Vraag & Antwoord

Anders (software)

automatiseren van dagen en data in vooraf bepaalde cellen in

Graag wil ik te weten komen hoe je in Excel 2007 in vooraf bepaalde cellen opeenvolgend de dagen van de week met de juiste data kunt printen. m.a.w. 365 vellen A-4 met op vel 1 bijv. in cel E25 zondag en in cel F25 1 januari 2012, op vel 2 in E25 maandag en in F25 2 januari 2012, op vel 3 in E25 dinsdag en in F25 3 januari 2012 etc. Dit alles voor 365 vellen A-4 geheel geautomatiseerd en geprint. Hartelijk dank voor een antwoord. Alphons Weert Ik heb jaren geleden onderstaande macro ontvangen maar deze werkt om de een of andere rede niet meer. Wellicht weet iemand waar de fout zit. Sub MaakDatumPaginas() Dim dtWaarde As Date Dim intWerkblad As Integer dtWaarde = #1/1/2012# intWerkblad = 1 While dtWaarde <= #1/5/2012# Worksheets(intWerkblad).Activate Range("E25").Select Select Case Weekday(dtWaarde) Case 1: Range("E25") = "zondag" Case 2: Range("E25") = "maandag" Case 3: Range("E25") = "dinsdag" Case 4: Range("E25") = "woensdag" Case 5: Range("E25") = "donderdag" Case 6: Range("E25") = "vrijdag" Case 7: Range("E25") = "zaterdag" End Select If Range("F25") = "" Then Range("F25") = dtWaarde If Worksheets.Count <= intWerkblad And dtWaarde < #12/31/2012# Then Worksheets.Add After:=Worksheets(intWerkblad) End If intWerkblad = intWerkblad + 1 dtWaarde = dtWaarde + 1 Wend End Sub

Anoniem
alphons