Vraag & Antwoord

Anders (software)

paginaformaat in accessquery

Ik heb een access progje gemaakt waarvan het de bedoeling is dat ie via taskmanager wordt gestart, afgewikkeld wordt en weer afsluit. Er moet echter een queryrapportje uitgeprint worden in landscape. Ik krijg het echter niet voor elkaar dat de paginainstelling zoals ik die instel bewaard blijft. (de Marges wat kleiner en papierformaat landscape) wie weet raad. Een rapport is hier geen optie overigens

Anoniem
johan kruize