Vraag & Antwoord

Anders (software)

Opmerking invoegen in Excel

Anoniem
scummy
7 antwoorden
 • Hallo,
  Graag zou ik willen weten of iemand weet hoe je dat
  rode driehoekje rechtsboven in een cel van kleur kunt
  veranderen. Heb mijn werkrooster ingekleurd met allerlei
  kleuren en excel zet er standaard een rood driehoekje in
  en met een rood cellenkleur valt dit niet op.
 • Check
 • Heb bij bovenstaande link gekeken en dit zal een oplossing kunnen zijn als ik helaas weet wat ik hiermee moet doen. :cry:
  Als je nog een tip hebt hoe ik dit moet gebruiken, graag.
 • Maar natuurlijk heb ik nog een tip voor je. Ik geef je eerst de code:

  [code:1:f2fab82d09]Sub test_fncCreateCommentIndicator()
  fncCreateCommentIndicator vbBlue, "BJ"
  End Sub

  Public Function fncCreateCommentIndicator(CommentIndicatorColor As Long, _
  CommentIndicatorName As String) As Boolean

  Dim IDnumber As Long
  Dim aCell As Range
  Dim aComment As Comment
  Dim aShape As Shape
  Dim aWorksheet As Worksheet
  Dim aWorkbook As Workbook
  fncCreateCommentIndicator = False
  'check whether a code name has been entered
  If CommentIndicatorName = vbNullString Then GoTo ExitFunction
  On Error GoTo ExitFunction
  Set aWorkbook = ActiveWorkbook
  IDnumber = 0
  'loop through all wprksheets in the active workbook and all comments
  'in each worksheet and create the comment shapes
  For Each aWorksheet In aWorkbook.Worksheets
  For Each aShape In aWorksheet.Shapes
  If Left(aShape.Name, Len(CommentIndicatorName)) = _
  CommentIndicatorName Then
  aShape.Delete
  End If
  Next aShape
  For Each aComment In aWorksheet.Comments
  Set aCell = aComment.Parent
  If InStr(1, aComment.Shape.TextFrame.Characters.Text, ":") > 0 Then
  If Left(aComment.Shape.TextFrame.Characters.Text, InStr(1, aComment.Shape.TextFrame.Characters.Text, ":") - 1) = Application.UserName Then
  GoSub CreateCommentIndicator
  End If
  End If
  Next aComment
  Next aWorksheet
  fncCreateCommentIndicator = True
  ExitFunction:
  On Error GoTo 0
  Set aCell = Nothing
  Set aComment = Nothing
  Set aShape = Nothing
  Set aWorksheet = Nothing
  Set aWorkbook = Nothing
  Exit Function
  CreateCommentIndicator:
  Set aShape = aWorksheet.Shapes.AddShape(Type:=msoShapeRightTriangle, _
  Left:=aCell.Left + aCell.Width - 5, _
  Top:=aCell.Top, _
  Width:=5, _
  Height:=5)
  IDnumber = IDnumber + 1
  With aShape
  .Name = CommentIndicatorName & CStr(IDnumber)
  .IncrementRotation -180#
  .Fill.Visible = msoTrue
  .Fill.Solid
  .Fill.ForeColor.RGB = CommentIndicatorColor
  .Line.Visible = msoTrue
  .Line.Weight = 1
  .Line.Style = msoLineSingle
  .Line.DashStyle = msoLineSolid
  .Line.ForeColor.RGB = CommentIndicatorColor
  .Placement = xlMove
  End With
  Return
  End Function
  [/code:1:f2fab82d09]

  Wat je nu doet is deze code in zijn geheel kopiëren. Dan open je de werkmap in Excel en klikt op het maken van een nieuwe macro. Geef die de naam "Test" (zonder quotes). Stop direct de macro. Ga weer terug naar macro's; selecteer "Test" en klik op bewerken. Je komt in de editor. Haal wat er instaat helemaal weg en plak de code in de macro. Opslaan en teruggaan naar het werkblad.

  Nog twee opmerkingen:

  1) In de code staat bovenaan "BJ". Dat is de naam van de gebruiker, die je ziet in elke opmerking. Bij jou zal er ongetwijfeld iets anders staan, dus wijzig dat (als daar Scummy staat, vul je dus Scummy in tussen de aanhalingstekens).

  2) Ik weet niet welke kleur je op het oog hebt. De kleur in deze code is blauw ("vbBlue"). Als je dus een andere kleur wilt, wijzig je dat daar. Bij groen: vbGreen; bij geel vbYellow, etc.

  Tip: probeer deze macro eerst uit op een oefenbestandje.

  Succes!
 • Bedankt Ben, voor de informatie en uitleg.
  Ik zal het zo snel mogelijk proberen en als het gelukt
  is, kom ik hier nog wel even op terug, ook als het niet
  lukt natuurlijk :o
  Groetjes Scummy
 • Ben er een tijdje mee aan het stoeien geweest, maar kom er helaas (zelfs met bovenstaande uitleg :cry: ) niet uit. Waarschijnlijk zal ik nog wel iets verkeerd doen, ik geef het maar zo niet op, ga nog een keer proberen.
 • Maar zolang ik ook niet weet wat en waarom het fout gaat … Enfin, ik hoor het wel.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.