Vraag & Antwoord

Anders (software)

An unexpected exception has been detected

2 antwoorden
  • Onderstaan bericht verscheen na het klikken op een ikoontje wat opeens op het bureaublad stond. (hs_err_pid3936.log) Wie weet wat dit betekend en nog beter wat ik moet doen om dit probleem op te lossen, als het een probleem is. Het kwam waarschijnlijk nadat ik in routeplanner Map 24 een route aan het uitzoeken was en deze plotseling geheel van het scherm verdween. [i:efbcfb7d4c]An unexpected exception has been detected in native code outside the VM. Unexpected Signal : EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) occurred at PC=0xB9C5C21 Function=[Unknown.] Library=C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\dcpr.dll NOTE: We are unable to locate the function name symbol for the error just occurred. Please refer to release documentation for possible reason and solutions. Current Java thread: at sun.dc.pr.PathFiller.setOutputArea(Native Method) at sun.dc.pr.Rasterizer.setOutputArea(Unknown Source) at sun.java2d.pipe.DuctusShapeRenderer.renderPath(Unknown Source) at sun.java2d.pipe.DuctusShapeRenderer.draw(Unknown Source) at sun.java2d.pipe.PixelToShapeConverter.drawPolygon(Unknown Source) at sun.java2d.SunGraphics2D.drawPolygon(Unknown Source) at hz.a(Unknown Source) at hz.a(Unknown Source) at ft.a(Unknown Source) at ft.a(Unknown Source) at cy.a(Unknown Source) - locked <0x10cb7600> (a com.mapsolute.maptp.MTPMap) at cy.a(Unknown Source) - locked <0x10ca0690> (a com.mapsolute.maptp.MTPMap) at cy.a(Unknown Source) - locked <0x10ca05c0> (a com.mapsolute.maptp.MTPMap) at cy.a(Unknown Source) - locked <0x10c91118> (a com.mapsolute.maptp.MTPMap) at cy.a(Unknown Source) - locked <0x109640c0> (a com.mapsolute.maptp.MTPMap) at cy.a(Unknown Source) - locked <0x10956148> (a cy) at cy.run(Unknown Source) at java.lang.Thread.run(Unknown Source) Dynamic libraries: 0x00400000 - 0x00419000 C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe 0x7C900000 - 0x7C9B6000 C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll 0x7C800000 - 0x7C8FE000 C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll 0x77BE0000 - 0x77C38000 C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll 0x77D10000 - 0x77DA0000 C:\WINDOWS\system32\USER32.dll 0x77E40000 - 0x77E87000 C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll 0x77E90000 - 0x77F06000 C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll 0x77F40000 - 0x77FEB000 C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll 0x77DA0000 - 0x77E31000 C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll 0x77720000 - 0x7788E000 C:\WINDOWS\system32\SHDOCVW.dll 0x77A40000 - 0x77AD5000 C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll 0x77AE0000 - 0x77AF2000 C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll 0x76880000 - 0x76904000 C:\WINDOWS\system32\CRYPTUI.dll 0x76BF0000 - 0x76C1E000 C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll 0x76C50000 - 0x76C78000 C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll 0x770E0000 - 0x7716C000 C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll 0x774A0000 - 0x775DD000 C:\WINDOWS\system32\ole32.dll 0x6FF20000 - 0x6FF74000 C:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll 0x77170000 - 0x77217000 C:\WINDOWS\system32\WININET.dll 0x76F20000 - 0x76F4D000 C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll 0x77BD0000 - 0x77BD8000 C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll 0x77390000 - 0x77492000 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2180_x-ww_a84f1ff9\comctl32.dll 0x7C9C0000 - 0x7D1E0000 C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll 0x5D4E0000 - 0x5D577000 C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll 0x5B190000 - 0x5B1C8000 C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll 0x746A0000 - 0x746EB000 C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll 0x75F20000 - 0x7601D000 C:\WINDOWS\system32\BROWSEUI.dll 0x20000000 - 0x20013000 C:\WINDOWS\system32\browselc.dll 0x77B00000 - 0x77B22000 C:\WINDOWS\system32\appHelp.dll 0x76F90000 - 0x7700F000 C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL 0x77010000 - 0x770DD000 C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll 0x77220000 - 0x772BE000 C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll 0x77F10000 - 0x77F21000 C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll 0x779E0000 - 0x77A36000 C:\WINDOWS\System32\cscui.dll 0x765A0000 - 0x765BD000 C:\WINDOWS\System32\CSCDLL.dll 0x778E0000 - 0x779D7000 C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll 0x10000000 - 0x10128000 c:\program files\google\googletoolbar2.dll 0x71A50000 - 0x71A5A000 C:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll 0x71A30000 - 0x71A47000 C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll 0x71A20000 - 0x71A28000 C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll 0x76AF0000 - 0x76B1E000 C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll 0x76320000 - 0x76325000 C:\WINDOWS\system32\MSIMG32.dll 0x59E70000 - 0x59F11000 C:\WINDOWS\system32\DBGHELP.DLL 0x76EA0000 - 0x76EDC000 C:\WINDOWS\system32\RASAPI32.DLL 0x76E50000 - 0x76E62000 C:\WINDOWS\system32\rasman.dll 0x76E70000 - 0x76E9F000 C:\WINDOWS\system32\TAPI32.dll 0x76E40000 - 0x76E4E000 C:\WINDOWS\system32\rtutils.dll 0x77C40000 - 0x77C63000 C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll 0x76D20000 - 0x76D39000 C:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll 0x76970000 - 0x76A24000 C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll 0x0FFD0000 - 0x0FFF8000 C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll 0x00FD0000 - 0x00FDE000 C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll 0x7C340000 - 0x7C396000 C:\WINDOWS\system32\MSVCR71.dll 0x00FF0000 - 0x010B6000 C:\PROGRA~1\COMMON~1\REAL\TOOLBAR\REALBAR.DLL 0x76330000 - 0x7634D000 C:\WINDOWS\system32\imm32.dll 0x76350000 - 0x7639A000 C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll 0x5F230000 - 0x5F247000 C:\WINDOWS\system32\olepro32.dll 0x011D0000 - 0x014A5000 C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll 0x016B0000 - 0x016C0000 C:\WINDOWS\system32\ctagent.dll 0x71CD0000 - 0x71CEC000 C:\WINDOWS\System32\actxprxy.dll 0x75E30000 - 0x75EE0000 C:\WINDOWS\system32\SXS.DLL 0x017F0000 - 0x0187C000 C:\WINDOWS\system32\shdoclc.dll 0x75D40000 - 0x75DD1000 C:\WINDOWS\system32\mlang.dll 0x719D0000 - 0x71A10000 C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll 0x61200000 - 0x61259000 C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll 0x71A10000 - 0x71A18000 C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll 0x76EE0000 - 0x76F07000 C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll 0x76F70000 - 0x76F78000 C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll 0x72240000 - 0x72245000 C:\WINDOWS\system32\sensapi.dll 0x76F80000 - 0x76F86000 C:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll 0x7D4B0000 - 0x7D796000 C:\WINDOWS\System32\mshtml.dll 0x74640000 - 0x74667000 C:\WINDOWS\System32\msls31.dll 0x74670000 - 0x7469A000 C:\WINDOWS\System32\msimtf.dll 0x325C0000 - 0x325D2000 C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll 0x75BF0000 - 0x75C5E000 c:\windows\system32\jscript.dll 0x73270000 - 0x732D7000 c:\windows\system32\vbscript.dll 0x73D40000 - 0x73E3E000 c:\windows\system32\MFC42.DLL 0x61E00000 - 0x61E0E000 C:\WINDOWS\system32\MFC42LOC.DLL 0x02EF0000 - 0x03097000 C:\WINDOWS\system32\macromed\flash\flash.ocx 0x72C90000 - 0x72C99000 C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv 0x72C80000 - 0x72C88000 C:\WINDOWS\system32\msacm32.drv 0x77BB0000 - 0x77BC5000 C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll 0x77BA0000 - 0x77BA7000 C:\WINDOWS\system32\midimap.dll 0x6D940000 - 0x6D94A000 C:\WINDOWS\System32\ddrawex.dll 0x736D0000 - 0x73719000 C:\WINDOWS\System32\DDRAW.dll 0x73B30000 - 0x73B36000 C:\WINDOWS\System32\DCIMAN32.dll 0x76260000 - 0x762D1000 C:\WINDOWS\System32\mshtmled.dll 0x6D170000 - 0x6D17B000 C:\WINDOWS\System32\dispex.dll 0x767D0000 - 0x767E4000 C:\WINDOWS\system32\HLINK.DLL 0x74900000 - 0x74A30000 C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll 0x4D580000 - 0x4D5D8000 C:\WINDOWS\system32\WINHTTP.dll 0x60380000 - 0x603A6000 C:\WINDOWS\system32\MSRATING.dll 0x603B0000 - 0x603C2000 C:\WINDOWS\system32\msratelc.dll 0x67310000 - 0x67350000 C:\WINDOWS\System32\iepeers.dll 0x72F70000 - 0x72F96000 C:\WINDOWS\System32\WINSPOOL.DRV 0x767F0000 - 0x76823000 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\UNIDRVUI.DLL 0x77890000 - 0x778D3000 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\UNIDRV.DLL 0x73AA0000 - 0x73AB5000 C:\WINDOWS\system32\mscms.dll 0x74B00000 - 0x74B8F000 C:\WINDOWS\system32\printui.dll 0x77C90000 - 0x77CC2000 C:\WINDOWS\system32\ACTIVEDS.dll 0x76DD0000 - 0x76DF5000 C:\WINDOWS\system32\adsldpc.dll 0x76AD0000 - 0x76AE1000 C:\WINDOWS\system32\ATL.DLL 0x74A60000 - 0x74A67000 C:\WINDOWS\system32\CFGMGR32.dll 0x71AA0000 - 0x71AB2000 C:\WINDOWS\system32\MPR.dll 0x040D0000 - 0x040EC000 C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll 0x66D30000 - 0x66D3C000 C:\WINDOWS\system32\ImgUtil.dll 0x5E770000 - 0x5E77C000 C:\WINDOWS\System32\pngfilt.dll 0x6D460000 - 0x6D470000 c:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll 0x6D330000 - 0x6D348000 c:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jpiexp32.dll 0x6D3A0000 - 0x6D3B8000 c:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jpishare.dll 0x08000000 - 0x08139000 c:\PROGRA~1\Java\J2RE14~2.2_0\bin\client\jvm.dll 0x05B10000 - 0x05B17000 c:\PROGRA~1\Java\J2RE14~2.2_0\bin\hpi.dll 0x05B30000 - 0x05B3E000 c:\PROGRA~1\Java\J2RE14~2.2_0\bin\verify.dll 0x05B40000 - 0x05B59000 c:\PROGRA~1\Java\J2RE14~2.2_0\bin\java.dll 0x05B60000 - 0x05B6D000 c:\PROGRA~1\Java\J2RE14~2.2_0\bin\zip.dll 0x08540000 - 0x08652000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\awt.dll 0x08660000 - 0x086B1000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\fontmanager.dll 0x738B0000 - 0x73980000 C:\WINDOWS\system32\D3DIM700.DLL 0x6D310000 - 0x6D324000 c:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jpicom32.dll 0x0AE10000 - 0x0AE1F000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\net.dll 0x0B9C0000 - 0x0B9E2000 C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\dcpr.dll 0x69000000 - 0x6900E000 C:\WINDOWS\system32\Macromed\Common\SwSupport.dll 0x76BB0000 - 0x76BBB000 C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL Heap at VM Abort: Heap def new generation total 960K, used 667K [0x10130000, 0x10230000, 0x10890000) eden space 896K, 72% used [0x10130000, 0x101d15f8, 0x10210000) from space 64K, 33% used [0x10220000, 0x10225660, 0x10230000) to space 64K, 0% used [0x10210000, 0x10210000, 0x10220000) tenured generation total 11296K, used 7316K [0x10890000, 0x11398000, 0x16130000) the space 11296K, 64% used [0x10890000, 0x10fb5018, 0x10fb5200, 0x11398000) compacting perm gen total 6912K, used 6826K [0x16130000, 0x167f0000, 0x1a130000) the space 6912K, 98% used [0x16130000, 0x167dab20, 0x167dac00, 0x167f0000) Local Time = Mon Jan 30 16:47:01 2006 Elapsed Time = 82 # # The exception above was detected in native code outside the VM # # Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (1.4.2_05-b04 mixed mode) #[/i:efbcfb7d4c]
  • Nog even een aanvulling. Op Google had ik al gekeken voor ik deze vraag stelde maar daar niet veel verder gekomen. Nu toch maar het volgende uitgevoerd. Ik had Java2 Runtime Environment SE v 1.4.2_05 op het systeem staan. Heb inmiddels de laatste versie 1.5.0_06 gedownload en geïnstalleerd, misschien dat de foutmelding, die ik overigens pas deze week 2x gehad hebt, nu niet meer krijg bij Traphic V2 (van de BP) Als ik overigens gebruik maakte van de routeplanner van de ANWB of van Map 24, die ook Java applets gebruiken, dan was er geen foutmelding. Het gaat nu ook goed bij de site van BP.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.