Vraag & Antwoord

Anders (software)

Cel verwijzing in Excel

Ik heb een excel bestand met meerdere bladen Nu moet er allerlij informatie uit een cel van het ene werkblad naar het andere gehaald worden. Dit lukt me wel. Ik heb in werkblad A kolom A Die moet de gegevens halen uit werkblad B kolom A Dan komt er uit werkblad C ook nog de kolom A De code in werkblad A (='werkblad B'!B2) trek ik naar beneden zodat alle onderliggende cellen ook de informatie uit B halen. Het probleem is nu dat ik in A bv 500 rijen van werkblad B heb en 500 van werkblad C, dus in totaal 1000 rijen. Als ik nu in werkblad B een aantal rijen verwijder (of toevoeg) dan moet dat eigenlijk ook in werkblad A meteen veranderd worden. Als ik nu in werkblad B een aantal rijen verwijder, krijg ik in werkblad A de foutmelding dat de verwijzing niet klopt. (#verwijz)((of zoiets)). Kortom ik wil een formule die ik in bv A2 zet die variabel copieert uit werkblad B, C enz. ik hoop dat het nog allemaal te begrijpen is. Groeten Leon

Anoniem
Leon30