Vraag & Antwoord

Anders (software)

MSN crasht, e-buddy berichten komen laat aan en 2 andere pro

3 antwoorden
  • Hallo, Ik zal proberen dit zo concreet mogelijk te maken. Ik heb n Toshiba Satellite P300-13M, Vista, 32 bit. Sinds een dag of 3 crasht MSN vrijwel meteen nadat ik ben ingelogd. Als ik e-buddy gebruik komen berichten vaak een paar minuten later aan en met Trillian krijg ik soms berichten helemaal niet. Tevens crasht mijn Bodog Poker en LuckyAcePoker software vrijwel direct na opstarten. Ik heb alles al opnieuw geinstalleerd (inclusief meerdere versies van MSN Messenger), heb Kasperky gedraaid en heb Anti-Malware gedraaid maar zonder resultaat. HijackThis geeft het volgende: Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 20:29:51, on 9-11-2010 Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18975) Boot mode: Normal Running processes: C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\Toshiba\ConfigFree\NDSTray.exe C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Online Product Information\TOPI.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe C:\Program Files\Toshiba\HDMICtrlMan\HDMICtrlMan.exe C:\Program Files\Toshiba\Power Saver\TPwrMain.exe C:\Program Files\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe C:\Program Files\Toshiba\FlashCards\TCrdMain.exe C:\Program Files\Freecom\Freecom Internet Phone\Freecom Internet Phone.exe C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 8\Drag to Disc\DrgToDsc.exe C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatchTray.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\Toshiba.Tempo.UI.TrayApplication.exe C:\Program Files\Thuishelp\Zesko\Thuishelp.exe C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe C:\Program Files\Microsoft Security Essentials\msseces.exe C:\Program Files\Toshiba\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\CEC_MAIN.exe C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe C:\Windows\ehome\ehtray.exe C:\Windows\ehome\ehmsas.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe C:\Program Files\Toshiba\ConfigFree\CFSwMgr.exe C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\CPSHelpRunner.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\klwtblfs.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 8\Creator Classic\Creator8.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.google.co.uk R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://login.live.com/login.srf?wa=w....aspx&id=64855 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.google.co.uk R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local R3 - Default URLSearchHook is missing O1 - Hosts: ::1 localhost O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file) O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\ievkbd.dll O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: link filter bho - {E33CF602-D945-461A-83F0-819F76A199F8} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\klwtbbho.dll O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [ITSecMng] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Bluetooth Toshiba Stack\ItSecMng.exe /START O4 - HKLM\..\Run: [topi] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe -startup O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe O4 - HKLM\..\Run: [Camera Assistant Software] "C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe" /start O4 - HKLM\..\Run: [HDMICtrlMan] C:\Program Files\TOSHIBA\HDMICtrlMan\HDMICtrlMan.exe O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE O4 - HKLM\..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Registration] C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe O4 - HKLM\..\Run: [Freecom] "C:\Program Files\Freecom\Freecom Internet Phone\Freecom Internet Phone.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 8\Drag to Disc\DrgToDsc.exe" O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatchTray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba TEMPO] C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\Toshiba.Tempo.UI.TrayApplication.exe O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe O4 - HKLM\..\Run: [Zesko_McciTrayApp] C:\Program Files\Thuishelp\Zesko\Thuishelp.exe O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\avp.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Program Files\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW O4 - HKLM\..\Run: [MSSE] "C:\Program Files\Microsoft Security Essentials\msseces.exe" -hide -runkey O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] TOSCDSPD.EXE O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033 O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Pablo\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe O4 - HKCU\..\Run: [UniblueRegistryBooster] "C:\Program Files\Uniblue\RegistryBooster\launcher.exe" delay 20000 O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-21-3173371087-2009597984-3177318452-1002\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'postgres') O4 - S-1-5-21-3173371087-2009597984-3177318452-1002 User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files\Toshiba\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'postgres') O4 - .DEFAULT User Startup: TRDCReminder.lnk = C:\Program Files\Toshiba\TRDCReminder\TRDCReminder.exe (User 'Default user') O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files\Windows Live\Companion\companioncore.dll O9 - Extra button: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe O9 - Extra button: &Virtueel toetsenbord - {4248FE82-7FCB-46AC-B270-339F08212110} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\klwtbbho.dll O9 - Extra button: Titan Poker - {49783ED4-258D-4f9f-BE11-137C18D3E543} - C:\Poker\Titan Poker\casino.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Titan Poker - {49783ED4-258D-4f9f-BE11-137C18D3E543} - C:\Poker\Titan Poker\casino.exe O9 - Extra button: eBay.co.uk - Buy It Sell It Love It - {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - http://rover.ebay.com/rover/1/710-44557-9400-3/4 (file missing) O9 - Extra button: EmpirePoker - {77E68763-4284-41d6-B7E7-B6E1F053A9E7} - C:\Programs\EmpirePokerMaster\EmpirePoker\RunEPoker.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: EmpirePoker - {77E68763-4284-41d6-B7E7-B6E1F053A9E7} - C:\Programs\EmpirePokerMaster\EmpirePoker\RunEPoker.exe O9 - Extra button: Amazon.co.uk - {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/...k-21&site=home (file missing) O9 - Extra button: CDPoker - {A68FC757-51CF-4f3c-B13A-BFB8CA69BB99} - C:\Poker\CDPoker\casino.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: CDPoker - {A68FC757-51CF-4f3c-B13A-BFB8CA69BB99} - C:\Poker\CDPoker\casino.exe O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe O9 - Extra button: Unibet Poker - {C53BFCFC-7A54-4627-AEBA-2CD4871FCA97} - C:\Microgaming\Poker\UnibetpokerMPP\MPPoker.exe O9 - Extra button: Internetadressen c&ontrole - {CCF151D8-D089-449F-A5A4-D9909053F20F} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\klwtbbho.dll O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll O9 - Extra button: Bodog Poker - {F47C1DB5-ED21-4dc1-853E-D1495792D4C5} - C:\Program Files\Bodog Poker\BPGame.exe O9 - Extra button: Cool Hand Poker - {00000000-0000-0000-0000-000000000000} - C:\MicroGaming\Poker\coolhandMPP\MPPoker.exe (HKCU) O9 - Extra button: UB - {1FBA04EE-3024-11d2-8F1F-0000F87ABD16} - C:\Users\Pablo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UB\UB.lnk (HKCU) O9 - Extra 'Tools' menuitem: UB - {1FBA04EE-3024-11d2-8F1F-0000F87ABD16} - C:\Users\Pablo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\UB\UB.lnk (HKCU) O9 - Extra button: CarbonPoker - {e4e8c758-34b4-44bb-8ef9-1f0786e81d2d} - C:\Users\Pablo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CarbonPoker\CarbonPoker.lnk (HKCU) O13 - Gopher Prefix: O15 - Trusted Zone: http://www.adobe.com O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~1\kasper~1\kasper~1\mzvkbd3.dll O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus (avp) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2010\avp.exe O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe O23 - Service: ConfigFree Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c9a02555337583) (gupdate1c9a02555337583) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe O23 - Service: McciCMService - Motive Communications, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Motive\McciCMService.exe O23 - Service: O2Micro Flash Memory Card Service (o2flash) - O2Micro International - C:\Program Files\O2Micro Flash Memory Card Driver\o2flash.exe O23 - Service: PostgreSQL Database Server 8.3 (pgsql-8.3) - PostgreSQL Global Development Group - C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin\pg_ctl.exe O23 - Service: LiveShare P2P Server (RoxLiveShare) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxLiveShare.exe O23 - Service: RoxMediaDB - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxMediaDB.exe O23 - Service: RoxUpnpRenderer (RoxUPnPRenderer) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCom\RoxUpnpRenderer.exe O23 - Service: RoxUpnpServer - Sonic Solutions - C:\Program Files\Roxio\Easy Media Creator 8\Digital Home\RoxUpnpServer.exe O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher (RoxWatch) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\SharedCOM8\RoxWatch.exe O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service (TempoMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TempoSVC.exe O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\Toshiba\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\Toshiba\Power Saver\TosCoSrv.exe O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe O23 - Service: TOSHIBA SMART Log Service - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\SMARTLogService\TosIPCSrv.exe O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe Kan iemand aub helpen? Het is enorm frustrerend dat programma's crashen zonder duidelijke foutmelding. Bedankt!! Paul
  • ik denk dat je deze vraag + log beter in "beveiliging en privacy" kan posten. http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewforum.php?f=15
  • [quote:4cd1ce547e="f.j.stols"]ik denk dat je deze vraag + log beter in "beveiliging en privacy" kan posten. http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewforum.php?f=15[/quote:4cd1ce547e] Ok done.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.