Vraag & Antwoord

Webdesign (HTML, CSS, Flash)

Werkend maar invalid Javascipt

Na deze post zal ik stoppen met leechen van jullie kennis. Maar [url=www.debijspijker.com]het resultaat[/url] mag er zo onderhand wel wezen. Het enige wat nog gedaan moet worden zijn een paar foto's en veel tekst maar dat komt verder allemaal wel goed. Nu het 'probleem': Als ik [url=http://validator.w3.org]deze html validator[/url] gebruik dan krijg ik er een 13 fouten uit. De meeste/alle fouten zitten in de javascript die in de header staat. Deze heb ik gemaakt met Macromedia Flash 8.0. Hij zal binnenkort weer veranderen maar ik wil eerst wat informatie op de pagina zetten. Als ik de Tidy html functe gebruik dan krijg ik veel dezelfde fouten terug. Kunnen jullie iets zien waar het aan ligt waardoor ik deze fouten krijg? De code: [code:1:269c5f679d]<p align="center"><script type="text/javascript">AC_FL_RunContent( 'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0','width','400','height','120','title','De Bijspijker','src','Flash/Logo','quality','high','pluginspage','http://www.macromedia.com/go/getflashplayer','movie','Flash/Logo' ); //end AC code</script> <noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="400" height="120" title="De Bijspijker"><param name="movie" value="Flash/Logo.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <embed src="Flash/Logo.swf" width="400" height="120" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" /> </object></noscript></p>[/code:1:269c5f679d]

Anoniem
Dr.Dre