Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

[asp.net] Both DataSource and DataSourceID are defined on ..

3 antwoorden
  • Hoi, Op een pagina heb ik een dropdownlist gemaakt en een detailsview. In die laatste komen dan de gegevens van het geselecteerde item in de dropdownlist. Het leek aanvankelijk goed te werken, maar toch bleek er een error te onstaan. [i:7640c9d798]Both DataSource and DataSourceID are defined on 'DropDownList1'. Remove one definition.[/i:7640c9d798] De code [code:1:7640c9d798] Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load If Not Page.IsPostBack Then Dim congastvrouwdatabase As System.Data.OleDb.OleDbConnection congastvrouwdatabase = New System.Data.OleDb.OleDbConnection congastvrouwdatabase.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("~/App_Data/database.mdb") congastvrouwdatabase.Open() Dim cmdgastvrouw As OleDbCommand Dim dtrgastvrouw As OleDbDataReader Dim sqlstring As String = "Select * from tblpersonalia_gastvrouw" cmdgastvrouw = New OleDbCommand(sqlstring, congastvrouwdatabase) dtrgastvrouw = cmdgastvrouw.ExecuteReader() DropDownList1.DataSource = dtrgastvrouw DropDownList1.DataTextField = "naam" DropDownList1.DataValueField = "id" DropDownList1.DataBind() dtrgastvrouw.Close() congastvrouwdatabase.Close() End If End Sub [/code:1:7640c9d798] [code:1:7640c9d798] <asp:dropdownlist id="DropDownList1" runat="server" AutoPostBack="True" DataSourceID="SqlDataSource1" DataTextField="id" DataValueField="naam" /> <asp:sqldatasource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString = "<%$ ConnectionStrings:databaseConnectionString %>" SelectCommand="SELECT * FROM [tblpersonalia_gastvrouw]" ProviderName="<%$ ConnectionStrings:databaseConnectionString.ProviderName %>"></asp:sqldatasource> <asp:detailsview ID="DetailsView1" runat="server" AutoGenerateRows="False" DataKeyNames="id" DataSourceID="SqlDataSource1" Height="50px" Style="z-index: 102; left: 229px; position: absolute; top: 414px; width: 247px;" CellPadding="4" ForeColor="#333333" GridLines="None"> <footerstyle backcolor="#5D7B9D" font-bold="True" forecolor="White" /> <commandrowstyle backcolor="#E2DED6" font-bold="True" /> <rowstyle backcolor="#F7F6F3" forecolor="#333333" /> <fieldheaderstyle backcolor="#E9ECF1" font-bold="True" /> <pagerstyle backcolor="#999999" forecolor="Black" horizontalalign="Center" /> <Fields> <asp:BoundField DataField="leeftijd " HeaderText="leeftijd" SortExpression="leeftijd" /> <asp:BoundField DataField="woonplaats" HeaderText="woonplaats" SortExpression="woonplaats" /> <asp:BoundField DataField="functie" HeaderText="functie" SortExpression="functie" /> <asp:BoundField DataField="vrij" HeaderText="vrij" SortExpression="vrij" /> </Fields> <headerstyle backcolor="#5D7B9D" font-bold="True" forecolor="White" /> <editrowstyle backcolor="#999999" /> <alternatingrowstyle backcolor="White" forecolor="#284775" /> </asp:detailsview> [/code:1:7640c9d798] Wat doe ik verkeerd? Kan iemand mij helpen? M.vr.gr., Dalertje
  • Toevallig hetzelfde probleem als wat je in dit topic had? http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=180677
  • Hoi, Goh, het was mij totaal niet bekend dat ik al eerder zoiets had (in ieder geval was het dezelfde errormelding). Mijn excuses in ieder geval. Maar de oplossing van dit probleem in dat topic, is nu onjuist. Ik heb hetzelfde als in die ene topic gedaan en het werkt absoluut niet. Ik heb nog allerlei andere dingen geprobeerd, maar ik kom er helaas niet uit. Heeft iemand wel de oplossing voor mij? M.vr.gr., Dalertje

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.