\SYSTEM\AHIEHELP.DLL (file missing) O2 - BHO: (no name) - {53E10C2C-43B2-4657-BA29-AAE179E7D35C} - ¦C:\WINDOWS\SYSTEM\BHO2.DLL (file missing) O2 - BHO: (no name) - {C77E900A-FF55-400E-9BAA-E042C8212898} - ¦C:\PROGRAM FILES\SIMPELINTERNET\EASYBAR\TOOLBARSTARTER.DLL (file missing) O2 - BHO: (no name) - {00000000-0000-0000-0000-000000000001} - C:\WINDOWS\SYSTEM\SAFESEARCH.DLL O3 - Toolbar: PrimeSoft - {00000000-0000-0000-0000-000000000001} - C:\WINDOWS\SYSTEM\SAFESEARCH.DLL O4 - HKLM\..\Run: [CMESys] "C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\CMEII\CMESYS.EXE" O4 - HKLM\..\Run: [SafeSearch] c:\program files\primesoft\safesearch\safesearch.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [QuickZip] C:\WINDOWS\SYSTEM\LS.EXE O4 - Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe O16 - DPF: {9B4AA442-9EBF-11D5-8C11-0050DA4957F5} - http://www.cavello.com/dialxs/plugins/d/125/066/nl.exe O16 - DPF: {A1DC3241-B122-195F-B21A-000000000000} - http://pluginaccess.com/Browser_Plugin.cab O16 - DPF: {4E15D681-1D20-11D4-8B72-000021DA1956} - http://xxs.x-x.nl/exe/xxs/thegirlshousenl.exe O16 - DPF: {53E10C2C-43B2-4657-BA29-AAE179E7D35C} (BHO.clsUrlSearch) - http://207.44.176.11/auth/IE_InstllC.exe O16 - DPF: {841A9192-5690-11D4-A258-0040954A01BE} (DialXSCtl Object) - http://dialxs.nl/install/dialxs.ocx O16 - DPF: {8522F9B3-38C5-4AA4-AE40-7401F1BBC851} - http://www.terra.es/personal9/centuryrules/wrn/mp3_plugin.exe O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab O16 - DPF: {DA9A0B1E-9B7B-11D3-B8A4-00C04F79641C} (NSUpdateLiteCtrl Class) - http://204.177.92.201/quickdl/proclaim/NSupd9x.cab O16 - DPF: {FFFF0018-0001-101A-A3C9-08002B2F49FB} - http://www.dediche-vocali.us/dedm.exe O16 - DPF: {FFFF0003-0001-101A-A3C9-08002B2F49FB} - http://www.dediche-vocali.us/dedm.exe 16 - DPF: DigiChat Applet - http://host8.digichat.com/DigiChat/DigiClasses/Client_IE.cab [url=http://service1.symantec.com/SUPPORT/tsgeninfo.nsf/docid/2001052409420406]Start de computer op in veilige modus[/url]. Zorg dat alle [url=http://www.xtra.co.nz/help/0,,4155-1916458,00.html]verborgen bestanden weergegeven worden[/url]. Verwijder de volgende items: CMEII in C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\ safesearch in c:\program files\primesoft GMT in C:\Program Files\Common Files\ Reboot the computer. Scan op spyware met [url=http://download.com.com/redir?pid=10214379&merid=69274&mfgid=69274&edId=3&siteId=4&oId=3002-20-10214379&ontId=20&ltype=dl_dlnow&lop=link&dlrs=1&destUrl=ftp%3A%2F%2Fftpx.download.com%2Fpub%2Fwin95%2Futilities%2Faaw6.exe]AdAware[/url]. Na de installatie eerst het programma updaten. Reboot Scan op spyware met [url=http://download.com.com/redir?pid=10194058&merid=104443&mfgid=104443&edId=3&siteId=4&oId=3000-2144-10194058&ontId=2144&ltype=dl_dlnow&lop=link&destUrl=%2F3001-2144-10194058.html]Spybot Search & Destroy[/url]. Na de installatie eerst updaten. Reboot. Run HijackThis nog een keertje en post een nieuwe log. Marc
  • Klopt adaware is een super prog. haalt alles uit je pc de overige rotzooi gewoon downloaden runnen en dan zal het weer goed komen met je PC. Gr W

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.