Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

[ASP] Geen schrijfpermissie

2 antwoorden
  • Wie kan me helpen? :roll: Ik probeer om een simpele IP-logger te maken. Hierbij gebruik ik de volgende code [code:1:7142670981]Dim objConn, strSQL, objRS, strOpen Dim thisURL DIm curCount thisURL = Request.ServerVariables("PATH_INFO") Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") objConn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ "Data Source=" & Server.MapPath("pagecounter.mdb") objConn.Open 'De regel hieronder selecteert de algemene gegevens van het huidige seizoen strSQL = "SELECT url, hitcnt, lasthit FROM hitcounts WHERE url = '" & thisURL & "';" 'Maak Recordset object Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") 'Open Recordset 'objRS.Open strSQL, objConn, adOpenKeyset, adLockOptimistic objRS.Open strSQL, objConn, 2, 2 If objRS.EOF Then objRS.AddNew objRS("url") = thisURL curCount = 1 Else curCount = objRS("hitcnt") + 1 end If objRS("hitcnt") = curCount objRS("lasthit") = Now() objRS.Update objRS.Close set objRS = Nothing objConn.Close set objConn = Nothing [/code:1:7142670981] Ik voer het script uit op mijn eigen PC (IIS), de database (pagecounter.mdb) staat ook lokaal. De volgende foutmelding verschijnt: Soort fout: [b:7142670981]Microsoft JET Database Engine (0x80040E09) Kan de gegevens niet bijwerken. De database of het object is alleen-lezen.[/b:7142670981] Heeft iemand enig idee? :-? JohanW
  • Kijk even of je wel schrijf permissies hebt in de dir waar de mdb staat.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.