Vraag & Antwoord

Anders (software)

Installshield wizzard loopt vast

Ik heb het bij meerdere toepassingen of games... Bijvoorbeeld als ik de install wil draaien van Moto Racer 3. Gaat in het begin goed allemaal, maar op een gegeven moment komt hij bij Configuring windows installer vast. vervolgens moet ik hem met Ctrl + alt + delete beindigen en krijg ik de volgende melding: [quote:58fd1f4c34]Setup Launcher: U wilt het programma dat niet meer reageer (setup launcher) beindigen. Het programma reageert niet. Please tell microsoft about this problem. we have created an error report that you can send to us. We will treat this report as confidential and anonymous. to see what data this error report contains, click here. [/quote:58fd1f4c34] als ik daar op click krijg ik het volgende: [quote:58fd1f4c34]szappname: MR3.exe szappver: 9.0.333.0 szmodname: hungapp szmodver: 0.0.0.0 offset: 0000000[/quote:58fd1f4c34] Nou heb ik al wat geprobeerd te vinden op het internet en ik heb gelezen dat dit kon komen door spyware. nou plaats ik hier alvast even mijn hijackthis logje [quote:58fd1f4c34]Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 18:34:09, on 11-3-2005 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe C:\Documents and Settings\DNA4U\Bureaublad\HijackThis.exe O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe O23 - Service: Sysiostddmer - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\drivers\nv_agp.SYS [/quote:58fd1f4c34] Ik heb dit dus ook bij warrhammer, il-2 sturmovik, en een aantal applicatie toepassingen. als iemand mij kan helpen, alvast bedankt

Anoniem
DNA4U