Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

SQL UPDATE [asp]

9 antwoorden
  • Keb de volgende code: [code:1:2e7251c389] dim v_achternaam dim v_voornaam dim v_straat dim v_nummer dim v_postcode dim v_postcodeletters dim v_woonplaats dim v_telefoonnmr dim v_gsm_nmr dim v_email dim v_geboortedatum dim v_land v_achternaam= Request.Form("achternaam") v_voornaam= Request.Form("voornaam") v_straat= Request.Form("straat") v_nummer= Request.Form("nummer") v_postcode= Request.Form("postcode") v_postcodeletters= Request.Form("postcodeletters") v_woonplaats= Request.Form("woonplaats") v_telefoonnmr= Request.Form("telefoonnmr") v_gsm_nmr= Request.Form("gsm_nmr") v_email= Request.Form("email") v_geboortedatum= Request.Form("geboortedatum") v_land= Request.Form("land") dim connection dim strConnect dim sql dim gekozen_id dim id set connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection") strConnect="DSN=adressen; UID=oeroe; PWD=haha" connection.open strConnect gekozen_id=Request.QueryString("id") sql="UPDATE T_Personen SET achternaam='" & v_achternaam & "', voornaam='" & v_voornaam & "', straat='" & v_straat & "', nummer='" & v_nummer & "', postcode='" & v_postcode & "', postcodeletters='" & v_postcodeletters & "', woonplaats='" & v_woonplaats & "', telefoonnmr='" & v_telefoonnmr & "', gsm_nmr='" & v_gsm_nmr & "', email='" & v_email & "' WHERE id=" & gekozen_id set rs = connection.execute(sql) connection.Close Response.Redirect "index.asp" [/code:1:2e7251c389] deze fout geeft ie aan.. Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14) [Microsoft][ODBC Microsoft Access-stuurprogramma] Syntaxisfout (operator ontbreekt) in query-expressie id=. /adres/update.asp, line 62 echter als ik het gedeelte na WHERE weg laat.. dan doet ie het wel.. maar VOOR ALLE records. Ik wil dat ie dit alleen doet voor de record die ik gekozen heb. Kan iemand hier mij bij helpen.. ?? bvd Greetz oeroe
  • Misschien helpt:[code:1:1b73c8f6e8]... WHERE id='" & gekozen_id & "'"[/code:1:1b73c8f6e8]
  • helpt niet.. gekozen_id is de querystring die ik uit de vorig file haal. Ik heb het idee dat ik goed zit maar het werkt nog niet.
  • Print "gekozen_id" eens uit in je browser: ik gok dat er niets in staat.
  • ehh ben n00b snap je opdracht niet helemaal ?? Wat het probleem kan zijn is dat ik de query string voor de 3e keer mee neem ?? Eerste keer om een persoon te selecteren. En de tweede keer om m te wijzigen..
  • Je weet toch hopelijk wel hoe je data naar de browser wegschrijft? Response.Write(sql) of zo... Moet je trouwens wel even die Response.Redirect "index.asp" weghalen, anders krijg je errors of zie je alsnog niets...
  • [quote:5eb917c0f9="Bill Gates"]Je weet toch hopelijk wel hoe je data naar de browser wegschrijft? Response.Write(sql) of zo... Moet je trouwens wel even die Response.Redirect "index.asp" weghalen, anders krijg je errors of zie je alsnog niets...[/quote:5eb917c0f9] Of je zet er effe tijdelijk een [color=blue:5eb917c0f9]Response.End[/color:5eb917c0f9] voor. Het valt mij overigens op dat je alle andere parameters uit de Request.Form collectie haalt en alleen de [i:5eb917c0f9]id[/i:5eb917c0f9] uit de QueryString. Ik zet m'n geld ook op een lege string.
  • misshcien helpt het als ik de vorige page ook laat zien.. [code:1:4985fb6ae0] dim connection dim strConnect dim sql dim gekozen_id set connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection") strConnect="DSN=adressen;UID=oeroe;PWD=haha" connection.open strConnect gekozen_id=Request.QueryString("id") sql="SELECT * FROM T_Personen WHERE id=" & gekozen_id set rs = connection.execute(sql) While not rs.EOF response.Write vbCRLF response.Write "<form action=update.asp method=POST>" response.Write "<center><table width=400 border=1 cellspacing=0 celpadding=4>" response.Write "<tr><td></td>" response.Write "<td><b>Orginele gegevens</td>" response.Write "<td><b>Verander de gegevens</td></tr>" response.Write "<tr><td><b>Achternaam:</td>" response.Write "<td>" & rs.Fields("achternaam").Value & "</td>" response.Write "<td><input type=text name=achternaam></td></tr>" response.Write "<tr><td><b>Voornaam:</td>" response.Write "<td>" & rs.Fields("voornaam").Value & "</td>" response.Write "<td><input type=text name=voornaam></td></tr>" response.Write "<tr><td><b>Straat:</td>" response.Write "<td>" & rs.Fields("straat").Value & "</td>" response.Write "<td><input type=text name=straat></td></tr>" response.Write "<tr><td><b>Huisnummer:</td>" response.Write "<td>" & rs.Fields("nummer").Value & "</td>" response.Write "<td><input type=text name=nummer></td></tr>" response.Write "<tr><td><b>Postcode:</td>" response.Write "<td>" & rs.Fields("postcode").Value & "</td>" response.Write "<td><input type=text name=postcode></td></tr>" response.Write "<tr><td><b>Postcodeletters:</td>" response.Write "<td>" & rs.Fields("postcodeletters").Value & "</td>" response.Write "<td><input type=text name=postcodeletters></td></tr>" response.Write "<tr><td><b>Woonplaats:</td>" response.Write "<td>" & rs.Fields("woonplaats").Value & "</td>" response.Write "<td><input type=text name=woonplaats></td></tr>" response.Write "<tr><td><b>Telefoonnummer:</td>" response.Write "<td>" & rs.Fields("telefoonnmr").Value & "</td>" response.Write "<td><input type=text name=telefoonnmr></td></tr>" response.Write "<tr><td><b>GSM nummer:</td>" response.Write "<td>" & rs.Fields("gsm_nmr").Value & "</td>" response.Write "<td><input type=text name=gsm_nmr></td></tr>" response.Write "<tr><td><b>E-mail:</td>" response.Write "<td>" & rs.Fields("email").Value & "</td>" response.Write "<td><input type=text name=email></td></tr>" response.Write "<tr><td><b>Geboortedatum:</td>" response.Write "<td>" & rs.Fields("geboortedatum").value & "</td>" response.Write "<td><input type=text name=geboortedatum></td></tr>" response.Write "<tr><td><b>Land:</td>" response.Write "<td>" & rs.Fields("land").value & "</td>" response.Write "<td><input type=text name=land></td></tr>" response.Write "<tr><td><a href='index.asp'>Terug ?</a></td>" response.Write "<td></td>" response.Write "<td><input type=submit value=Verzenden><input type=Reset value=Wissen></td>" response.Write "</tr></table></center>" rs.MoveNext WEND rs.Close connection.Close [/code:1:4985fb6ae0]
  • Je vergeet dus het id mee te sturen met je form. Voeg deze toe als hidden input en zorg dat je deze uitleest via de Request.Form collection, daarmee is het probleem verholpen.

Beantwoord deze vraag

Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.