Vraag & Antwoord

Anders (software)

Diverse problemen met WORD

Anoniem
Peter Hoedemans
6 antwoorden

 • Sinds een aantal weken gebruik ik MS Word (2000), de jaren hiervoor gebruikte ik Lotus WordPro.
  Ik heb een aantal problemen met Word die ik niet kan oplossen, ook niet na het lezen van Help en een aantal boeken over Word. Ik ga er vanuit dat dit geen fouten in Word zijn, althans ik kan ik me niet voorstellen dat dit soort problemen in een product als Word zitten…, dus zal ik de juiste manier nog niet gevonden hebben vandaar mijn verzoek om hulp.

  1) WordPro heeft een optie voor het gebruik van paragraaf styles: reset to style. Hiermee kan met 1 click overal waar de style gebruikt is en waar er modificaties op gemaakt zijn die text naar de std style gereset worden, zonder de text te moeten selecteren.
  Dit heb ik ik Word niet kunnen vinden en moet ik noodgedwongen alle tekst paragraaf voor paragraaf selecteren, de style selecteren en dan 'reapply the formatting etc' selecteren. Dit is een uiterst tijdrovend proces. Kan dit eenvoudiger (style voor style)

  2) E.e.a komt ook naar voren bij het gebruik van de index. Op de een of andere manier wordt de formatting van de text die ik markeer behouden in de index en neemt de text niet het format aan van de style index 1 etc. Bv als ik een text markeer in italic blijft dat in de index italic, evenzo met gekleurde text.
  Dit is vervelend gezien punt 1
  Is dat te vermijden.

  3) In WordPro kan ik een standaard table definieren (std in de zin van aantal rijen en kolommen, de breedte van de rijen en kolommen, maar nog belangrijker std in de linker indent)
  Dit heb ik niet in Word kunnen vinden, consequentie is dat ik table voor table moet selecteren om die de juiste indent te geven. Ik kan me ook niet niet voorstellen dat dit niet eenvoudiger kan

  4) Als ik in mijn document een aantal numbered lists definieer en ik open het document dan nummert Word die lists door, bv van 1 tot 100 als er in mijn document 10 lists van elk 10 entries gedefinieerd. zijn
  Als ik per list 'restart nummering' selecteer is het voor dat moment ok, maar na save en open is alles weer als 1 list genummerd, wat doe ik fout.

  5) Document view is een handige functie, echter om een header in die document view te krijgen moet ik voor de header een blanco lijn zetten. Op de een of ander manier is de paragraaf style van de laatste regel van de vorige pagine dezelfde als de eerste regel van de nieuwe blz en als beide een std header zijn komt die header niet in de document view
  Enige suggesties ?

  6) Laatste vreemde probleem is met het gebruik van een master en subdocuments
  Ik heb meerdere subdocumenten die 1 voor 1 goed zijn, geen rare zaken in de layout etc
  Als ik die in een masterdocument insert, (en ik gebruik exact dezelfde styles in master en subdocumenten) dat is de style van de headers aangepast: op de een of andere manier is er een extra tab ingekomen waardoor de afstand tussen de nummers van de headers en de tekst van de headers niet meer is zoals die hoort (de extra tabpositie is kleiner dan degene die ik zelf gedefinieerd heb in de style van de header en dus staat de tekst te dicht op de nummers van de header).
  Suggesties??


  Ik hoop dat (een van) jullie me met deze punten (of een paar ervan kunt helpen)
  Alvast bedankt


  Peter Hoedemans

 • quote:
  Originally posted by Peter Hoedemans:

  Sinds een aantal weken gebruik ik MS Word (2000), de jaren hiervoor gebruikte ik Lotus WordPro.
  Ik heb een aantal problemen met Word die ik niet kan oplossen, ook niet na het lezen van Help en een aantal boeken over Word. Ik ga er vanuit dat dit geen fouten in Word zijn, althans ik kan ik me niet voorstellen dat dit soort problemen in een product als Word zitten…, dus zal ik de juiste manier nog niet gevonden hebben vandaar mijn verzoek om hulp.

  Hmm, hoewel ik sinds 1985 enthousiast Word gebruiker ben en ook les geef aan beginners, ben ik zelf absoluut niet te spreken over Word. Ik beschik alleen niet over iets beters dat ik zelf kan betalen.
  Door omstandigheden zelf nu daadwerkelijk volledige documenten gemaakt in Word inclusief voor/achterkant, titel pagina, index en blanco pagina's zodat dat direct naar een drukker kan. Mijn conclusie is slechts: Word is het niet!

  Je vragen zijn voor mij te moeilijk. Dit kan ik er nog aan toevoegen:
  1. In principe moet je de paragraaf stijl gewoon kiezen. Ik ken zelf geen gemakkelijker methode.

  4. Ik heb het omgekeerde probleem. Ik kan binnen Word zelf niet altijd lijsten met elkaar verbinden. Ik kan de optie niet aanvinken, blijft grijs. Welke Word compatibiliteits mode gebruik je? Ik heb een tijdje Word 95 mode gebruikt, dat ging volledig mis. Voor mezelf gebruik ik Word 2000. Voor een Stichting maak ik gebruik van de Word 97 mode.

  5. Deze vraag begrijp ik niet. Zelf heb ik ook zitten worstelen juist om headers wel en niet te hoeven zien, linker/rechter pagina verschillend en zo. Mijn oplossing was om secties te maken. Maar ik vind hetzelf een gegoochel van onnodige handelingen.
  Het probleem dat een header niet zichtbaar wordt, als ik dat wel verwacht, daar heb ikzelf (nog) geen last van gehad.

  6. Heb ik nog niet gebruikt. Ik kan me er wil in verdiepen want het biedt mij wel voordelen. Alleen het bedrijf dat de boel drukt wil eigenlijk maar één document. Ik stop nu alles maar in één document. Mijn huidige systeem kan dat gelukkig nu nog wel aan.
  Wat betreft de fonts (invoegen als optie) werkt volgens mij niet. Dus als er meer misgaat met Word, dan verbaast mij dat niet.

 • Schiet me net te binnen. Punt 5: controleer de marges van je printer en marge instellingen van je printerpapier. Als deze conflicteren, dan zou je inderdaad een deel van de header wel eens niet kunnen zien als je de proef afdruk gaat bekijken.

  [This message has been edited by Hans.Vosman (edited 29-12-2001).]

 • Ik hoop dat je hier wat aan hebt……

  Ps Het aanpassen van vreemde documenten levert altijd problemen op !

  1)Kies Help – What’s this en wijs in de tekst de regel aan en de style wordt zichtbaar.

  1a) Kies Tools – options- view , onderste regel “ style area width” zet deze op 2 cm anders wordt in de Normal view de style in de linkerkantlijn niet weergegeven.

  1b)Wel eens aan templates gedacht met een standaard style opmaak ?

  1c. Bezint eer ge begint…………wil je de style veranderen? :

  1d. To apply a paragraph style, click the paragraph or select the group of paragraphs you want to change. To apply a character style, click the word or select the words you want to change.

  1e. On the Format menu, click Style.

  1f. In the Styles box, click the style you want to apply, and then click Apply

  vraag 2 antwoord = Neen

  vraag 3)
  Kies table-insert table hier staat alles wat je wil weten over een tabel.

  3a1. On the Tools menu, click Options, and then click the Edit tab.
  3a. Make sure that the Tabs and backspace set left indent check box is selected
  3b Wat is std in de linkerindent ?

  vraag 4

  4)Kijk onder format-bullets and numbering en zet de goede instellingen erin.

  5)neen of
  View-header and footer ???
  Change the distance between the document text and a header or footer
  5a. On the View menu, click Header and Footer.
  5b. If necessary, move to the header or footer you want to adjust.
  How? . On the vertical ruler, point to either the top or bottom margin boundary.
  When the pointer becomes a double-headed arrow, drag the top or bottom margin up or down.

  6)You probably opened a subdocument and applied heading numbering to it. In this case, Word attaches the heading numbering formats to the heading styles or outline levels stored in the subdocument's template (instead of in the master document's template).When you view the subdocument as part of the expanded master document, Word displays the subdocument using the heading styles or outline levels from the master document's template. To view the subdocument using the heading styles or outline levels from its original template, open the subdocument in its own window.To apply heading numbering to the entire master document, do so within the master document

 • Hello
  Bedankt voor je antwoord, hier mijn opmerkingen etc

  Punt 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f
  Allemaal ok en duidelijk wat je stelt maar het beantwoord mijn vraag niet.
  Mijn vraag was of het in Word mogelijk is text die met een bepaalde style geformat is en waarin (in de text niet de style) wijzigingen zijn aangebracht, in 1 keer terug naar de default te zetten ZONDER de text te moeten selecteren.
  Zoals dat in Wordpro kan met reset to style.
  Het is me duidelijk dat dit kan door de text te selecteren, maar dat is wat omslachtig.

  Punt 2
  Dit is zoals gezegd gerelateerd aan punt 1, als dat niet kan zoals je stelt, dan kan wat ik wil in punt 1 helaas ook niet..

  Punt 3, 3a, 3b
  De vraag was of ik een standard table kan definieren, std in de zin van het aantal rows, het aantal columns (en ik begrijp dat dat kan), en de indent voor de tabel, die overigens niet gelijk hoeft te zijn aan de linker indent van de text voor of na de tabel

  Punt 4
  Dat werkt dus niet zoals ik in mijn eerste note schreef, ik heb intussen van een aantal andere Word gebruikers begrepen dat dit een geval is van jammer, maar dat werkt gewoon niet.

  Punt 5
  Ik heb dit (intussen) in een aantal documenten wel en in een aantal niet, ik denk dat dit samenhangt met het volgende punt maar ben niet zeker

  Punt 6
  Zoals gezegd zijn de styles en page layout van de subdocumenten en het master document identiek, dus dat kan het niet zijn. Op de een of andere wijze komt er een extra tab bij. Ik heb dit intussen opgelost door ipv het nummer te laten volgen door een tab het te laten volgen door een aantal blanks.
 • 1) Je kan de opmaak van een alinea met style Kop1 aanpassen (ander fontje, niet vet) en dan in de stylebox op je werkbalk weer Kop1 kiezen. Dan krijg je een dialoogvenster waarin je kan kiezen om alle alinea's in het document die die stijl hebben die opmaakoverrides te geven en de style ermee bij te werken. Werkt dat bij jou niet? Je kan anders nog met zoek/vervang zoeken naar een bepaalde stijl en het gevonde van een bepaalde opmaak(stijl) voorzien…

  2) Dat komt omdat je "handmatig" een opmaakkenmerk aanbrengt, via een werkbalk bijv. Je kan daarentegen een Characterstyle maken die je de gewenste opmaakkenmerken meegeeft en die je over het gewenste woord/zinsdeel plakt. Je kan dan dus een woord in de titel cursief maken of paars of wat dan ook, en dat zie je dan niet in je index. Als je het cursieve toch in je index wil (van kleur kan ik het me nog wel voorstellen), dan moet je dat dus juist handmatig blijven doen.

  3) Je kan geen tabeldefinities opslaan in een style, dan moet je andere software gebruiken (of de VBA-editor).

  11) Let op dat een pagina-einde geen regeleinde (alineamarkering) is en dat een alineaopmaakprofiel bij een regeleinde wordt opgeslagen. Maw er moet een enter na de laatste alinea van de pagina (tenzij die alinea doorloopt). Het nadeel van gebruikers is dat ze een stuk tekst selecteren en er vervolgens een alineaopmaakprofiel aan toekennen. Daarna selecteren ze het stuk tekst onder de page-break en maken daar Kop1 van. Word vindt het prima dat alineastyles als characterstyles worden gebruikt. Misschien speelt AutoOpmaak een rol, dat overrides met alineastyles worden verwijderd… heb ook wel es zoiets gezien.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.