Vraag & Antwoord

Anders (software)

Office

Anoniem
None
5 antwoorden
 • Sinds een dag of twee geen vlinders in m'n hoofd, maar MS Office 2000 die zonder reden een venster opent waarin staat dat een bepaalde functie van Office niet beschikbaar is en deze wil installeren. Op momenten dat dat gebeurt ben ik totaal niet in Office bezig. Heeft iemand een idee wat die melding veroorzaakt en hoe ik daar weer vanaf kan komen?

  Als ik niet op de melding reageer, verdwijnt-ie wel na enkele minuten, maar het is toch razend irritant.

  Alvast bedankt.
 • Wat is de "bepaalde functie" waar het om gaat?
 • [quote:a12489b0df="IEEE1394"]Wat is de "bepaalde functie" waar het om gaat?[/quote:a12489b0df]

  Geen idee; op de momenten dat Office met die melding komt, ben ik totaal niet in Office bezig.
 • Geen virus/trojan/spyware oid.?
 • AdAware en Spybot S&D vinden niets.

  Misschien een ht logje ter beoordeling:

  [quote:e39ec914df]Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 10:45:44, on 5-6-2006
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe
  C:\Program Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\kbdtray.exe
  C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe
  c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfService.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe
  C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
  C:\Program Files\Jasc Software Inc\Paint Shop Pro 7\psp.exe
  C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
  C:\Program Files\2xExplorer\2xExplorer.exe
  C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe
  C:\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

  http://www.mstsdrd.nl/web/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet

  Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-

  784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0

  \ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} -

  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-

  CF10577473F7} - c:\windows\downloaded program

  files\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-

  905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE

  C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32

  \\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program

  Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program

  Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE

  TWEAKUI.CPL,TweakMeUp
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1

  \SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE

  C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "C:\PROGRA~1

  \McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe" /checktask
  O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] C:\Program

  Files\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program

  Files\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1

  \mcafee.com\agent\mcagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] c:\PROGRA~1

  \mcafee.com\agent\mcupdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1

  \McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\Program

  Files\McAfee\SpamKiller\MSKDetct.exe /uninstall
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program

  Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1

  \INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot -

  Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1

  \McAfee\SPAMKI~1\MSKAgent.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program

  Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program

  Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk =

  C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480

  \Program\LDMConf.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-

  00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03

  \bin\npjpi142_03.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB

  -11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03

  \bin\npjpi142_03.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-

  00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-

  F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program

  Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21}

  (McAfee.com Operating System Class) -

  http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/4,0,0,95/mcin

  sctl.cab
  O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} (Google

  Activate) - http://toolbar.google.com/data/nl/big/1.1.62-

  big/GoogleNav.cab
  O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389}

  (DwnldGroupMgr Class) -

  http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/1,0,0,26/mc

  gdmgr.cab
  O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} -

  "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision

  Corporation - C:\Program Files\Common

  Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee,

  Inc - c:\program files\mcafee.com\agent\mcdetect.exe
  O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. -

  c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee,

  Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mctskshd.exe
  O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager

  (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1

  \McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) -

  McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1

  \MpfService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA

  Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

  [/quote:e39ec914df]

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.