Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

[ASP] Syntaxisfout bij UPDATE

Anoniem
redmar
2 antwoorden
 • Ik heb een beetje een vaag probleem… ik heb een site met foto's en daar kan worden gestemd (mooi/plus of niet mooi/min).
  Daarvoor gebruik ik het volgende scriptje:

  [code:1:5973db8a64]
  <!– #include file="constanten.asp" –>
  <%
  Dim fotoid, stem, objConn, sql, rs, isql, irs, nieuw

  fotoid = Request.Querystring("foto")
  stem = Request.Querystring("stem")

  If Request.Cookies(""&fotoid;&"") = "gestemd" Then
  Response.Redirect("foto.asp?foto="&fotoid;)
  Else


  If stem = "plus" Then

  Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  objConn.Open ""&dbc;&""
  sql = "SELECT * FROM foto WHERE id = " &fotoid;
  Set rs = objConn.Execute(sql)
  nieuw = Int(rs("plus") + 1)
  isql = "UPDATE foto SET plus = "&nieuw;&" WHERE id = " &fotoid;
  Set irs = objConn.Execute(isql)
  rs.Close
  Set rs = Nothing
  objConn.Close
  Set objConn = Nothing

  ElseIf stem = "min" Then
  Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  objConn.Open ""&dbc;&""
  sql = "SELECT * FROM foto WHERE id = " &fotoid;
  Set rs = objConn.Execute(sql)
  nieuw = Int(rs("min") + 1)
  isql = "UPDATE foto SET min = "&nieuw;&" WHERE id = " &fotoid;
  Set irs = objConn.Execute(isql)
  rs.Close
  Set rs = Nothing
  objConn.Close
  Set objConn = Nothing

  Else
  Response.Redirect("foto.asp?foto="&fotoid;)
  End If


  Response.Cookies(""&fotoid;&"") = "gestemd"
  Response.Redirect("foto.asp?foto="&fotoid;)
  End If
  %>
  [/code:1:5973db8a64]

  Lijkt mij dat het prima zou moeten werken, en dat doet het ook als je stemt op [b:5973db8a64]plus[/b:5973db8a64], maar zodra je kiest voor [b:5973db8a64]min[/b:5973db8a64] geeft mn browser de error:

  Microsoft JET Database Engine (0x80040E14)
  De instructie UPDATE bevat een syntaxisfout.
  /stem.asp, line 34

  Geen idee waardoor het komt, want voor zover ik het kan zien zijn beide sql-query's precies gelijk (afgezien van plus en min dan)… bij plus telt ie in de db er ook goed eentje bij op.. en in de access-db zijn zowel plus als min een numeriek veld.

  What's the problem and how can it be solved?

  BvD :lol:
 • In dit soort gevallen kan je altijd het best de samengestelde query naar het scherm schrijven in plaats van deze uit te voeren op de database (zo zie je of bijvoorbeeld variabelen wel gevuld zijn en zo ja, welke waarden deze bevatten). De samengestelde query kan je bovendien in geval van twijfel ook nog rechtstreeks op de database uitvoeren (copy&paste;) aangezien je daar soms betere foutmeldingen krijgt.
  Overigens wordt de foutmelding die je krijgt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de kolomnaam [b:3b272e2933]min[/b:3b272e2933]. Dat is namelijk een [i:3b272e2933]reserved word[/i:3b272e2933]. Onderstaande zal in dat geval de oplossing zijn, maar beter is het imho om een andere kolomnaam te kiezen.
  [code:1:3b272e2933]
  isql = "UPDATE foto SET [min] = " & nieuw & " WHERE id = " & fotoid
  [/code:1:3b272e2933]

  De code die je hier toont is eigenlijk behoorlijk omslachtig. Zomaar een paar tips/opmerkingen:
  [list:3b272e2933]
  [*:3b272e2933]Om het voor jezelf (en voor ons) overigens makkelijker te maken lijkt het me beter als je je code inspringt. Dat maakt het meteen een stuk leesbaarder.
  [*:3b272e2933]je haalt gegevens op die onnodig zijn, gebruik

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.