Vraag & Antwoord

Webdesign (HTML, CSS, Flash)

Weergave leestekens

Anoniem
BasHamar
6 antwoorden
 • Hallo,

  Op mijn website publiceer ik de rss-feeds van de NOS (nieuws) en de Telefgraaf (entertainment). Hoe zorg ik ervoor dat de leestekens in de titels van de berichten goed worden weergegeven? Surf naar www.willembosma.nl en kijk helemaal onderin. Het is erg verwarrend als je in plaats van een aanhalingsteken openen een vraagteken ziet, of een é in plaats van het accentteken.
 • de tekentjes (e met een streepje) etc moet vertaald worden naar html

  zo wordt è è

  Zo doe ik het in Perl

  [code:1:affa3b7378]
  my (@array) = shift;

  for (my $i = 0; $i <= $#array; $i++)
  {
  $array[$i] =~ s/±/&plusmn;/g; #plus-or-minus sign
  $array[$i] =~ s/²/&sup2;/g; #superscript two
  $array[$i] =~ s/³/&sup3;/g; #superscript three
  $array[$i] =~ s/´/&acute;/g; #acute accent
  $array[$i] =~ s/µ/&micro;/g; #micro sign
  $array[$i] =~ s/¶/&para;/g; #pilcrow (paragraph sign)
  $array[$i] =~ s/·/&middot;/g; #middle dot
  $array[$i] =~ s/¸/&cedil;/g; #cedilla
  $array[$i] =~ s/¹/&sup1;/g; #superscript one
  $array[$i] =~ s/º/&ordm;/g; #ordinal indicator, masculine
  $array[$i] =~ s/»/&raquo;/g; #angle quotation mark, right
  $array[$i] =~ s/¼/&frac14;/g; #fraction one-quarter
  $array[$i] =~ s/½/&frac12;/g; #fraction one-half
  $array[$i] =~ s/¾/&frac34;/g; #fraction three-quarters
  $array[$i] =~ s/¿/&iquest;/g; #inverted question mark
  $array[$i] =~ s/À/&Agrave;/g; #capital A, grave accent
  $array[$i] =~ s/Á/&Aacute;/g; #capital A, acute accent
  $array[$i] =~ s/Â/&Acirc;/g; #capital A, circumflex accent
  $array[$i] =~ s/Ã/&Atilde;/g; #capital A, tilde
  $array[$i] =~ s/Ä/&Auml;/g; #capital A, dieresis or umlaut mark
  $array[$i] =~ s/Å/&Aring;/g; #capital A, ring
  $array[$i] =~ s/Æ/&AElig;/g; #capital AE diphthong (ligature)
  $array[$i] =~ s/Ç/&Ccedil;/g; #capital C, cedilla
  $array[$i] =~ s/È/&Egrave;/g; #capital E, grave accent
  $array[$i] =~ s/É/&Eacute;/g; #capital E, acute accent
  $array[$i] =~ s/Ê/&Ecirc;/g; #capital E, circumflex accent
  $array[$i] =~ s/Ë/&Euml;/g; #capital E, dieresis or umlaut mark
  $array[$i] =~ s/Ì/&Igrave;/g; #capital I, grave accent
  $array[$i] =~ s/Í/&Iacute;/g; #capital I, acute accent
  $array[$i] =~ s/Î/&Icirc;/g; #capital I, circumflex accent
  $array[$i] =~ s/Ï/&Iuml;/g; #capital I, dieresis or umlaut mark
  $array[$i] =~ s/Ð/&ETH;/g; #capital Eth, Icelandic
  $array[$i] =~ s/Ñ/&Ntilde;/g; #capital N, tilde
  $array[$i] =~ s/Ò/&Ograve;/g; #capital O, grave accent
  $array[$i] =~ s/Ó/&Oacute;/g; #capital O, acute accent
  $array[$i] =~ s/Ô/&Ocirc;/g; #capital O, circumflex accent
  $array[$i] =~ s/Õ/&Otilde;/g; #capital O, tilde
  $array[$i] =~ s/Ö/&Ouml;/g; #capital O, dieresis or umlaut mark
  $array[$i] =~ s/Ø/&Oslash;/g; #capital O, slash
  $array[$i] =~ s/Ù/&Ugrave;/g; #capital U, grave accent
  $array[$i] =~ s/Ú/&Uacute;/g; #capital U, acute accent
  $array[$i] =~ s/Û/&Ucirc;/g; #capital U, circumflex accent
  $array[$i] =~ s/Ü/&Uuml;/g; #capital U, dieresis or umlaut mark
  $array[$i] =~ s/Ý/&Yacute;/g; #capital Y, acute accent
  $array[$i] =~ s/Þ/&THORN;/g; #capital THORN, Icelandic
  $array[$i] =~ s/ß/&szlig;/g; #small sharp s, German (sz ligature)
  $array[$i] =~ s/à/&agrave;/g; #small a, grave accent
  $array[$i] =~ s/á/&aacute;/g; #small a, acute accent
  $array[$i] =~ s/â/&acirc;/g; #small a, circumflex accent
  $array[$i] =~ s/ã/&atilde;/g; #small a, tilde
  $array[$i] =~ s/ä/&auml;/g; #small a, dieresis or umlaut mark
  $array[$i] =~ s/å/&aring;/g; #small a, ring
  $array[$i] =~ s/æ/&aelig;/g; #small ae diphthong (ligature)
  $array[$i] =~ s/ç/&ccedil;/g; #small c, cedilla
  $array[$i] =~ s/è/&egrave;/g; #small e, grave accent
  $array[$i] =~ s/é/&eacute;/g; #small e, acute accent
  $array[$i] =~ s/ê/&ecirc;/g; #small e, circumflex accent
  $array[$i] =~ s/ë/&euml;/g; #small e, dieresis or umlaut mark
  $array[$i] =~ s/ì/&igrave;/g; #small i, grave accent
  $array[$i] =~ s/í/&iacute;/g; #small i, acute accent
  $array[$i] =~ s/î/&icirc;/g; #small i, circumflex accent
  $array[$i] =~ s/ï/&iuml;/g; #small i, dieresis or umlaut mark
  $array[$i] =~ s/ð/&eth;/g; #small eth, Icelandic
  $array[$i] =~ s/ñ/&ntilde;/g; #small n, tilde
  $array[$i] =~ s/ò/&ograve;/g; #small o, grave accent
  $array[$i] =~ s/ó/&oacute;/g; #small o, acute accent
  $array[$i] =~ s/ô/&ocirc;/g; #small o, circumflex accent
  $array[$i] =~ s/õ/&otilde;/g; #small o, tilde
  $array[$i] =~ s/ö/&ouml;/g; #small o, dieresis or umlaut mark
  $array[$i] =~ s/÷/&divide;/g; #divide sign
  $array[$i] =~ s/ø/&oslash;/g; #small o, slash
  $array[$i] =~ s/ù/&ugrave;/g; #small u, grave accent
  $array[$i] =~ s/ú/&uacute;/g; #small u, acute accent
  $array[$i] =~ s/û/&ucirc;/g; #small u, circumflex accent
  $array[$i] =~ s/ü/&uuml;/g; #small u, dieresis or umlaut mark
  $array[$i] =~ s/ý/&yacute;/g; #small y, acute accent
  $array[$i] =~ s/þ/&thorn;/g; #small thorn, Icelandic
  $array[$i] =~ s/ÿ/&yuml;/g; #small y, dieresis or umlaut mark
  $array[$i] =~ s/ÿ/&yuml;/g; #small y, dieresis or umlaut mark

  }

  return @array;[/code:1:affa3b7378]
 • Als je zorgt dat je charset UTF-8 is, dan heb je dat probleem waarschijnlijk niet meer. Heb je ook geen bijzondere oplossing als die van error404 nodig.
  http://annevankesteren.nl/2004/06/utf-8
  (Volgens mij heeft hij het artikel ook in het Nederlands, maar die kan ik zo gauw niet vinden.)
 • probeer het eens met UTF8
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
  dat wordt dan charset=utf-8" />
  wimb
 • Ik heb charset omgezet naar UTF8 en nu werkt alles goed. Dank voor de hulp.
 • Blijkt dat deze oplossing het probleem maar voor een deel heeft verholpen. Zoals je op mijn website kunt zien (helemaal onderaan op de voorpagina), worden sommige leestekens nog steeds niet goed weergegeven, ondanks de charset utf-8. Het gaat om bijvoorbeeld de schuine streepjes op de o of e. Maar ook de c van Curaçao wordt verkeerd weergegeven. Hoe los ik dit op?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.