Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

JS menu

5 antwoorden
  • Ik heb een JS gebruikt om een menu te maken. (je weet wel zo'n menu dat uitschuift.) Het enige probleem is dat als ik dit toepas met frame's de helft van het "uitrol menu" wordt geblockt door de frame instllingen. (rows 58,*) Ik kan het frame wel verlengen maar dat ziet er niet uit omdat de navig balk maar een size van 20 pixels heeft. Weet iemand hoe ik het menu op de "content" kan laten doorgaan ongeacht welke pagina daar staat?
  • Volgens mij is dit topic nog niet zo lang geleden nog langs geweest. FF zoekend dus....
  • Ik denk het niet ............................................ onerror=handleerror; function handleerror(){return true;} /*------------------------------------------- Security Settings --------------------------------------------*/ Notice = &quot;DHTML Navigation Menu, Copyright (c) - 2001, OpenCube Inc. - http://www.opencube.com&quot; code0 = 538 code1 = 697 code2 = 1617 code3 = 1214 code4 = 969 sequence = &quot;oc94168&quot; /*------------------------------------------- Required Settings --------------------------------------------*/ mousedelay = 0 subcoords_fromtopright = true borderwidth_left = 1 borderwidth_right = 1 borderheight_top = 1 borderheight_bottom = 1 usedivider_topandbottom = false dividerheight = 1 marginleft = 5 marginright = 23 margintop = 1 marginbottom = 1 dividercolor = &quot;#000000&quot; backgroundcolor = &quot;#C8C8C1&quot; bghighlightcolor = &quot;#C2BCA7&quot; bordercolor = &quot;#000000&quot; submenu_border_istransparent = false submenu_divider_istransparent = false subitem_bgs_istransparent = false textcolor = &quot;#3C3C3C&quot; hl_textcolor = &quot;#000000&quot; fontfamily = &quot;Verdana&quot; fontsize = 8 textdecoration = &quot;normal&quot; hl_textdecoration = &quot;normal&quot; fontweight = &quot;normal&quot; fontstyle = &quot;normal&quot; urltarget = &quot;content&quot; /*------------------------------------------- Main Menu Items Image Map and Switch (Rollover) Image Settings --------------------------------------------*/ main_imagemap = &quot;images/3.gif&quot; mi_size = &quot;398,20&quot; main_switch0 = &quot;images/home2.gif&quot; s_size0 = &quot;47,20&quot; s_xy0 = &quot;0,0&quot; main_switch1 = &quot;images/tutorials.gif&quot; s_size1 = &quot;69,20&quot; s_xy1 = &quot;63,0&quot; main_switch2 = &quot;images/forums.gif&quot; s_size2 = &quot;68,20&quot; s_xy2 = &quot;138,0&quot; main_switch3 = &quot;images/games.gif&quot; s_size3 = &quot;63,20&quot; s_xy3 = &quot;210,0&quot; main_switch4 = &quot;images/search_engines.gif&quot; s_size4 = &quot;109,20&quot; s_xy4 = &quot;285,0&quot; statusbar0 = &quot;Home&quot; statusbar1 = &quot;Choose your game&quot; statusbar2 = &quot;Choose your forum&quot; statusbar3 = &quot;Choose your game&quot; statusbar3 = &quot;Choose your game&quot; url3 = &quot;http://www.opencube.com/we_navigation.htm&quot; /*--------------------------------------------- -Optional Sub Menu Background and border images- borderpart0 starts at the upper left corner of the sub menu and continues in a clockwise direction. All border images are tiled and should conform to the size of, or less than the dimensions of the border defined above. -----------------------------------------------*/ //submenu_bgimage = &quot;mygif.gif&quot; //borderpart0 = &quot;images/bp0.gif&quot; //borderpart1 = &quot;images/bp1.gif&quot; //borderpart2 = &quot;images/bp2.gif&quot; //borderpart3 = &quot;images/bp3.gif&quot; //borderpart4 = &quot;images/bp4.gif&quot; //borderpart5 = &quot;images/bp5.gif&quot; //borderpart6 = &quot;images/bp6.gif&quot; //borderpart7 = &quot;images/bp7.gif&quot; //required parameters for extending borderpart corner dimensions bp0_extendright = 0 bp0_extenddown = 0 bp2_extendleft = 0 bp2_extenddown = 0 bp4_extendleft = 0 bp4_extendup = 0 bp6_extendright = 0 bp6_extendup = 0 /*--------------------------------------------- Optional Sub Menu Absolute Positioned Icon Images and dimensions. Associate icons defined by idendifying the icons index within the subdesc parameters seeting, Syntax is... index number - '|' - html or text for sub menu item. -----------------------------------------------*/ icon_align = &quot;right&quot; icon_offsetxy = &quot;-4,0&quot; iconimage0 = &quot;images/arrow.gif&quot; //switchimage0 = &quot;myswitch.gif&quot; iconimage_wh0 = &quot;11,10&quot; //switchimage_wh0 = &quot;11,10&quot; /*--------------------------------------------- Sub Menu Settings -----------------------------------------------*/ //suburl0_0 = &quot;http://www.opencube.com&quot; //borderpart1_sub0 = &quot;mygif.gif&quot; subxy0 = &quot;8,18&quot; subdesc0_0 = &quot;0|&lt;img src='images/bullet.gif' width='12' height='8'&gt;Back to...&quot; subdesc0_1 = &quot;0|&lt;img src='images/bullet.gif' width='12' height='8'&gt;Music&quot; subdesc0_2 = &quot;&lt;img src='images/bullet.gif' width='12' height='8'&gt;Standard Background&quot; subdesc0_3 = &quot;&lt;img src='images/bullet.gif' width='12' height='8'&gt;Last page visited&quot; hldesc0_0 = &quot;&lt;img src='images/bullethlwhite.gif' width='12' height='8'&gt;Back to...&quot; hldesc0_1 = &quot;&lt;img src='images/bullethlwhite.gif' width='12' height='8'&gt;Music&quot; hldesc0_2= &quot;&lt;img src='images/bullethlwhite.gif' width='12' height='8'&gt;Standard Background&quot; hldesc0_3 = &quot;&lt;img src='images/bullethlwhite.gif' width='12' height='8'&gt;Last page visited&quot; urltarget = &quot;content&quot; url0_2 = &quot;home.html&quot; url0_3 = &quot;http://www.opencube.com/we_navigation.htm&quot; subxy0_0 = &quot;-2,4&quot; subdesc0_0_0 = &quot;&lt;img src='images/bullet.gif' width='12' height='8'&gt;Language Selection&quot; subdesc0_0_1 = &quot;&lt;img src='images/bullet.gif' width='12' height='8'&gt;Begin&quot; hldesc0_0_0 = &quot;&lt;img src='images/bullethlwhite.gif' width='12' height='8'&gt;Language Selection&quot; hldesc0_0_1 = &quot;&lt;img src='images/bullethlwhite.gif' width='12' height='8'&gt;Begin&quot; url0_0_0 = &quot;http://www.uwnet.nl/~s.dekooter&quot; url0_0_1 = &quot;http://www.uwnet.nl/~s.dekooter/english.html&quot; subxy0_1 = &quot;-2,24&quot; subdesc0_1_0 = &quot;&lt;img src='images/bullet.gif' width='12' height='8'&gt;Music on&quot; subdesc0_1_1 = &quot;&lt;img src='images/bullet.gif' width='12' height='8'&gt;Music off&quot; hldesc0_1_0 = &quot;&lt;img src='images/bullethlwhite.gif' width='12' height='8'&gt;Music on&quot; hldesc0_1_1 = &quot;&lt;img src='images/bullethlwhite.gif' width='12' height='8'&gt;Music off&quot; url0_1_0 = &quot;http://www.jnj.com/home.html&quot; url0_1_1 = &quot;http://www.tvguide.com/&quot; subxy1 = &quot;68,18&quot; subdesc1_0 = &quot;0|&lt;img src='images/bullet.gif' width='12' height='8'&gt;Unreal Tournament&quot; subdesc1_1 = &quot;0|&lt;img src='images/bullet.gif' width='12' height='8'&gt;Operation Flashpoint&quot; hldesc1_0 = &quot;&lt;img src='images/bullethlwhite.gif' width='12' height='8'&gt;Unreal Tournament&quot; hldesc1_1 = &quot;&lt;img src='images/bullethlwhite.gif' width='12' height='8'&gt;Operation Flashpoint&quot; subxy1_0 = &quot;-2,0&quot; subdesc1_0_0 = &quot;&lt;img src='images/bullet.gif' width='12' height='8'&gt; UT Tutorial index&quot; subdesc1_0_1 = &quot;&lt;img src='images/bullet.gif' width='12' height='8'&gt; Tutorial 1&quot; subdesc1_0_2 = &quot;&lt;img src='images/bullet.gif' width='12' height='8'&gt; Tutorial 2&quot; subdesc1_0_3 = &quot;&lt;img src='images/bullet.gif' width='12' height='8'&gt; Tutorial 3&quot; subdesc1_0_4 = &quot;&lt;img src='images/bullet.gif' width='12' height='8'&gt; Tutorial 4&quot; subdesc1_0_5 = &quot;&lt;img src='images/bullet.gif' width='12' height='8'&gt; Tutorial 5&quot; hldesc1_0_0 = &quot;&lt;img src='images/bullethlwhite.gif' width='12' height='8'&gt; Tutorial index &quot; hldesc1_0_1 = &quot;&lt;img src='images/bullethlwhite.gif' width='12' height='8'&gt; Basic Camera &quot; hldesc1_0_2 = &quot;&lt;img src='images/bullethlwhite.gif' width='12' height='8'&gt; Building room &quot; hldesc1_0_3 = &quot;&lt;img src='images/bullethlwhite.gif' width='12' height='8'&gt; More Rooms &quot; hldesc1_0_4 = &quot;&lt;img src='images/bullethlwhite.gif' width='12' height='8'&gt; Light&amp;Weapons &quot; hldesc1_0_5 = &quot;&lt;img src='images/bullethlwhite.gif' width='12' height='8'&gt; Water&amp;doors &quot; url1_0_0 = &quot;http://www.uwnet.nl/~s.dekooter/tutorials.html&quot; url1_0_1 = &quot;http://www.uwnet.nl/~s.dekooter/step1.html&quot; url1_0_2 = &quot;http://www.uwnet.nl/~s.dekooter/step2.html&quot; url1_0_3 = &quot;http://www.uwnet.nl/~s.dekooter/step3.html&quot; url1_0_4 = &quot;http://www.uwnet.nl/~s.dekooter/step4.html&quot; url1_0_5 = &quot;http://www.uwnet.nl/~s.dekooter/step5.html&quot; subxy1_1 = &quot;-2,20&quot; subdesc1_1_0 = &quot;&lt;img src='images/bullet.gif' width='12' height='8'&gt;OFP tutorial index&quot; hldesc1_1_0 = &quot;&lt;img src='images/bullethlwhite.gif' width='12' height='8'&gt;Not available yet!&quot; subxy2 = &quot;148,18&quot; subdesc2_0 = &quot;&lt;img src='images/bullet.gif' width='12' height='8'&gt;Unreal Tournament &quot; subdesc2_1 = &quot;&lt;img src='images/bullet.gif' width='12' height='8'&gt;Operation Flaspoint&quot; hldesc2_0 = &quot;&lt;img src='images/bullethlwhite.gif' width='12' height='8'&gt;Unreal Tournament &quot; hldesc2_1 = &quot;&lt;img src='images/bullethlwhite.gif' width='12' height='8'&gt;Operation Flaspoint&quot; url2_0 = &quot;http://forums.beyondunreal.com&quot; url2_1 = &quot;http://www.ofpeditingcenter.com&quot; subxy3 = &quot;218,18&quot; subdesc3_0 = &quot;&lt;img src='images/bullet.gif' width='12' height='8'&gt;Pong&quot; subdesc3_1 = &quot;&lt;img src='images/bullet.gif' width='12' height='8'&gt;Snake&quot; hldesc3_0 = &quot;&lt;img src='images/bullethlwhite.gif' width='12' height='8'&gt;Pong&quot; hldesc3_1 = &quot;&lt;img src='images/bullethlwhite.gif' width='12' height='8'&gt;Snake&quot; url3_0 = &quot;http://www.uwnet.nl/pong.html&quot; url3_1 = &quot;http://www.uwnet.nl/snake.htm&quot; subxy4 = &quot;290,18&quot; subdesc4_0 = &quot;0|&lt;img src='images/bullet.gif' width='12' height='8'&gt;My own search engine&quot; subdesc4_1 = &quot;&lt;img src='images/bullet.gif' width='12' height='8'&gt;Yahoo&quot; subdesc4_2 = &quot;&lt;img src='images/bullet.gif' width='12' height='8'&gt;Google&quot; subdesc4_3 = &quot;&lt;img src='images/bullet.gif' width='12' height='8'&gt;Altavista&quot; hldesc4_0 = &quot;&lt;img src='images/bullethlwhite.gif' width='12' height='8'&gt;(3 combined)&quot; hldesc4_1 = &quot;&lt;img src='images/bullethlwhite.gif' width='12' height='8'&gt;Yahoo&quot; hldesc4_2 = &quot;&lt;img src='images/bullethlwhite.gif' width='12' height='8'&gt;Google&quot; hldesc4_3 = &quot;&lt;img src='images/bullethlwhite.gif' width='12' height='8'&gt;Altavista&quot; url4_0 = &quot;http://www.uwnet.nl/zoeken3.html&quot; url4_1 = &quot;http://www.yahoo.com&quot; url4_2 = &quot;http://www.google.nl&quot; url4_3 = &quot;http://www.altavista.com&quot; subxy4_0 = &quot;-2,0&quot; subdesc4_0_0= &quot;&lt;img src='images/bullet.gif' width='12' height='8'&gt;Search&quot; hldesc4_0_0 = &quot;&lt;img src='images/bullethlwhite.gif' width='12' height='8'&gt;Search&quot; url4_0_0 = &quot;http://www.uwnet.nl/~s.dekooter/zoeken3.html&quot; statusbar0_3 = &quot;Home&quot; statusbar0_0 = &quot;Where do you want to go?&quot; statusbar0_1 = &quot;Music menu&quot; statusbar1_0 = &quot;UT Rulez!!!&quot; statusbar1_1 = &quot;Operation Flashpoint Editor sucks!!!&quot; .............................. Ik kan urltarget op framenaam (&quot;content&quot;) / _self / _parent / _new zetten. Ik heb een keer geprobeerd halverwege url_target = &quot;_new&quot; te kiezen maar dit werd dan meteen de regel voor alle andere links. Weer iemand hior een oplossing voor?. (ik heb de links zelf nog niet allemaal gemaakt daarom staan er af en toe nog de standaard adressen) <font size=-1>[ Dit bericht is bewerkt door: sdk op 2002-04-24 19:32 ]</font>
  • een klapmenu kan nooit over frames heen. helaas. wat je wel kan doen is een menu zoeken wat een layer laat zien in het andere frame. succes! t.
  • Enig idee waar ik zoiets kan vinden?

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.