Vraag & Antwoord

Anders (software)

Videospeler in andere browser dan Explorer

Hallo allemaal, Ik heb laatst mijn hele site ook in andere browsers dan Explorer (zoals Mozilla Firefox) zo gemaakt zoals ik het wil, maar 1 ding krijg ik niet gewijzigd; mijn videospeler, die het in Explorer bijvoorbeeld prachtig doet, komt in Firefox niet precies binnen het witte kader. Het videoscherm valt als het ware naar beneden, waardoor buttons niet te zien zijn en de video niet in het kader wordt afgespeeld. Zie: http://www.earth-and-fire.nl/videos.htm. Heeft iemand een idee hoe ik in Firefox bijvoorbeeld de video net als in Explorer gewoon helemaal binnen het witte kader krijg? De rechter muisknop is geblokkeerd op de site, dus hieronder even het script zoals ik het gebruik: <table width="228" height="235" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" background="http://www.earth-and-fire.nl/pics/videoplayer.jpg"> <tr valign="middle"> <td valign="middle"><p align="center"> <script language="javascript"> <!-- function browser_check(){ //In theory we should use object detection, but this script needs work-arounds for almost every browser... this.ver=navigator.appVersion this.agent=navigator.userAgent.toLowerCase() this.dom=document.getElementById?1:0 this.ns4=(!this.dom && document.layers)?1:0; this.op=window.opera this.moz=(this.agent.indexOf("gecko")>-1 || window.sidebar) this.ie=this.agent.indexOf("msie")>-1 && !this.op if(this.op){ this.op5=(this.agent.indexOf("opera 5")>-1 || this.agent.indexOf("opera/5")>-1) this.op6=(this.agent.indexOf("opera 6")>-1 || this.agent.indexOf("opera/6")>-1) this.op7=this.dom&&!this.op5&&!this.op6 //So all higher opera versions will use it }else if(this.moz) this.ns6 = 1 else if(this.ie){ this.ie4 = !this.dom && document.all this.ie5 = (this.agent.indexOf("msie 5")>-1) this.ie55 = (this.ie5 && this.agent.indexOf("msie 5.5")>-1) this.ie6 = this.dom && !this.ie4 && !this.ie5 && ! this.ie55 } this.mac=(this.agent.indexOf("mac")>-1) this.bw=(this.ie6 || this.ie5 || this.ie4 || this.ns4 || this.ns6 || this.op5 || this.op6 || this.op7) this.usedom= this.ns6||this.op7//Use dom creation this.reuse = this.ie||this.op7||this.usedom //Reuse layers this.px=this.dom&&!this.op5?"px":"" return this } var browser=new browser_check(); function hidediv(id) { if (document.getElementById) { // DOM3 = IE5, NS6 document.getElementById(id).style.visibility = 'hidden'; }else { if (document.layers) { // Netscape 4 document.id.visibility = 'hidden'; } else { // IE 4 document.all.id.style.visibility = 'hidden'; } } } function showdiv(id) { if (document.getElementById) { // DOM3 = IE5, NS6 document.getElementById(id).style.visibility = 'visible'; } else { if (document.layers) { // Netscape 4 document.id.visibility = 'visible'; } else { // IE 4 document.all.id.style.visibility = 'visible'; } } } //--> </script> </p> <div align="center"> <script language="JavaScript"> <!-- // other Code if ( !browser.ie ) { document.write ('<div class="PlayerMiddle" style="width:220px; margin: 0 auto;">'); document.write (' <div class="PlayerObject">'); document.write ('<OBJECT ID="MediaPlayer" width=220 height=190 '); document.write (' classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95"'); document.write (' codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,0,02,902"'); document.write (' standby="Loading Microsoft Windows Media Player components..."'); document.write (' TYPE="application/x-oleobject" >'); document.write ('<PARAM NAME="url" VALUE="http://www.earth-and-fire.nl/mediafiles/loveisanocean.wmv">'); document.write ('<PARAM NAME="AnimationatStart" VALUE="0"/>'); document.write ('<PARAM NAME="TransparentatStart" VALUE="0"/>'); document.write ('<PARAM NAME="AutoStart" VALUE="1"/>'); document.write ('<PARAM NAME="ShowControls" VALUE="0"/>'); document.write ('<PARAM NAME="SendPlayStateChangeEvents" VALUE="1"/>'); document.write ('<PARAM NAME="EnableContextMenu" VALUE="1"/>'); document.write ('<PARAM NAME="EnablePositionControls" VALUE="0"/>'); document.write ('<PARAM NAME="ShowStatusBar" VALUE="0"/>'); document.write ('<PARAM NAME="AllowScan" VALUE="0"/>'); document.write ('<PARAM NAME="volume" VALUE="0"/>'); document.write ('<PARAM NAME="displaySize" VALUE="0"/>'); document.write ('<PARAM NAME="displaySize" VALUE="0"/>'); document.write ('<PARAM NAME="displaySize" VALUE="0"/>'); document.write ('<EMBED type="application/x-mplayer2" pluginspage = "http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" SRC="http://www.earth-and-fire.nl/mediafiles/loveisanocean.wmv" name="MediaPlayer" WIDTH="220" height="190" autostart="1" EnableContextMenu="0" ShowControls="0" AnimationAtStart="0" ShowStatusBar="0" volume="0" displaySize="0">'); document.write ('</EMBED>'); document.write ('</OBJECT>'); document.write ('</div>'); document.write ('</div>'); } else { //IE Code document.write ('<div id="still" class="PlayerMiddle" style="width:220px; height:190px; background-color:#343434; visibility: visible; position:absolute;">'); document.write ('<a href="#" onclick="javascript: MediaPlayer.Play();showdiv(\'player\');hidediv(\'still\');return false;"></a>'); document.write ('</div>'); document.write ('<div id="player" class="PlayerMiddle" style="width:220px; height:190px; background-color:#343434;">'); document.write ('<div class="PlayerObject">'); document.write ('<OBJECT ID="MediaPlayer" width=220 height=190'); document.write ('classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95"'); document.write ('codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,0,02,902"'); document.write ('standby="Loading Microsoft® Windows® Media Player components..."'); document.write ('type="application/x-oleobject">'); document.write ('<PARAM NAME="URL" VALUE="http://www.earth-and-fire.nl/mediafiles/loveisanocean.wmv"/>'); document.write ('<PARAM NAME="AnimationatStart" VALUE="0"/>'); document.write ('<PARAM NAME="TransparentatStart" VALUE="0"/>'); document.write ('<PARAM NAME="AutoStart" VALUE="1"/>'); document.write ('<PARAM NAME="ShowControls" VALUE="0"/>'); document.write ('<PARAM NAME="SendPlayStateChangeEvents" VALUE="1"/>'); document.write ('<PARAM NAME="EnableContextMenu" VALUE="1"/>'); document.write ('<PARAM NAME="EnablePositionControls" VALUE="0"/>'); document.write ('<PARAM NAME="ShowStatusBar" VALUE="0"/>'); document.write ('<PARAM NAME="AllowScan" VALUE="0"/>'); document.write ('<PARAM NAME="volume" VALUE="0"/>'); document.write ('<PARAM NAME="displaySize" VALUE="0"/>'); document.write ('<EMBED type="application/x-mplayer2"'); document.write ('pluginspage = "http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/"'); document.write ('SRC="http://www.earth-and-fire.nl/mediafiles/loveisanocean.wmv"'); document.write ('name="MediaPlayer"'); document.write ('WIDTH="220"'); document.write ('HEIGHT="190"'); document.write ('autostart="1"'); document.write ('EnableContextMenu="0"'); document.write ('ShowControls="0"'); document.write ('AnimationAtStart="0"'); document.write ('ShowStatusBar="0"'); document.write ('volume="0"'); document.write ('TransparentatStart="0"'); document.write ('displaySize="0">'); document.write ('</EMBED>'); document.write ('</OBJECT>'); document.write ('</div>'); document.write ('</div>'); document.write ('<div class="PlayerBottom">'); document.write ('<div class="PlayerControls">'); document.write ('<a href="#" onclick="javascript: MediaPlayer.Stop();hidediv(\'player\');showdiv(\'still\');return false;"><br><img src="http://www.earth-and-fire.nl/pics/video_stop.jpg" alt="Stop" width="7" height="7" /></a>'); document.write (' <a href="#" onclick="javascript: MediaPlayer.Pause();return false;"><img src="http://www.earth-and-fire.nl/pics/video_pause.jpg" alt="Pause" width="7" height="7" /></a>'); document.write (' <a href="#" onclick="javascript: MediaPlayer.Play();showdiv(\'player\');hidediv(\'still\');return false;"><img src="http://www.earth-and-fire.nl/pics/video_play.jpg" alt="Play" width="7" height="7" /></a><a><img width="0" height="0"/></a>'); document.write ('</div>'); document.write ('</div>'); } //--> </script> </div> </td> </tr> </table>

Anoniem
tim_eaf