Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

[ASP] Paging vraag

5 antwoorden
  • Ik heb een stukje code van het internet gehaald en daar zit een record count in voor een recordset. [code:1:605097ffd2] Get the number of pages and records numpages = rs.PageCount numrecs = rs.RecordCount [/code:1:605097ffd2] Er stond mij iets van bij dat deze manier niet werkt en de waardes -1 teruggeven. En dat doen ze dus ook. Hoe kan ik nu de aantallen uit de recordset halen?
  • [url=http://www.aspfaq.com/show.asp?id=2193]Zo kan het wel.[/url] Gevonden via [url]www.aspin.com[/url]
  • Ik had 't zelfde probleem... en ook met de website oplossing kwam ik geen stap verder :-? ... heb het maar zo opgelost: [code:1:d72b4023e0] <% Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") conn.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("\xxxxxx.mdb")) rSQL = "SELECT * FROM tabel" Set rs = DBconn.Execute(rSQL) qSQL = "SELECT * FROM tabel" Set qs = DBconn.Execute(qSQL) aantal = 0 %> <% Do While NOT qs.EOF %> <% aantal = aantal + 1 %> <% qs.MoveNext Loop %> [/code:1:d72b4023e0] Met <%=aantal%> wordt het aantal records weergegeven (na qSQL) en met rSQL worden 'gewoon' de waarden uit de tabel gehaald...
  • Als je dan toch gebruikt maakt van een tweede query kun je die net zo goed laten tellen. select count(*) from tabel Je hoeft dan niet door al je records heen te lo(o)pen en kunt het resultaat direct naar je variabele 'aantal' fetchen. Bovenstaand voorbeeld is uiteraard versimpelde versie. Als er gebruik gemaakt wordt van diverse velden/diverse tabellen moet er wel e.e.a. gegrouped worden. [edit]Xcuus, 'k had beter eerst ff die pagina kunnen bekijken, waar identieke oplossing aangedragen wordt :oops: [/edit]
  • Ok, ben flink aan het zoeken geweest en heb nu een aantal losse stukken code die ik snap, alleen ik krijg ze niet aan elkaar verbonden (werkend) Voor het leggen van een verbinding met de database gebruik ik standaard de volgende code: [code:1:1a93a436d9]Set con = Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "DSN-naam" ' Our SQL statements sql = "SELECT * FROM tabel" set Rs = con.Execute(sql)[/code:1:1a93a436d9] Op internet vond ik de volgende code voor het tellen van de records in de recordset: [code:1:1a93a436d9]<% With objRS .Source = strSQL .ActiveConnection = objConn .CursorType = adOpenForwardOnly .LockType = adLockReadOnly End With objRS.Open ,,,, adCmdText If Not objRS.EOF then arrResults = objRS.GetRows End if objRS.Close Set objRS = Nothing ... If IsArray(arrResults) Then intRecordCount = UBound(arrResults, 2) + 1 End if %> [/code:1:1a93a436d9] Voor het paging verhaal wil ik de code gebruiken die op de volgende site staat: [url]http://www.aspfree.com/authors/tom_smith/drp.asp[/url] Kan iemand me helpen met het samensmelten van deze stukken code?

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.