Vraag & Antwoord

Anders (software)

Excel formules: celinhoud verplaatsen

Anoniem
Roeltje400
8 antwoorden
 • :lol: Hoi :lol:
  Wie weet er in Excel een formule (voor de Nederlandse versie) waarbij ik in cel F2:
  Eerst cel E1 en F1 optel,
  Als de uitkomst daarvan meer dan 9 is de inhoud van cel F2 t/m K2 een cel naar rechts verplaats (dan moet de formule in F2 dus verplaatsen zonder de formule te veranderen, dus dat het niet ipv E1 en F1 optellen opeens F1 en G1 optellen wordt) en in cel F2 moet dan een 1 komen te staan.
  Mensen die me willen helpen alvast bedankt!!!!!!! Ik kom er namelijk echt niet uit.
  :lol: Doei :lol:
  …………………Roeltjevierhonderd………………..
 • [code:1:d4e81b901d]Private Sub Worksheet_Calculate()

  If Cells(2, 6) > 9 Then
  With Application
  .Calculation = xlManual
  .MaxChange = 0.001
  End With

  Range("F2:J2").Select
  Selection.Copy
  Range("G2").Select
  ActiveSheet.Paste
  Range("F2").Select
  Range("F2").Value = 1

  With Application
  .Calculation = xlAutomatic
  .MaxChange = 0.001
  End With
  End If
  End Sub

  [/code:1:d4e81b901d]
  Deze Makro doet volgens mij wat jij wil.
  Maar het is vreemd dat je op het einde cel F2 met een 1 moet vullen
  want hierdoor verdwijnt de formule die er eerst stond.
  De formule moet =$E$1+$F$1 zijn zodat de waarde's niet aangepast
  wordt als je de formule copieerd.

  Wim
 • Bedankt, maar hoe krijg ik die makro in mijn werkblad? Ik heb vanalles geprobeerd, maar de hele tijd is de makro verdwenen uit het lijstje met makro's. Kunt u (of iemand anders) me nog even helpen?
 • Als je de macro alleen in het excel bestand wil gebruiken:
  open het excel bestand.
  druk op ATL-F11
  kies menu: Invoegen => Module
  Plak in het rechter scherm de macro tekst.

  Als je de makro in alle excel bestanden wil gebruiken:
  Kies in excel menu: Extra => Macro => Nieuwe Macro opnemen
  Let op dat je Macro opslaan in Persoonlijke werkmap kiest.
  selecteer een paar cellen en stop de macro.
  Excel heeft nu een peroonlijke macro module aangemaakt.
  druk op ATL-F11
  Selecteer in het linker venster het VBAProject: Persnlk.xls
  kies menu: Invoegen => Module
  Plak in het rechter scherm de macro tekst.

  klaar

  Het aanmaken van de peroonlijke macro module hoef maar een keer te gebeuren

  Wim
 • Nogmaals bedankt, maar omdat ik nu toch nog steeds erg moet puzzelen, waarna het eigenlijk nog niet lukt, wilde ik maar vragen of u een andere manier weet om het volgende probleem op te lossen, na 1000 (precies) van deze berekeningen om uit te rekenen hoeveel procent mensen bij elkaar passen met de hand gedaan te hebben.

  Eerst moeten alle letters L O V E S in twee namen geteld worden, de aantallen dan in die volgorde naast elkaar, bijvoorbeel Harry Potter en Hermelien Griffel: 2 1 0 5 0. Dan moeten eerst die 2 en 1 opgeteld, dan de 1 en de 0, de 0 en de 5, de 5 en de 0: 3 1 5 5. Dan weer het zelfde, alleen (en dat is het probleem) moet de 10 die uit 5 en 5 komt als een 1 en een 0 gerekend worden, dus 4 6 1 0. Dan dus 1 0 7 1, 1 7 8, 8 1 5, 9 6. Het eerste getal met twee cijfers is dan de uitkomst in procenten. Heeft u een idee om dit te doen in excel. (Of misschien in een ander programma?)
 • [code:1:097e9468f5]Sub loves()
  Dim w1, w2, w3, kol
  Dim g(20) As Long
  Dim x, gt As String, z As Integer
  Dim s1 As Variant
  l1 = 0: o1 = 0: v1 = 0: e1 = 0
  s1 = 0: s2 = 0: s3 = 0: s4 = 0: s5 = 0: s6 = 0
  For x = 1 To 6
  g(x) = 0
  Next x
  kol = 4
  w1 = Range("A1")
  w2 = Range("B1")
  w3 = w1 & w2
  Range("C1:Z1").Select
  Selection.ClearContents
  Range("C1").Select

  'zoek het aantal letters
  For x = 1 To Len(w3)
  If UCase(Mid$(w3, x, 1)) = "L" Then g(1) = g(1) + 1
  If UCase(Mid$(w3, x, 1)) = "O" Then g(2) = g(2) + 1
  If UCase(Mid$(w3, x, 1)) = "V" Then g(3) = g(3) + 1
  If UCase(Mid$(w3, x, 1)) = "E" Then g(4) = g(4) + 1
  If UCase(Mid$(w3, x, 1)) = "S" Then g(5) = g(5) + 1
  Next x
  'maak het eerste getal
  s1 = g(1) & g(2) & g(3) & g(4) & g(5)
  s1 = Val(s1)
  Cells(1, 4) = s1
  'maak de reeks af
  While Len(s1) > 2
  For x = 1 To Len(s1) - 1
  s2 = s2 & g(x) + g(x + 1)
  g(x) = g(x) + g(x + 1)
  Next x
  s1 = Val(s2)
  s2 = ""
  kol = kol + 1
  Cells(1, kol) = s1
  If Len(s1) > 19 Then MsgBox "te veel overeenkomsten": Exit Sub
  For z = 1 To Len(s1)
  g(z) = Mid$(s1, z, 1)
  Next z
  If kol > 25 Then Exit Sub
  Wend
  Cells(1, 3) = s1 & " %"
  End Sub
  [/code:1:097e9468f5]
  Deze macro verwacht in cel a1 een naam en in cel b1 een andere naam
  daarna rekend hij het percentage uit.
  De werking is niet altijd gegarandeerd maar geef een indruk
  wat er mogelijk is.

  Succes

  Wim
 • Bedankt!!

  Hij werkt bijna altijd prima, behalve als er in de namen geen L'len of S'sen voorkomen, dan voegt excel er geen nullen aan toe, zodat een naam met alleen een o en een v, in één keer 11% geeft. Met de hand doe ik dan:
  01100
  1210
  331
  64
  Dus een behoorlijk andere uitkomst. Maar het lijkt me onmogelijk om die nullen dan op te laten tellen. Misschien moet ik het met javascript doen ofzo, maar met de hand lijkt me toch gemakkelijker! Roeltje400
 • [code:1:3ff22dde49]'maak het eerste getal
  s1 = g(1) & g(2) & g(3) & g(4) & g(5)
  s1 = Val(s1)
  Cells(1, 4) = s1
  'maak de reeks af
  [/code:1:3ff22dde49]
  Zet voor de regel: s1 = Val(s1) een '
  dus
  [code:1:3ff22dde49]'maak het eerste getal
  s1 = g(1) & g(2) & g(3) & g(4) & g(5)
  's1 = Val(s1)
  Cells(1, 4) = s1
  'maak de reeks af
  [/code:1:3ff22dde49]
  dan wordt de eerste uitkomst niet omgezet naar een getal.
  dan werkt ie wel zoals jij wil (hoop ik)

  Wim

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.