Vraag & Antwoord

Anders (software)

Access Basic methode OpenRecordset op queries ??

Anoniem
None
22 antwoorden
 • Momenteel heb ik een database waarin de gegevens van een aantal relaties worden bijgehouden. Naast NAW gegevens worden gegevens omtrent incasso’s bijgehouden. De incassogegevens zijn vanzelfsprekend gerelateerd aan de relatiegegevens. Per incasso kan de incassodatum verschillen.

  Middels een selectiequery filter ik de incasso’s voor een specifieke periode uit de database. Middels een rapport worden de gegevens uit de tabel verwerkt tot de werkelijke incasso, die vervolgens wordt verstuurd. De belastingdienst (inderdaad: leuker kunnen we het niet maken) vereist dat deze incasso’s doorlopend genummerd worden. In deze nummering doet zich nu juist het probleem voor.

  Aangezien er van tijd tot tijd ook handmatige incasso’s worden aangemaakt moet de nummering in het systeem steeds weer verdergaan vanaf het laatste (al dan niet handmatige) nummer. De toekenning van de nummers wil ik uiteraard geheel automatisch laten verlopen. Ter volledigheid, het incassonummer bestaat uit het jaartal gevolgd door een scheidingsteken “-“ en vervolgens het doorlopende nummer.

  Ik heb al met het een en ander geëxperimenteerd ik krijg maar geen afdoende oplossing met betrekking tot de nummering. In een MS Access boek las ik het een ander over het bijwerken van records middels Access Basic / VBA. Hierbij doel ik met name op de methode OpenRecordset.

  Ik heb even een testdatabase aangemaakt en hierin geëxperimenteerd met de methode OpenRecordset. Wanneer ik deze methode op een tabel toepas heb ik geen problemen maar het lukt me niet om deze methode op een query toe te passen. Hieronder mijn Access Basic / VBA creatie waarmee ik geëxperimenteerd heb.

  Private Sub Incassonrstoekennen_Click()

  Dim testdbasedb As Database
  Dim incassorun As Recordset

  Set testdbasedb = DBEngine.Workspaces(0).Databases(0)
  Set incassorun = testdbasedb.OpenRecordset("incasso") ‘ i.p.v. een tabel wil ik hier een ‘query benaderen
  Dim response As Single
  Dim incassodatum
  Dim mydate
  mydate = Now

  incassodatum = Year(mydate)
  response = InputBox("Geef hier het eerst volgend incassonummer op")

  incassorun.MoveFirst
  Do Until incassorun.EOF
  If incassorun![Incassonr] = "0" Then
  incassorun.Edit
  incassorun![Incassonr] = incassodatum & "-" & response
  incassorun.Update
  End If
  incassorun.MoveNext
  response = response + 1
  Loop

  incassorun.Close
  testdbasedb.Close


  Wie heeft er enig idee betreffende mijn probleem rond de methode OpenRecordset? Een andere alternatieve oplossing met betrekking tot de doorlopende nummering is uiteraard ook welkom! Voor de goede orde ik gebruik Access 97.

 • Hoi,

  Ik heb het geprobeerd en het invoeren van de Select-query is deels gelukt. Wanneer ik een select instructie gebruikt met parameters werkt wil het niet zo lukken.

  'k ga nu even uitvinden hoe de parameters exact gedeclareerd moeten worden.

  In ieder geval bedankt voor de hulp…

 • 't wil niet echt lukken…………..

  Ik heb geprobeerd een sql instructie met selectieparameters op te geven. probleem is echter dat er bij het uitvoeren niet om de parameters wordt gevraagd. Ik heb reeds geprobeerd om dit probleem met Inputboxen te tackelen maar dit geeft niet het gewenste resultaat.

  Ik wil dus dat de gegevens van een bepaalde datumselectie worden bijgewerkt. Er moet dus gevraagd worden naar twee data die samen het datumbereik vormen.

  Hoe kan ik deze functie in de methode OpenRecordset en de hiermee samenhangende select instructie verwerken?

 • Kwenie hoor, waarom gebruik je niet een query:
  SELECT TOP 1 incassonummer FROM incassos ORDER BY incassonummer DESC;

  incassorun.Fields(0) bevat dan het hoogste incassonummer. Tenzij je het volgnummer niet van voorloopnullen hebt voorzien. Dan wordt het lastiger. Veel lastiger.

  Wat zijn overigens "selectieparameters"? Probeer je misschien de waarde van een textbox in je critetium te verwerken? Dus als:
  "… WHERE incassonummer='" & Textbox.Text & "'…"

  Of:
  "… WHERE incassodatum Between #" & Textbox1.Text & "# AND #" & Textbox2.Text & "# …"

  Oh shit, dan denkt ie dat 12-3 3 december is…

 • Waar je nu "incasso" hebt staan kan je gewoon een SELECT-query invoeren, en je kunt de huidige database eenvoudiger declareren met:

  Set testdbasedb = CurrentDB
  Set incassorun = testdbasedb.OpenRecordSet("SELECT veld FROM table WHERE criteria ORDER BY veld;")

  De RecordSet bevat nu het query-resultaat.

  Als je nog niet verder komt moet je mijn pagina met een eenvoudig voorbeeldje over RecordSets maar eens bekijken:

  Office Resource Web. Klik in het menu op "Office" en daarna op "DAO voorbeeld".

  [This message has been edited by Paulus (edited 28-02-2000).]

 • quote:
  Aangezien er van tijd tot tijd ook handmatige incasso’s worden aangemaakt moet de nummering in het systeem steeds weer verdergaan vanaf het laatste (al dan niet handmatige) nummer. De toekenning van de nummers wil ik uiteraard geheel automatisch laten verlopen.

  Ik zal gek zijn maar ik heb je verhaal tien keer doorgelezen. En durf haast niet te vragen waarom je het nummerveld niet op Autonummering zet?

  Maar ik kom er heus wel uit hoor!
  Geef maar respons.

 • 't is heel simpel maar misschien een beetje ongelukkig geformuleerd.

  Er zijn dus twee soorten incasso's

  1 De incasso's uit het Access bestand
  2 Handmatig aangemaakte incasso's (Dus buiten het Access bestand om)

  Incasso's worden op verschillende tijdstippen aangemaakt. Dus bijvoorbeeld eerst uit het Access bestand, dan een stel handmatig, daarna weer uit Access etc…

  Op basis van de incassogeschiedenis moet er doorlopend genummerd worden. Dus de nummering van de handmatige moet aansluiten op de nummering eerste serie uit Access.

  Vanwege die handmatige incasso's kan Autonummering dus niet.

  By the Way, de selectiecriteria bestaan uit een datumbereik. Het is de bedoeling dat er een begindatum en een einddatum worden opgegeven. De incasso's in dit bereik moeten dus worden genummerd.

  Ik hoop dat dit nu duidelijk gesteld is en ik ga de oplossing van Paulus proberen…

  [This message has been edited by BIM (edited 29-02-2000).]

 • Ach, ik had 50% kans dat ik goed zat.

  even buiten jullie systeem om:

  Handmatige acties kunnen acties zijn die of bijvoorbeeld op papier gedaan worden, of door een persoon zelf in de computer ingebracht worden. M.a.w. zolang de software niet zelf iets genereert is het handmatig.

  Voor mij stond niet 100% vast wat je bedoelde. Op de link die Paulus aangeeft staat inderdaad een oplossing.

  Daar staat op het forum een vraag van iemand die het laatste ingevoerde nummer wil herhalen in een eerst nieuw record. Met een kleine aanpassing moet je eruit komen.

 • Zal wel aan mij liggen, maar ik dacht toch echt dat ik op verzenden had geklikt. Met Back kon ik ook al niet terug, dus nog maar een keer:

  Wat zijn nou die "parameters"? Daar heb ik dus nog nooit van gehoord. Kan je daar een voorbeeld van laten zien?

  Verder begrijp ik je probleem niet helemaal, want volgens mij kan je met TOP 1 gewoon het hoogste incassonummer achterhalen en er daar eentje bij op plussen. Doe ik zelf ook ergens in een toepassing.

  Maar je hebt het over volautomatisch toekennen van nummers, terwijl je de gebruiker toch een inputbox geeft om het hoogste nummer in te vullen. Dat noem ik niet volautomatisch.

  Wiep: autnummeren werkt niet in een veld waar ook strings in zitten. BIM heeft nu velden als 99-0001 en 99-0002. Of ik ken die autonummer-onzin gewoon niet goed genoeg…

 • Hoi,

  ‘k ben er nog steeds niet helemaal uit.

  De code (nummering) werkt perfect alleen het ingeven van de parameters wil nog niet. Tot op heden moet ik dus de selectie rechtstreeks in de code opgeven IRRITANT !!!!

  In de help functie heb ik het een en ander gevonden over het declareren van parameters maar ……. het werkt vooralsnog niet.

  Volgens de help is de werkwijze

  1. parameters instellen
  b.v: parameter1 = “parameter [huidigedatum] DateTime ; “
  2. SQL instructie definieren met de declaratie van de parameters. Dit zou dus iets moeten worden in de trant van:

  strsql = parameter1 & “Select * from incasso where incassodatum = [huidigedatum]”

  Wanneer ik dit aanpas en in mijn eigen code verwerk resulteert dit in een foutmelding dat er een object vereist is. ‘K heb verder geen benul wat hier nu aan mankeert.

  Als alternatief heb ik voor de selectiecriteria ook al input-boxes geprobeerd dit haalt ook niets uit. (textboxes kan toch niet want je kan in Access toch geen userform invoegen.???)

  Ben bijna ten einde raad……………………….


  Hieronder mijn huidige code (die op de criteria na) precies doet wat ik ervan verwacht.

  Private Sub genincassonrs_Click()
  Dim testdbasedb As Database
  Dim incassorun As Recordset
  Dim strsql As String

  Set testdbasedb = CurrentDb

  strsql = "SELECT * FROM incasso WHERE (((incasso.incassodatum)>=#1/1/2000# And (incasso.incassodatum)<=#1/31/2000#));"
  Set incassorun = testdbasedb.OpenRecordset(strsql)

  Dim response As Single
  Dim incassodatum
  Dim mydate
  mydate = Now

  incassodatum = Year(mydate)
  response = InputBox("Geef hier het eerst volgende incassonummer op")

  incassorun.MoveFirst
  Do Until incassorun.EOF
  If incassorun![Incassonr] = "0" Then
  incassorun.Edit
  incassorun![Incassonr] = incassodatum & "-" & response
  incassorun.Update
  End If
  incassorun.MoveNext
  response = response + 1
  Loop

  incassorun.Close
  testdbasedb.Close

  End Sub

  [This message has been edited by BIM (edited 29-02-2000).]

 • Goedemorgen, middag, avond of zelfs nacht,

  Ik ben blij dat jullie allemaal met me meeleven……………………

  Aangezien er wat onduidelijkheden zijn omtrent het probleem van de nummering volgt hier nog wat extra info:

  Administraties

  In principe zou je kunnen stellen dat er sprake is van twee administraties, te weten de handmatige en de geautomatiseerde (Access) administratie. De uitvoer van deze twee administraties wordt echter na elke bewerking samengevoegd (incasso’s worden uitgeprint en in een map gedaan). Op basis hiervan is het laatste nummer te achterhalen. Dit vanwege de door de Belastingdienst vereiste doorlopende nummering. De handmatige incasso’s worden dus niet toegevoegd aan het Access bestand. Het Access bestand is bedoeld om de standaardincasso’s uit te kunnen draaien. Afwijkende / incidentele gevallen worden handmatig aangemaakt.

  Parameterqueries

  Een parameterquery is een query die telkens als hij wordt uitgevoerd vraagt naar de waarde van de parameters / criteria. Een parameterquery is dus veel flexibeler dan een query met vastgelegde criteria. I.p.v. een waarde op te geven in het veld criteria (in ontwerpweergave selectiequery) vul je nu bijvoorbeeld “[type selectiedatum:]”indien je telkens op een datum wilt selecteren. Telkens wanneer je de query uitvoert verschijnt er een dialoogvenster met de tekst “type selectiedatum:”. De waarde die je hier ingeeft wordt vervolgens als selectiecriterium gebruikt. Ik hoop dat nu duidelijk is wat een parameterquery is…..zo niet, kijk eens in de help van Access en zoek op parameterquery.

  Access gebaseerd op boekhoudsystemen ??????

  ‘k studeer momenteel bedrijfseconomie (bijna klaar nog 4 maandjes) en tijdens mijn studie ben ik in aanraking gekomen met diverse boekhoudsystemen……..Access gebaseerd op boekhoudsystemen ???…………………………dacht het niet…………. Bepaalde administratieve zaken heeft Microsoft aardig weten te omzeilen door ze niet in de voorbeelddatabases op te nemen. Wellicht het meest treffende voorbeeld (vergelijkbaar met mijn probleem) is het ontbreken van factuurnummers in Noordenwind.mdb. Maar ieder heeft zijn eigen mening………’k ben ook niet uit op een discussie, ik streef slechts naar een oplossing voor mijn probleem. Deze discussie is wellicht interessant voor een ander forum(onderwerp).

  ‘k heb het gevoel dat ik slechts een oplossing af zit. Blijkt maar weer eens: De laatste loodjes wegen het zwaarst.

 • Ja, nou wordt ie helemaal fraai.

  Stel ik heb 10 incasso's.
  1 t/m 7 aangemaakt in Access.
  8, 9 en 10 op een stuk papier en die liggen in een map. De laatste drie worden niet aan de database bekend gemaakt en jij wil dat Access dan bij het aanmaken van de elfde incasso automatisch nummer elf tevoorschijn tovert? Voorlopig is Access niet helderziend.

  Tenminste, dit lees ik in je verhaal.

  Conclusie: wat jij wilt is onmogelijk. Vergeet dat automatische nummer toekennen verhaal maar.

  BTW: nu kan het zijn dat ik je nog steeds verkeerd begrijp, maar dat is dan mijn gebrek aan intelligentie.

  [This message has been edited by Wiep Corbier (edited 02-03-2000).]

 • Ok even iets duidelijk stellen

  Uitgaande van het voorbeeld hierboven.
  incasso 1 t/m 7 in een serie uit het access bestand en 8,9,10 achtereenvolgens handmatig aangemaakt.

  Ik wil dus kunnen opgeven dat Access nu met nummer 11 verder moet gaan. De serie incasso's die nu met Access gegeneerd zal worden moet nu dus de nummers 11, 12, 13,14 etc krijgen.

 • quote:
  Of ik ken die autonummer-onzin gewoon niet goed genoeg…

  Wat nou onzin. Autonummering is eigenlijk de enige goede methode om records van een primaire key te voorzien. Daarnaast kan een primaire sleutel uit meerdere velden bestaan. Dus primaire sleutel plus een streep en de datum. Is natuurlijk niet nodig maar kan wel.

  Laten we van het volgende uitgaan:

  De autonummering is geen probleem, m.u.v. het feit dat de gebruiker hier nooit iets aan kan doen betreffende invoer als het tevens de primary key is.

  Je hebt overigens twee soorten autonummering.
  1. nummer wordt iedere keer met 1 verhoogd.
  2. willekeurig, systeem wijst een willekeurig nummer toe. (kan me hier niet veel bij voorstellen en heb het nooit gebruikt.


  De datum kan automatisch ingevoerd worden en de streep ook.

  Ik hoef eigelijk maar 1 ding zeker te weten:

  Je hebt incasso's die door de database aangemaakt worden. Daarnaast wordt op een vel papier ook een volgende incasso aangemaakt?

  Hoe weet jij wat dan het volgnummer is? Komt er iemand bij je die zegt: en nu vanaf dit nummer doornummeren?

  Deze op papier aangemaakte incasso wordt nooit in die database verwerkt? Zo nee, hebben jullie dan twee administraties wat dit aangaat?

  Overigens: wat op een formulier of rapport komt te staan hoeft natuurlijk niet ook zo in een tabel te staan.

  Dus een code als 99-0020 kan ook gewoon zijn
  input:
  "veld 1 Datum kort (99)
  label 1 streep "-""
  veld 2 autonummering (0020)
  output: 99-0020 of 0020-99 wat je maar wilt.

  Ik weet ook niet precies waarom die combinatie in 1 veld moet staan.

  Maar wees gerust BIM. Ik kom er heus wel uit hoor.
  Je moet me gewoon blijven voeren met info.

  BTW; Access kan heel veel zelf. Dus probeer zoveel mogelijk van de ingebouwde functies gebruik te maken. Access is tevens gebaseerd op boekhoudkundige systemen. (zie voorbeelden) Zie het programmeren maar als laatste redmiddel.(ik weet dat Paulus hier anders over denkt, maar ik blijf er bij)

  Ik zet morgen een overzicht op mijn site van alle ingebouwde functies. Je zult verstelt staan.

  zie vanaf morgen 16.00 uur http://members.home.nl/wcorbier

  [This message has been edited by Wiep Corbier (edited 01-03-2000).]

 • Je wilt dus dat de gebruiker in de map het hoogste incassonummer opzoekt, dat nummer aan Access geeft en de incasso's die dan (in batch) worden gemaakt van een oplopend nummer worden voorzien.

  Ik begrijp nu een beetje wat een parameter-query is en ken ook die input-box waar Access mee komt. Die heb ik tot nu toe alleen nog maar gezien als ik een fout in mijn query had staan (bijv. een veld wat al niet meer bestond). Het is dus een feature? Niet gedacht.

  Maar wat je dus wilt komt niet neer op het maken van een query, maar op het aanmaken van een nieuw record op basis van een gegeven van de gebruiker. Dat gegeven (het hoogste nummer in de map) zou je tijdens de verwerking van de batch in een onzichtbaar label kunnen zetten en die met 1 verhogen als een nieuwe incasso is aangemaakt. Bij het opslaan van de nieuwe record wordt dan de inhoud van het label naar het tabelveld geschreven en weer met 1 verhoogd. Als het formulier wordt gesloten, wordt ook het label weer op nul "" gezet. Bij het laden van het formulier moet je dus uitvoeren:
  label.Caption = inputbox("Wat is het hoogste nummer in de map?")

 • Hoi,

  Inderdaad de gebruiker moet het hoogste nummer opzoeken.

  Er blijft echter sprake van een query. Uit de tabel incasso wil ik de incasso's filteren die bijvoorbeeld deze maand verstuurd moeten worden. Dit datumbereik wil ik dus opgeven.

  De incasso's zijn van te voren al ingebracht in het systeem, indien er nog niets verstuurd is heeft de desbetreffende incasso nog geen incassonummer. Incassonummer is dus geen primary key maar eigenlijk een veld dat aangeeft dat de incasso is verwerkt. Uiteraard wordt het nummer ook op de desbetreffende incasso vermeld.

  Mijn meest recente code (zie boven) doet precies wat ik wil. 'K wil alleen het datumbereik kunnen aangeven.

  Wanneer ik verwijs naar labels of inputboxen i.p.v. "echte data" werkt de query niet meer…

  Het kernprobleem zit nu in het niet verschijnen van de parameter inputboxen..

  De aanhouder wint………..(Tenminste dat is waar ik op hoop, op dit moment)

 • quote:
  'K wil alleen het datumbereik kunnen aangeven

  Aha, je bent een stiekemerd, maar je probleem heeft mijn aandacht en zeer binnenkort geef ik je de oplossing. (Als niet iemand me voor is.)

  Kijk het idee van een query is: opvragen van gegevens. Dus wat jij wilt is natuurlijk mogelijk.

  Wees gerust, en wanhoop maar niet meer.

 • ???? Waarom ben ik een stiekemerd ???????

  Het eigenlijke probleem van OpenRecordset op een query is inmiddels al opgelost middels het invoeren van de Select instructie. Het huidige probleem is dat er problemen optreden met de parametercriteria in deze select-instructie. Ik zie het stiekeme er niet zozeer van in, immers het ene probleem komt uit de oplossing van het andere probleem voort.

  Volgens de help van Access is het mogelijk om in een in VB verwerkte Select instructie van parametervelden te voorzien. Tot op heden heb ik het niet aan de praat kunnen krijgen. In een voorbeeld gebruikt MS ook parameters in een Select instructie

  Sub ParametersX()

  Dim dbs As Database, qdf As QueryDef
  Dim rst As Recordset
  Dim strSql As String, strParm As String
  Dim strBericht As String
  Dim intOpdracht As Integer

  Set dbs = OpenDatabase("Noordenwind.mdb")

  ' Stel de parameters in.
  strParm = "PARAMETERS [Functie werknemer] TEXT; "

  ' Definieer een SQL-instructie met de
  ' declaratie Parameters.

  strSql = strParm & "SELECT Achternaam, Voornaam, WerknemerID FROM Werknemers WHERE Functie =[Functie werknemer];"

  ' Maak een QueryDef-object op basis van de
  ' SQL-instructie.
  Set qdf = dbs.CreateQueryDef _
  ("Zoek werknemers", strSql)

  etc…..

  Bron: MS Access Naslag voor SQL

  Wanneer ik de parameters in mijn code op soortgelijke wijze verwerk loopt het geheel vast op de regel die de parameters instelt.

 • uit de help van Access:
  stel aan de assistent de vraag: parameterquery maken.

  in ondestaande zijn de plaatjes natuurlijk weggevallen, maar het gaat om het idee.

  Parameterquery maken waarmee naar criteria wordt gevraagd telkens als de query wordt uitgevoerd
  Een parameterquery geeft een of meer vooraf gedefinieerde vakken weer waarin u wordt gevraagd de waarde van de parameters (criteria) op te geven. U kunt ook een aangepast dialoogvenster maken waarin u om de parameters van de query wordt gevraagd.

  Maak een selectie- of kruistabelquery.


  Sleep in de ontwerpweergave van de query de velden die u wilt gebruiken uit de lijst met velden naar het queryontwerpraster.


  Typ in de cel Criteria voor elk veld dat u als parameter wilt gebruiken een aanwijzing tussen vierkante haakjes. Deze aanwijzing wordt automatisch weergegeven wanneer de query wordt uitgevoerd. De tekst van de aanwijzing mag niet hetzelfde zijn als de veldnaam, maar mag deze veldnaam wel bevatten.

  In een veld waarin datums worden weergegeven, kunt u de aanwijzingen 'Typ de begindatum:' en 'Typ de einddatum:' laten weergeven zodat de gebruiker een bereik van geldige datums kan invoeren. Typ Between [Typ de begindatum:] And [Typ de einddatum:] in de cel Criteria van het veld.

  Klik op Beeld op de werkbalk en geef vervolgens een waarde op voor de parameter. Klik nogmaals op de knop Beeld op de werkbalk om terug te keren naar de ontwerpweergave van de query.
  Aanvullende informatie

  U moet een gegevenstype opgeven voor de parameters in een kruistabelquery of in een parameterquery waarop een kruistabelquery of een grafiek is gebaseerd. In de kruistabelquery moet u ook de eigenschap Kolomkoptekst instellen. In andere parameterquery's geeft u een gegevenstype op voor een veld van het Ja/nee-gegevenstype en voor velden uit een tabel in een externe SQL-database. .


  Als u de gebruiker wilt vragen om een of meer tekens in te voeren waarnaar moet worden gezocht zodat records worden gevonden die met deze tekens beginnen of deze tekens bevatten, maakt u een parameterquery waarin de operator LIKE en het jokerteken (*) wordt gebruikt. Met de instructie
  LIKE [Typ het eerste teken waarnaar moet worden gezocht: ] & "*"

  wordt bijvoorbeeld gezocht naar woorden die met de opgegeven letter beginnen. Met de instructie

  LIKE "*" & [Typ een teken waarnaar moet worden gezocht: ] & "*"

  wordt gezocht naar woorden die het opgegeven teken bevatten.

  U kunt de parameters in een rapport afdrukken.

  [This message has been edited by Wiep Corbier (edited 02-03-2000).]

 • Je gebruikt nu deze declaratie:

  strParm = "PARAMETERS [Functie werknemer] TEXT; "
  strSql = strParm & "SELECT Achternaam, Voornaam, WerknemerID FROM Werknemers WHERE Functie=[Functie werknemer];"

  strSQL wordt dan:
  PARAMETERS [Functie werknemer] TEXT; SELECT Achternaam, Voornaam, WerknemerID FROM Werknemers WHERE Functie=[Functie werknemer];

  En dat ziet er voor mij niet uit als een geldig statement. Is het zo dat je met het eerste lid (tot de eerste semicolon) een parameter van het type string declareert? Maar dat hoeft toch niet. Access maakt er zelf wel een Variant van en in de inputbox Functie Werknemer zal toch niets anders dan letters/cijfers worden getypt.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.