Vraag & Antwoord

Anders (software)

Sloom tabblad openen.

Anoniem
derkdejong
15 antwoorden
 • Hallo,

  Sinds ongeveer 2 dagen duurt het openen van een nieuw tabblad ongeveer 3 seconden, en soms wel 5. Dit lijkt misschien niet zo lang, maar daarvoor stond hij al binnen een seconde open. Dit is bij alle pagina's zo. Ik gebruik Internet Explorer 7. Kan iemand mij uitleggen hoe dit komt?

  Op die dag heb ik trouwens ook update 7 geinstalleerd van Java 6.

  MVG Jordy!

  (Liever download ik geen Firefox, ik houd het liever bij IE)
 • Dit helpt altijd een beetje….

  Ga naar extra in IE aan de rechterkant en kies internetopties
  In het tabblad algemeen staat er iets over browsegeschiedenis
  Klik op verwijderen en IE is een stuk schooner!

  het verwijdert niet je favorieten!(misscien staat die ook wel heel vol! :? )
  en je startpagina('s) blijven het zelfde!

  Succes!
 • Alle geschiedenis had ik al verwijderd, ook d.m.v het programma CCleaner. Maar het helpt niet. Mijn favorieten zijn trouwens ook niet veel.
 • alleen trager bij openen tabbladen of ook bijv post ophalen?
  bij trager worden altijd eerst:
  - de pc en router al eens écht uitgezet en opnieuw gestart in de volgorde: router helemaal door laten starten en dan pas de pc aan.
  - grondig scannen met een uptodate virusscanner
  - scan met een uptodate spybot search&destroy
  - is ´ie dan nog traag: plaats een hijackthislog
  hoe: http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=115358
 • bedankt, ik zal het proberen.
 • De eerste stap zal ik nog eens doen, de rest heb ik al gedaan. Het ligt volgensmij niet aan een virus, maar ik heb geen idee hoe het anders zou kunnen…

  Graag nog andere ideeen. Bedankt alvast.
 • niet te snel concluderen: je schrijft dat je die andere stappen al gedaan hebt… waar is je hijacklog dan….?
 • Sorry:  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 2:39:38 PM, on 7/26/2008
  Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
  C:\hp\support\hpsysdrv.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe
  C:\Windows\RtHDVCpl.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe
  C:\Windows\system32\schtasks.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
  C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zlh.exe
  C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\Program Files\SiteAdvisor\6261\SiteAdv.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
  C:\Windows\System32\rundll32.exe
  C:\Windows\ehome\ehtray.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
  C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_clipbook.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
  C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9f.exe
  C:\hp\kbd\kbd.exe
  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.runescape.com/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=74&bd=Presario&pf=desktop
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=NL_NL&c=74&bd=Presario&pf=desktop
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll
  O2 - BHO: Adobe PDF Reader Help bij koppelingen - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6261\SiteAdv.dll
  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
  O2 - BHO: Windows Live Aanmelden - Help - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
  O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6261\SiteAdv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [OsdMaestro] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateReg] "C:\Windows\system32\jureg.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program Files\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH
  O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] "C:\Windows\System32\msconfig.exe" /auto
  O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] "C:\Program Files\SiteAdvisor\6261\SiteAdv.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~3.0_0\bin\ssv.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~3.0_0\bin\ssv.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O9 - Extra button: HP Clipboek - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
  O9 - Extra button: HP Slim selecteren - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://dev.srtest.com/srl_bin/sysreqlab3.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O16 - DPF: {B7D07999-2ADB-4AEB-997E-F61CB7B2E2CD} (TSEasyInstallX Control) - http://www.trendsecure.com/easy_install/_activex/nl/TSEasyInstallX.CAB
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,2,0,5229/mcfscan.cab
  O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe
  O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\eLogsvc.exe
  O23 - Service: Firebird Server - MAGIX Instance (FirebirdServerMAGIXInstance) - MAGIX® - C:\Program Files\MAGIX\Common\Database\bin\fbserver.exe
  O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe
  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
  O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
  O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE
  O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe
  O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE
  O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
  O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
  O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - c:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe
  O23 - Service: SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\SiteAdvisor\6261\SAService.exe
  O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe
  O23 - Service: UPnPService - Magix AG - C:\Program Files\Common Files\MAGIX Shared\UPnPService\UPnPService.exe


  End of file - 8508 bytes

  —En nog iets: Het openen duurt ook langzaam wanneer je een link aanklikt, bijvoorbeeld: www.computertotaal.nl
 • heb je draadloos internet? welk merk ontvanger? het kan ook aan je provider liggen. geef eens wat meer informatie als dat kan….
 • experimenteer eerst eens wat met die siteadvisor aan en uit, evenzo windows defender via uitvoeren/msconfig
  en fix in hjt
  - de entrees met ´no file´ ,
  - de R0en R1 ie.redirects.hp,
  - de 016 van symantec,
  - de 016 mcfreescan class
 • Gefixed, nog steeds hetzelfde.

  —–

  KPN
  THOMSON SpeedTouch 780
 • en met de site advisor / windows defender uit???
 • SiteAdvisor uit, Windows Defender uit, Norman uit. Nog steeds hetzelfde. Ik heb geen idee dat het kan. Bedankt voor al jullie reacties trouwens :wink:
 • misschien dat toch die java update bij jou voor een probleem zorgt….
  je weet maar nooit in computerland…..
  kun je nog een systeemherstelpunt van daarvoor terugzetten?
  zo niet: deïnstalleer java eens even en kijk wat er dan gebeurt.
  java staat er (inclusief download van een verse) met een paar minuten weer terug op.
 • Bedankt, eigenlijk was het niet zo moeilijk. Het is een stuk sneller geworden! Niet gedacht dat het aan Java lag. Ik heb dan ook niet de laatste update geinstalleerd van Java, maar een iets oudere. Nu doet ie het weer goed.

  Bedankt!

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.