Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

vertalen, maar hoe!!??

6 antwoorden
  • In een cgi-script (perl) die ik heb gevonden op het internet wil ik iets veranderen. Namelijk: <LI> (een opsommingsteken) moet worden: <img src=http://www.jistrum.nl/image/diversen/email.gif> (een plaatje dus) Als ik dit simpelweg doe dan werkt mijn script niet meer!!! Nu kwam ik de volgende regel tegen in mijn script: if ($line =~ /<li> Deze moet dus eigenlijk vertaald worden naar <img src=http://www.jistrum.nl/image/diversen/email.gif> Wie kan me hier bij helpen ??? Siebren:)
  • Dat zal zoiets moeten worden: if ($line =~ /&lt;img src=http://www.jistrum.nl/image/diversen/email.gif&gt; uitleg: je moet &quot;/&quot; en &quot;.&quot; escapen binnen deze regexp tot &quot;/&quot; en &quot;.&quot;, omdat deze een speciale betekenis hebben binnen een regexp. btw. bovenstaande is niet getest btw2. je zal zelf de code moeten aanvullen (stukje wat je gaf was niet compleet) _________________ NU EVEN NIET!!! KUNNEN JULLIE NU HELEMAAL NIETS ALLEEN??!! :wink: <font size=-1>[ Dit bericht is bewerkt door: Annie op 2002-04-06 15:26 ]</font>
  • Het werkt dus nog niet goed, Hier onder de volledige inhoud van mijn originele script: De &lt;LI&gt; is dus nog niet vervangen door de afbeelding [code:1:92937e8f7f] #!/usr/bin/perl ############################################################################## # Free For All Link Page Version 2.2 # # Copyright 1996 Matt Wright mattw@worldwidemart.com # # Created 5/14/95 Last Modified 7/17/96 # # Scripts Archive at: http://www.worldwidemart.com/scripts/ # ############################################################################## # COPYRIGHT NOTICE # # Copyright 1996 Matthew M. Wright All Rights Reserved. # # # # Free For All Links may be used and modified free of charge by anyone so # # long as this copyright notice and the comments above remain intact. By # # using this this code you agree to indemnify Matthew M. Wright from any # # liability that might arise from it's use. # # # # Selling the code for this program without prior written consent is # # expressly forbidden. In other words, please ask first before you try and # # make money off of my program. # # # # Obtain permission before redistributing this software over the Internet or # # in any other medium. In all cases copyright and header must remain intact.# ############################################################################## # Define Variables $filename = &quot;/sites/jis08506/cgi-bin/test/e-mailgids.html&quot;; $linksurl = &quot;http://www.jistrum.nl/cgi-bin/test/e-mailgids.html&quot;; $linkscgi = &quot;http://www.jistrum.nl/cgi-bin/test/e-mailgidss.pl&quot;; $linkstitle = &quot;Jistrumer e-mailadressengids&quot;; $database = &quot;/sites/jis08506/cgi-bin/test/database.txt&quot;; # Done ############################################################################## # Get the input read(STDIN, $buffer, $ENV{'CONTENT_LENGTH'}); # Split the name-value pairs @pairs = split(/&amp;/, $buffer); foreach $pair (@pairs) { ($name, $value) = split(/=/, $pair); $value =~ tr/+/ /; $value =~ s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack(&quot;C&quot;, hex())/eg; $value =~ s/&lt;([^&gt;]|n)*&gt;//g; $value =~ s/&lt;//g; $value =~ s/&gt;//g; $FORM{$name} = $value; } if (!($FORM{'title'})) { &amp;repeat_url; } if (!($FORM{'title2'})) { &amp;repeat_url; } if (!($FORM{'url'})) { &amp;repeat_url; } # Enter our tags and sections into an associative array %sections = (&quot;abc&quot;,&quot;ABC&quot;,&quot;defg&quot;,&quot;DEFG&quot;,&quot;hijk&quot;,&quot;HIJK&quot;, &quot;lmno&quot;,&quot;LMNO&quot;,&quot;pqrs&quot;,&quot;PQRS&quot;, &quot;tuvw&quot;,&quot;TUVW&quot;,&quot;xyz&quot;,&quot;XYZ&quot;); # Suck previous link file into one big string open(FILE,&quot;$filename&quot;); @lines = &lt;FILE&gt;; close(FILE); $i=1; foreach $line (@lines) { if ($line =~ /&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;([^&quot;]+)&quot;&gt;([^&lt;]+)&lt;/a&gt;/) { if ($FORM{'url'} eq ) { &amp;repeat_url; } $i++; } } # Open Link File to Output open (FILE,&quot;&gt;$filename&quot;); foreach $line (@lines) { # For every line in our data if ($line =~ /&lt;!--time--&gt;/) { @months = ('januari','februari','maart','april','mei','juni', 'juli','augustus','september','oktober','november','december'); @days = ('zondag','maandag','dinsdag','woensdag','donderdag', 'vrijdag','zaterdag'); ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday) = (localtime(time))[0,1,2,3,4,5,6]; if ($sec &lt; 10) { $sec = &quot;0$sec&quot;; } if ($min &lt; 10) { $min = &quot;0$min&quot;; } if ($hour &lt; 10) { $hour = &quot;0$hour&quot;; } if ($mday &lt; 10) { $mday = &quot;0$mday&quot;; } $year += 1900; $date = &quot;op $days[$wday], $mday $months[$mon] , $year om $hour:$min:$sec&quot;; print FILE &quot;&lt;!--time--&gt;&lt;B&gt;Het laatste adres is toegevoegd: $date uur.&lt;/B&gt;n&quot;; } elsif ($line =~ /&lt;!--number--&gt;/) { print FILE &quot;&lt;!--number--&gt;&lt;B&gt;Er staan nu &lt;i&gt;$i&lt;/i&gt; adressen &quot;; print FILE &quot;op deze pagina.&lt;/B&gt;n&quot;; } else { print FILE $line; } foreach $tag ( keys %sections) { # For every tag if ( ($FORM{'section'} eq $sections{$tag}) &amp;&amp; ($line =~ /&lt;!--$tag--&gt;/) ) { print FILE &quot;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;mailto:$FORM{'url'}&quot;&gt;$FORM{'title'}, $FORM{'title2'}&lt;/a&gt;n&quot;; } } } close (FILE); # Return Link File print &quot;Location: $linksurlnn&quot;; if ($database ne '') { open (DATABASE,&quot;&gt;&gt;$database&quot;); print DATABASE &quot;$FORM{'url'}n&quot;; close(DATABASE); } sub no_title { print &quot;Content-type: text/htmlnn&quot;; print &quot;&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;ERROR: No Title&lt;/title&gt;&lt;/head&gt;n&quot;; print &quot;&lt;body bgcolor=#024A02 alink=white text=white&gt;&lt;center&gt;&quot;; print &quot;Naam vergeten&lt;/center&gt;n&quot;; print &quot;U bent vergeten uw naam in te vullen. &quot;; print &quot;Gebruik a.u.b. geen &quot;; print &quot;ongewone characters.&lt;p&gt;n&quot;; print &quot;&lt;form method=POST action=&quot;$linkscgi&quot;&gt;n&quot;; print &quot;&lt;input type=hidden name=&quot;url&quot; value=&quot;$FORM{'url'}&quot;&gt;n&quot;; print &quot;&lt;input type=hidden name=&quot;section&quot;&quot;; print &quot;value=&quot;$FORM{'section'}&quot;&gt;n&quot;; print &quot;TITLE: &lt;input type=text name=&quot;title&quot; size=50&gt;&lt;p&gt;n&quot;; print &quot;&lt;input type=submit&gt; * &lt;input type=reset&gt;n&quot;; print &quot;n&quot;; print &quot;Begin opnieuw: &lt;INPUT TYPE=button VALUE=GaTerug onClick=history.back()&gt;n&quot;; print &quot;&lt;/form&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;n&quot;; exit; } sub repeat_url { print &quot;Content-type: text/htmlnn&quot;; print &quot;&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;Foutmelding e-mailadres&lt;/title&gt;&lt;/head&gt;n&quot;; print &quot;&lt;body bgcolor=#024A02 alink=white text=white&gt;&lt;center&gt;U bent vergeten uw naam of adres in te typen&lt;/center&gt;n&quot;; print &quot;Of dit adres bestaat al!.n&quot;; print &quot;Klik op de back-button van uw browser en vul alsnog uw correcte-mail adres in.&lt;p&gt;n&quot;; print &quot;Begin opnieuw: &lt;INPUT TYPE=button VALUE=GaTerug onClick=history.back()&gt;&quot;; print &quot;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;n&quot;; exit; } [/code:1:92937e8f7f]
  • misschien is het handiger om de LI-tag zelf te laten zoals die is en middels een style de bullet te vervangen door een plaatje. zoiets dus: &lt;style type=text/css&gt; UL { list-style-image: url(plaatje.gif); } &lt;/style&gt;
  • Zou je dit iets nader willen beschrijven? Ik ben maar een &quot;leek&quot; Maar deze style regel moet ik in het html bestand zetten, en deze moet dan de LI-tag vervangen door dat plaatje. Maar hoe defineer ik dan die die LI-Tag in die style regel ??? Alvast bedank siebren
  • deze style zou in de head-sectie van je html staan. &lt;head&gt; &lt;title&gt;Titel&lt;/title&gt; [b:a8430beccb]&lt;style type=text/css&gt; UL { list-style-image: url(plaatje.gif); } &lt;/style&gt;[/b:a8430beccb] &lt;/head&gt; &lt;body&gt; etc... aangezien de pagina door het cgi-script gegenereerd worden moet je deze toch aanpassen om de style weg te schrijven. ik ben zelf niet bekend met perl maar gok op de volgende aanpassing (/toevoeging): [code:1:a8430beccb] print &quot;Content-type: text/htmlnn&quot;; print &quot;&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;Hier de titel&lt;/title&gt;n&quot;; print &quot;&lt;style type=text/css&gt;n&quot;; print &quot;UL { list-style-image: url(http://www.jistrum.nl/image/diversen/email.gif); }n&quot;; print &quot;&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;n&quot;;[/code:1:a8430beccb] dus de eerste twee print statements in de routines no_title en repeat_url vervangen door bovenstaande. [edit] code-tag toegevoegd [edit2] wat niet helemaal goed ging.. <font size=-1>[ Dit bericht is bewerkt door: cim op 2002-04-06 19:42 ]</font> <font size=-1>[ Dit bericht is bewerkt door: cim op 2002-04-06 19:44 ]</font>

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.