Vraag & Antwoord

Anders (software)

compoort-driver gezocht vista

Ik ben opzoek naar de drivers voor compoorten te laten werken onder vista. Ik heb enkel de xp-drivers. Wanneer ik deze "slicer" driver laat installeren, krijg ik een foutmelding. Hieronder de inf van de xp-driver ; SLICER.INF ; Copyright (c) 2004 H.Withaar [version] Signature="$Windows NT$" Class=Ports ClassGuid={4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Provider=%HW% DriverVer=08/13/2004,1.0.0.0 ; Install class "Ports" ;---------------------------------------------------------- [ClassInstall32] AddReg=PortsClass.AddReg [PortsClass.AddReg] HKR,,,,%PortsClassName% HKR,,Icon,,"-23" HKR,,Installer32,,"MsPorts.Dll,PortsClassInstaller" ; Drivers ;---------------------------------------------------------- [Manufacturer] %Std%=Std [Std] %*PNP0500.DeviceDesc% = ComPort, *PNP0500, *PNP0501 ; Communications Port %*PNP0501.DeviceDesc% = ComPort, *PNP0501, *PNP0500 ; Communications Port ; COM sections ;---------------------------------------------------------- [ComPort] CopyFiles=ComPort.Copy AddReg=ComPort.AddReg, ComPort.AddReg LogConfig=c14,c1a,c23,c2a,c34,c3a,c43,c4a,caa SyssetupPnPFlags = 1 [ComPort.HW] AddReg=ComPort.HW.AddReg [ComPort.Copy] slicer.sys [ComPort.AddReg] HKR,,EnumPropPages32,,"MsPorts.dll,SerialPortPropPageProvider" [ComPort.HW.AddReg] HKR,,"UpperFilters",0x00010000,"serenum" ;-------------- Service installation ; Port Driver (function driver for this device) [ComPort.Services] AddService = Serial, 0x00000002, Serial_Service_Inst, Serial_EventLog_Inst AddService = Serenum,,Serenum_Service_Inst ; -------------- Serial Port Driver install sections [Serial_Service_Inst] DisplayName = %Serial.SVCDESC% ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER StartType = 1 ; SERVICE_SYSTEM_START (this driver may do detection) ErrorControl = 0 ; SERVICE_ERROR_IGNORE ServiceBinary = %12%\slicer.sys LoadOrderGroup = Extended base ; -------------- Serenum Driver install section [Serenum_Service_Inst] DisplayName = %Serenum.SVCDESC% ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER StartType = 3 ; SERVICE_DEMAND_START ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL ServiceBinary = %12%\serenum.sys LoadOrderGroup = PNP Filter [Serial_EventLog_Inst] AddReg = Serial_EventLog_AddReg [Serial_EventLog_AddReg] HKR,,EventMessageFile,0x00020000,"%%SystemRoot%%\System32\IoLogMsg.dll;%%SystemRoot%%\System32\drivers\slicer.sys" HKR,,TypesSupported,0x00010001,7 [*pnp0500.det] AddReg=Ports.AddReg,DevMap.AddReg ; The following sections are COM port resource configs. ; Section name format means: ; Char 1 = c (COM port) ; Char 2 = I/O config: 1 (3f8), 2 (2f8), 3 (3e8), 4 (2e8), a (any) ; Char 3 = IRQ config: #, a (any) [c14] ; COM1,IRQ4 ConfigPriority=HARDRECONFIG IOConfig=3f8-3ff(3ff::) IRQConfig=S:4 [c1a] ; COM1, any IRQ ConfigPriority=HARDRECONFIG IOConfig=3f8-3ff(3ff::) IRQConfig=S:3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 [c23] ; COM2, IRQ3 ConfigPriority=HARDRECONFIG IOConfig=2f8-2ff(3ff::) IRQConfig=S:3 [c2a] ; COM2, any IRQ ConfigPriority=HARDRECONFIG IOConfig=2f8-2ff(3ff::) IRQConfig=S:3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 [c34] ; COM3, IRQ4 ConfigPriority=HARDRECONFIG IOConfig=3e8-3ef(3ff::) IRQConfig=S:4 [c3a] ; COM3, any IRQ ConfigPriority=HARDRECONFIG IOConfig=3e8-3ef(3ff::) IRQConfig=S:3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 [c43] ; COM4, IRQ3 ConfigPriority=HARDRECONFIG IOConfig=2e8-2ef(3ff::) IRQConfig=S:3,5 [c4a] ; COM4, any IRQ ConfigPriority=HARDRECONFIG IOConfig=2e8-2ef(3ff::) IRQConfig=S:3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 [caa] ; Any base, any IRQ ConfigPriority=HARDRECONFIG IOConfig=8@100-ffff%fff8(3ff::) IRQConfig=S:3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 ; End COM port LogConfig sections [ComPort.PosDup] *PNP0500,*PNP0501 [DevMap.AddReg] HKLM,hardware\devicemap\serialcomm,COM1,,COM1 HKLM,hardware\devicemap\serialcomm,COM2,,COM2 ;**************************************************************************** ; Destination Directories ;**************************************************************************** [DestinationDirs] DefaultDestDir = 11 ;LDID_SYS ComPort.Copy = 12 ;DIRID_DRIVERS ;**************************************************************************** ; Source Disk Names ;**************************************************************************** [SourceDisksNames] 1 = %DISKID%,,, ;**************************************************************************** ; Source Disk Files ;**************************************************************************** [SourceDisksFiles] slicer.sys=1 ; User readable strings ;---------------------------------------------------------- [Strings] HW = "H.Withaar" std = "PDW Slicer ports" PortsClassName = "Ports (COM & LPT)" DISKID = "PDW Installation Disk" *PNP0500.DeviceDesc = "PDW Slicer Communications Port" *PNP0501.DeviceDesc = "PDW Slicer Communications Port" Serial.SVCDESC = "PDW Slicer port driver" Serenum.SVCDESC = "Serenum Filter Driver"

0 antwoorden

    Beantwoord deze vraag

    Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

    Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.