Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

Probleem met uploaden bestanden (C# - Asp.Net)

Ey mensen, Ik heb een pagina waar je de naam van een vogel en een beschrijving ervan kunt toevoegen en 5 foto's. Als je op de Opslaan knop drukt zal het de foto's uploaden en hij zal de locatie opslaan in een database, maar ik krijg nu de volgende error: *************************************************************************** Object reference not set to an instance of an object. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. Source Error: Line 30: // String targetFile5 = "D://dekleurkwekers.nl//database//fotos//fotogallerie//" + fName + 5 + ".PNG"; Line 31: Line 32: bestand1.PostedFile.SaveAs("c:\\inetpub\\wwwroot\\Vogelvereniging\\database\\fotos\\fotogallerie\\" + fName + 1 + ".PNG"); *************************************************************************** dit is mijn source: [code:1:c485a9abf4]<%@ Page Language="C#" debug=true %> <%@ import Namespace="System.Data" %> <%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %> <%@ Import Namespace="System.Web"%> <%@ Import Namespace="System.IO"%> <script runat="server"> public void Page_Load(Object sender,EventArgs e) { if(Session["Admin"]==null) Response.Redirect("../../Inloggen.aspx"); } public void Button1_Click(Object sender, EventArgs e) { string strNaam; strNaam = vogel.Text + "-foto"; string strFileName = strNaam; string fName = Path.GetFileName(strFileName); bestand1.PostedFile.SaveAs("c:\\inetpub\\wwwroot\\Vogelvereniging\\database\\fotos\\fotogallerie\\" + fName + 1 + ".PNG"); bestand2.PostedFile.SaveAs("c:\\inetpub\\wwwroot\\Vogelvereniging\\database\\fotos\\fotogallerie\\" + fName + 2 + ".PNG"); bestand3.PostedFile.SaveAs("c:\\inetpub\\wwwroot\\Vogelvereniging\\database\\fotos\\fotogallerie\\" + fName + 3 + ".PNG"); bestand4.PostedFile.SaveAs("c:\\inetpub\\wwwroot\\Vogelvereniging\\database\\fotos\\fotogallerie\\" + fName + 4 + ".PNG"); bestand5.PostedFile.SaveAs("c:\\inetpub\\wwwroot\\Vogelvereniging\\database\\fotos\\fotogallerie\\" + fName + 5 + ".PNG"); string locatie1 = "<img src='fotos/fotogallerie/" + fName + "1.PNG" + "' />"; string locatie2 = "<img src='fotos/fotogallerie/" + fName + "2.PNG" + "' />"; string locatie3 = "<img src='fotos/fotogallerie/" + fName + "3.PNG" + "' />"; string locatie4 = "<img src='fotos/fotogallerie/" + fName + "4.PNG" + "' />"; string locatie5 = "<img src='fotos/fotogallerie/" + fName + "5.PNG" + "' />"; try { OleDbConnection db_locatie = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Server.MapPath(".") + ConfigurationSettings.AppSettings["Database_Locatie"]); OleDbCommand toevoegen = new OleDbCommand("INSERT INTO fotogallerie (vogel, beschrijving, foto1, foto2, foto3, foto4, foto5) VALUES ('" + vogel.Text + "','" + beschrijving.Text + "','" + locatie1 + "','" + locatie2 + "','" + locatie3 + "','" + locatie4 + "','" + locatie5 + "')", db_locatie); db_locatie.Open(); toevoegen.ExecuteNonQuery(); db_locatie.Close() ; Message.Text = "De gegevens zijn toegevoegd"; } catch (OleDbException ex) { error.Text = "Er ging iets fout bij het connecten met de database, probeer het a.u.b. opnieuw."; } } </script> <html> <head> <link href="../../../opmaak/inhoud.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> </head> <body class="inhoud"> <img src="../../grafisch/titels/Fotogallerie_beheer.png" /><p /> <form runat="server"> <table width="100%"> <tr> <td><h2><asp:label id="Header" runat="server" text="Vogel toevoegen"/></h2></td> </tr> </table> <p></p> <table> <tr> <td>Vogel naam:</td> <td><asp:textbox id="vogel" runat="server" width="250px"/></td> <td><asp:requiredfieldvalidator class="error" id="Controleernaam" ControlToValidate="vogel" runat="server" ErrorMessage="Vul a.u.b. de naam van de vogel in"/></td> </tr> <tr> <td>Foto1:</td> <td><input type="file" runat="server" id="bestand1" width="500px" /></td> </tr> <tr> <td>Foto2:</td> <td><input type="file" runat="server" id="bestand2" width="500px" /></td> </tr> <tr> <td>Foto3:</td> <td><input type="file" runat="server" id="bestand3" width="500px" /></td> </tr> <tr> <td>Foto4:</td> <td><input type="file" runat="server" id="bestand4" width="500px" /></td> </tr> <tr> <td>Foto5:</td> <td><input type="file" runat="server" id="bestand5" width="500px" /></td> </tr> </table> <p></p> <table> <tr> <td>Beschrijving:</td> </tr> <tr> <td><asp:textbox id="beschrijving" runat="server" textmode="multiline" rows="10" width="610 px" /></td> </tr> <tr> <td><asp:requiredfieldvalidator class="error" id="ControleerBericht" ControlToValidate="beschrijving" runat="server" ErrorMessage="Vul a.u.b een beschrijving in"/></td> </tr> <tr> <td><asp:button id="Submit" runat="server" text="Bericht Toevoegen" onclick="Button1_Click"/></td> </tr> <tr> <td align="center"><asp:label id="Message" runat="server" /></td> </tr> </table> <asp:textbox id="datum" visible="false" runat="server" /> <p></p> <center><asp:hyperlink target="inhoud" href="fotogallerie-beheer.aspx" runat="server">TERUG</asp:hyperlink></center> <p /> <asp:Label class="error" id="error" runat="server" /> </form> </body> </html> [/code:1:c485a9abf4] Ik hoop dat ut duidelijk is wat ik bedoel, en jullie een oplossing weten. Alvast bedankt. Greetz, Stefan[/code]

0 antwoorden

    Beantwoord deze vraag

    Weet jij het antwoord op deze vraag? Registreer of meld je aan met je account

    Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.