Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

[ASP/ SQL] => INSERT bevat een syntaxisfout

1 antwoord
  • Ik gebruik een SQL string om een aantal gegevens in een datebase te zetten als de HTTP_REFER niet leeg is: [code:1:36745bb7e7] Dim objConnx, xrs, xsql Dim referer, language, user, ip, datum referer = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") language = Request.ServerVariables("HTTP_ACCEPT_LANGUAGE") user = Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") ip = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") datum = Now() If referer <> "" Then If language = "" Then language = "-" End If If user = "" Then user = "-" End If If ip = "" Then ip = "-" End If Set objConnx = Server.CreateObject("ADODB.Connection") objConnx.Open ""&dbc&"" xsql = "INSERT INTO referers (referer, language, user, ip, datum) VALUES ('" & referer & "', '" & language & "', '" & user & "', '" & ip & "', '" & datum & "')" Set xrs = objConnx.Execute(xsql) objConnx.Close Set objConnx = Nothing End If [/code:1:36745bb7e7] Maar dan krijg ik dus een error: [b:36745bb7e7]Microsoft JET Database Engine fout '80040e14' De instructie INSERT bevat een syntaxisfout.[/b:36745bb7e7] Ik vat t niet helemaal, want ik heb de query gewoon overgenomen vanuit een ander bestand waar die wel werkt (alleen tabel/veldnamen aangepast...). Wat kan dit zijn en hoe los ik 't op.. ik heb volgens mij ook geen quotes over het hoofd gezien :-? ...

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.