Vraag & Antwoord

Anders (software)

Outlook 2003 - mappenindeling

Ik heb sinds de conversie vanuit Outlook 2002 naar 2003 het verschijnsel van twee mappen met email en twee mappen met contactpersonen. Deze mappen bevatten dezelfde informatie en bij het vervallen of toevoegen worden beide mappen aangepast. Ik het mogelijk e.e.a. te beperklen tot één map voor email en één voor contactpersonen.