Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

Login page in de juist frame laden

1 antwoord
  • Het probleem: Ik ben met een login pagina bezig. De index bestaat uit frames. Nu is het de bedoeling dat als er ingelogd is met een geldig acount dan moet de index pagina geladen worden waarvan de target="_parent" is. Als er met een verkeerd paswoord of gebruikers naam ingelogd wordt of de velden zijn leeg dan moet een bepaalde pagina in Mainframe geladen worden. Nu ben ik al een tijdje bezig geweest met het zoeken en kijken wat ik verkeerd doe. meschien kunnen jullie helpen. Het probleem is nu dat het altijd MM_target="mainFrame" uitvoert terwijl hij bij een geldig login MM_target="_parent" moet uitvoeren. VBSCRIPT: [code:1:443544d05e] <% MM_LoginAction = Request.ServerVariables("URL") If Request.QueryString<>"" Then MM_LoginAction = MM_LoginAction + "?" + Server.HTMLEncode(Request.QueryString) MM_valUsername=CStr(Request.Form("UserName")) If MM_valUsername <> "" Then MM_fldUserAuthorization="User_ID" MM_redirectLoginSuccess="/index.html" MM_redirectLoginFailed="/faillogin.html" MM_flag="ADODB.Recordset" set MM_rsUser = Server.CreateObject(MM_flag) MM_rsUser.ActiveConnection = MM_data_webwinkel_STRING MM_rsUser.Source = "SELECT Email, User_Password" If MM_fldUserAuthorization <> "" Then MM_rsUser.Source = MM_rsUser.Source & "," & MM_fldUserAuthorization MM_rsUser.Source = MM_rsUser.Source & " FROM dbo.User_tabel WHERE Email='" & Replace(MM_valUsername,"'","''") &"' AND User_Password='" & Replace(Request.Form("PasswordField"),"'","''") & "'" MM_rsUser.CursorType = 0 MM_rsUser.CursorLocation = 2 MM_rsUser.LockType = 3 MM_rsUser.Open If Not MM_rsUser.EOF Or Not MM_rsUser.BOF Then ' username and password match - this is a valid user Session("MM_Username") = MM_valUsername If (MM_fldUserAuthorization <> "") Then Session("MM_UserAuthorization") = CStr(MM_rsUser.Fields.Item(MM_fldUserAuthorization).Value) Else Session("MM_UserAuthorization") = "" End If if CStr(Request.QueryString("accessdenied")) <> "" And true Then MM_redirectLoginSuccess = Request.QueryString("accessdenied") End If MM_rsUser.Close Response.Redirect(MM_redirectLoginSuccess) End If MM_rsUser.Close Response.Redirect(MM_redirectLoginFailed) End If %> <% MM_authorizedUsers="" MM_target="mainFrame" If Session("MM_Username") <> "" Then If (true Or CStr(Session("MM_UserAuthorization"))="") Or _ (InStr(1,MM_authorizedUsers,Session("MM_UserAuthorization"))>=1) Then MM_target="_parent" End If End If %> [/code:1:443544d05e] Mvg

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.