Vraag & Antwoord

Anders (software)

Installshield doet niks meer

13 antwoorden
 • Hey mensen, Als ik iets wil installeren met installshield gaat het neit verder dan 0 %, ik heb al flink lopen zoeken maar niks heeft tot nu toe geholpen. Er komt ook geen error oid te staan. Ik gebruik windows xp en heb de nieuwste updates ook wel binnen. Iemand ideeën? Dank! :)
 • Wat probeer je te instaleren? Post eens een hijackthislogje, wil even spyware/virussen uitsluiten. http://computercops.biz/downloads-file-328.html Pak hem uit in een eigen map, laat hem scannen, sla de log op, plak die volledig in je volgende post.
 • Zal morgen een log neerzetten, eerst even slapen :roll: en naar school :(
 • Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 14:39:03, on 7-9-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\htpatch.exe C:\Program Files\Winad Client\Winad.exe C:\temp\msbb.exe C:\WINDOWS\fud.exe C:\WINDOWS\System32\wuukimcf.exe C:\Program Files\Winad Client\WinClt.exe C:\Program Files\BullsEye Network\bin\bargains.exe C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates0.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates1.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Documents and Settings\Vannilesoep\Local Settings\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis[1].zip\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hl2fallout.com/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aldi.com R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://www.searchv.com/1/search.html R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Page_URL = http://www.searchv.com/1/ R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.aldi.com/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: twaintecObj Class - {000020DD-C72E-4113-AF77-DD56626C6C42} - C:\WINDOWS\twaintec.dll O2 - BHO: DAPHelper Class - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - C:\Program Files\DAP\DAPBHO.dll O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll O2 - BHO: NLS UrlCatcher Class - {AEECBFDA-12FA-4881-BDCE-8C3E1CE4B344} - C:\WINDOWS\System32\nvms.dll O2 - BHO: CB UrlCatcher Class - {CE188402-6EE7-4022-8868-AB25173A3E14} - C:\WINDOWS\System32\mscb.dll O2 - BHO: Url Catcher - {CE31A1F7-3D90-4874-8FBE-A5D97F8BC8F1} - C:\WINDOWS\System32\apuc.dll O2 - BHO: ADP UrlCatcher Class - {F4E04583-354E-4076-BE7D-ED6A80FD66DA} - C:\WINDOWS\System32\msbe.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe O4 - HKLM\..\Run: [Winad Client] C:\Program Files\Winad Client\Winad.exe O4 - HKLM\..\Run: [msbb] c:\temp\msbb.exe O4 - HKLM\..\Run: [fud] C:\WINDOWS\fud.exe O4 - HKLM\..\Run: [znkcrjeocts] C:\WINDOWS\System32\wuukimcf.exe O4 - HKLM\..\Run: [BullsEye Network] C:\Program Files\BullsEye Network\bin\bargains.exe O4 - HKLM\..\Run: [WebRebates0] "C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates0.exe" O4 - HKLM\..\Run: [alchem] C:\WINDOWS\alchem.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing) O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {018A066F-584A-422F-AC4C-0B1F5FE5C040} (VacPro.olanda_ver3) - http://www.advnt01.com/dialer/olanda_ver3.CAB O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file.php?bt=ie&p=168d3f0c8f5ebbd0d83ee5445ae40e55469aa3fdaf24dd3540c41ee1ea302c2d59104a57d59aa8baedc40580da1dd4eb01d54f:eeba47ee03d937f4aaa2edc6fc4885a4 O16 - DPF: {288C5F13-7E52-4ADA-A32E-F5BF9D125F98} (CR64Loader Object) - http://www.miniclip.com/bestfriends/retro64_loader.dll O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab O16 - DPF: {33288993-5664-11D4-8B5B-00D0B73B3518} (ell Class) - http://www.easports.com/downloads/games/common/ieell.cab O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_1_0_0_44.cab O16 - DPF: {62475759-9E84-458E-A1AB-5D2C442ADFDE} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20040427/qtinstall.info.apple.com/saba/us/win/QuickTimeInstaller.exe O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.tweakzone.nl/scan/Msie/bitdefender.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://player.virtools.com/downloads/player/Install3.0/Installer.exe O16 - DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} (CycloScopeLite Control) - http://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloScopeLite.cab O16 - DPF: {E3E34A32-3A6A-47CC-B4E3-B8B86715D388} (MBoom Class) - http://hosting0.gamepoint.net/2003/ds/sintgame/marsepein/dll/boom.cab O16 - DPF: {E62A47D8-74B1-4A93-963A-E5E43B7CC5C2} (UCSearch.ucUCSearch) - http://www.zuvio.com/opnste/UCSearch.CAB O16 - DPF: {F04A8AE2-A59D-11D2-8792-00C04F8EF29D} (Hotmail Attachments Control) - http://lw9fd.law9.hotmail.msn.com/activex/HMAtchmt.ocx O16 - DPF: {F54C1137-5E34-4B95-95A5-BA56D4D8D743} (Secure Delivery) - http://www.gamespot.com/KDX/kdx.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab28578.cab O16 - DPF: {FD37F222-B32D-11D5-BFA4-0000B4A6D8A2} (CycloConnect AddressSelection2 Control) - http://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloConnectCC.cab O16 - DPF: {FE5D6722-826F-11D5-A24E-0060B0F1A5AE} (Tukati Launcher) - http://3dgamers.tukati.com/tukati/1.7.20.20/tukati.cab Lijkt me niet dat dit probleem door spyware komt, maar hier is die =)
 • Kijk even. Of het door spyware komt durf ik niet zeker te zeggen maar ik wil het gewoon even uitsluiten. Als je alle dingen uitsluit blijft er vanzelf iets over waar het aan ligt.
 • Verwijder in software in het configuratie scherm: DAP (Download accelerator plus) BullsEye Network Web_Rebates Laat hijackthis nog een keer scannen en fix deze items: [list:518fc83c3e][b:518fc83c3e]R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://www.searchv.com/1/search.html R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Page_URL = http://www.searchv.com/1/ O2 - BHO: twaintecObj Class - {000020DD-C72E-4113-AF77-DD56626C6C42} - C:\WINDOWS\twaintec.dll O2 - BHO: DAPHelper Class - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - C:\Program Files\DAP\DAPBHO.dll O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - C:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll O2 - BHO: NLS UrlCatcher Class - {AEECBFDA-12FA-4881-BDCE-8C3E1CE4B344} - C:\WINDOWS\System32\nvms.dll O2 - BHO: CB UrlCatcher Class - {CE188402-6EE7-4022-8868-AB25173A3E14} - C:\WINDOWS\System32\mscb.dll O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - O2 - BHO: Url Catcher - {CE31A1F7-3D90-4874-8FBE-A5D97F8BC8F1} - C:\WINDOWS\System32\apuc.dll O2 - BHO: ADP UrlCatcher Class - {F4E04583-354E-4076-BE7D-ED6A80FD66DA} - C:\WINDOWS\System32\msbe.dll O4 - HKLM\..\Run: [Winad Client] C:\Program Files\Winad Client\Winad.exe O4 - HKLM\..\Run: [fud] C:\WINDOWS\fud.exe O4 - HKLM\..\Run: [znkcrjeocts] C:\WINDOWS\System32\wuukimcf.exe O4 - HKLM\..\Run: [BullsEye Network] C:\Program Files\BullsEye Network\bin\bargains.exe O4 - HKLM\..\Run: [WebRebates0] "C:\Program Files\Web_Rebates\Web_Rebates0.exe" O4 - HKLM\..\Run: [alchem] C:\WINDOWS\alchem.exe O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing) O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com O16 - DPF: {018A066F-584A-422F-AC4C-0B1F5FE5C040} (VacPro.olanda_ver3) - http://www.advnt01.com/dialer/olanda_ver3.CAB O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file.php?bt=ie&p=168d3f0c8f5ebbd0d83ee5445ae40e55469aa3fdaf24dd3540c41ee1ea302c2d59104a57d59aa8baedc40580da1dd4eb01d54f:eeba47ee03d937f4aaa2edc6fc4885a4 O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_1_0_0_44.cab O16 - DPF: {62475759-9E84-458E-A1AB-5D2C442ADFDE} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20040427/qtinstall.info.apple.com/saba/us/win/QuickTimeInstaller.exe[/b:518fc83c3e][/list:u:518fc83c3e] Reboot in safe mode met alle bestanden weergeven aan en verwijder onderstaande items: [list:518fc83c3e][b:518fc83c3e]C:\Program Files\Winad Client <--- deze map C:\WINDOWS\fud.exe <--- dit bestand C:\WINDOWS\System32\wuukimcf.exe <--- dit bestand C:\Program Files\BullsEye Network <--- deze map C:\Program Files\Web_Rebates <--- deze map C:\WINDOWS\alchem.exe <--- dit bestand[/b:518fc83c3e][/list:u:518fc83c3e] Reboot in normale modus en post een nieuwe log.
 • Mensen ik kan weer installeren :D Bedankt CT community, ik laat de nieuwe log nog even staan, als je eens niks te doen hebt mag je hem checken. Had echt niet gedacht dat spyware dit zou kunnen doen :oops: Dank! Logfile of HijackThis v1.98.2 Scan saved at 18:40:36, on 7-9-2004 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\htpatch.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\hijackthis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hl2fallout.com/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aldi.com R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.aldi.com/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen O2 - BHO: (no name) - {000020DD-C72E-4113-AF77-DD56626C6C42} - (no file) O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: NLS UrlCatcher Class - {AEECBFDA-12FA-4881-BDCE-8C3E1CE4B344} - C:\WINDOWS\System32\nvms.dll O2 - BHO: CB UrlCatcher Class - {CE188402-6EE7-4022-8868-AB25173A3E14} - C:\WINDOWS\System32\mscb.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab O16 - DPF: {288C5F13-7E52-4ADA-A32E-F5BF9D125F98} (CR64Loader Object) - http://www.miniclip.com/bestfriends/retro64_loader.dll O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab O16 - DPF: {33288993-5664-11D4-8B5B-00D0B73B3518} (ell Class) - http://www.easports.com/downloads/games/common/ieell.cab O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.tweakzone.nl/scan/Msie/bitdefender.cab O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://player.virtools.com/downloads/player/Install3.0/Installer.exe O16 - DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} (CycloScopeLite Control) - http://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloScopeLite.cab O16 - DPF: {E3E34A32-3A6A-47CC-B4E3-B8B86715D388} (MBoom Class) - http://hosting0.gamepoint.net/2003/ds/sintgame/marsepein/dll/boom.cab O16 - DPF: {E62A47D8-74B1-4A93-963A-E5E43B7CC5C2} (UCSearch.ucUCSearch) - http://www.zuvio.com/opnste/UCSearch.CAB O16 - DPF: {F04A8AE2-A59D-11D2-8792-00C04F8EF29D} (Hotmail Attachments Control) - http://lw9fd.law9.hotmail.msn.com/activex/HMAtchmt.ocx O16 - DPF: {F54C1137-5E34-4B95-95A5-BA56D4D8D743} (Secure Delivery) - http://www.gamespot.com/KDX/kdx.cab O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab28578.cab O16 - DPF: {FD37F222-B32D-11D5-BFA4-0000B4A6D8A2} (CycloConnect AddressSelection2 Control) - http://www.cyclomedia.nl/download/components/CycloConnectCC.cab O16 - DPF: {FE5D6722-826F-11D5-A24E-0060B0F1A5AE} (Tukati Launcher) - http://3dgamers.tukati.com/tukati/1.7.20.20/tukati.cab btw, sommige mappen/bestanden kon ik niet vinden, geeft niet of wel?
 • geen virusscanner of fireall geinstalleerd? Zou ik wel adviseren om te doen lees de FAQ meer eens door in beveiligin&privacy gedeelte van dit forum want voorkomen is nou eenmaal beter dan genezen. :wink:
 • Ja heb beide, maar firewall staat vaak uit (moet voor sommige games) en virusscanner-> Antivir, op aanraden van een vriend. Maar is dat wel zo'n goede? IK zal zo eens kijken naar wat ik het beste kan nemen! :)
 • weet je zeker dat je ze allebei aan hebt staan? ik kan ze niet terugvinden in de log namelijk . Welke firewall gebruik je?
 • Ja idd ik zie ze in de log ook niet, had er al aan gedacht om het even te melden maar was het toch vergeten te doen. Ik zou nod32 gebruiken als ik jou was: www.nod32.com Echt een geweldige av.
 • Deze moet je er nog uitgooien: [list:717ee3b9c5][b:717ee3b9c5]O2 - BHO: (no name) - {000020DD-C72E-4113-AF77-DD56626C6C42} - (no file) O2 - BHO: NLS UrlCatcher Class - {AEECBFDA-12FA-4881-BDCE-8C3E1CE4B344} - C:\WINDOWS\System32\nvms.dll O2 - BHO: CB UrlCatcher Class - {CE188402-6EE7-4022-8868-AB25173A3E14} - C:\WINDOWS\System32\mscb.dll [/b:717ee3b9c5][/list:u:717ee3b9c5] Daarna ga je weer in safe mode met alle bestanden inclusief besturingssysteem bestanden weergeven aan en verwijder je onderstaande items: [list:717ee3b9c5][b:717ee3b9c5]C:\WINDOWS\System32\nvms.dll C:\WINDOWS\System32\mscb.dll [/b:717ee3b9c5][/list:u:717ee3b9c5] Ik zie dat ze weer terug gekomen zijn want ik heb ze eerder al laten verwijderen, beste is om als je dit gedaan hebt weer naar winmode te gaan en een nieuw logje te posten ter controle, dan is je systeem weer clean. Edit: Hoort bij een aldi pc geen virusscanner meegeleverd te zijn? Of is dit geen aldi pc? (Lijkt me wel aangezien volgende in de eerste log stond: [b:717ee3b9c5]O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com [/b:717ee3b9c5]wat betekent dat als je IE naar z'n default waarden terug zet dat dan aldi.com weer je startpagina word. Is niet echt spyware, maar bijna alle hjt'ers laten hem eruit gooien. (tenzij de log verder clean is)
 • [quote:a877ef80bd="MKL"]weet je zeker dat je ze allebei aan hebt staan? ik kan ze niet terugvinden in de log namelijk . Welke firewall gebruik je?[/quote:a877ef80bd] Ze stonden ook niet aan tijdens het scannen, ik gebruik zonealarm en der zit ook nog een firewall in de router. [quote:a877ef80bd="pcguy"]Hoort bij een aldi pc geen virusscanner meegeleverd te zijn? Of is dit geen aldi pc? (Lijkt me wel aangezien volgende in de eerste log stond: O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com wat betekent dat als je IE naar z'n default waarden terug zet dat dan aldi.com weer je startpagina word. Is niet echt spyware, maar bijna alle hjt'ers laten hem eruit gooien. (tenzij de log verder clean is)[/quote:a877ef80bd] Het is idd een aldi-pc, volgens mij zat er niks bij, maar alles wat erbij zit is troep. nogmaals dank mensen :)

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.