Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

[asp.net] Geneste datagrid op nieuwe regel

Anoniem
dadogg
3 antwoorden
 • Ik maak gebruik van een geneste datagrid, een datagrid in een datagrid dus. Maar op deze manier wordt er gewoon in een nieuwe kolom de geneste datagrid geplaats, ik wil hem op een nieuwe regel hebben, dus onder de bestaande datagrid. Is dit uberhaupt mogelijk? bvd. Hier is mijn code:

  [code:1:6a376a5cca]
  <asp:DataGrid class="print" id="dgrPrint" runat="server" Cellpadding="1" Border="0" AutoGenerateColumns="False" HeaderStyle-CssClass="print" DataKeyField="StoringID" CellSpacing="1">
  <HeaderStyle Font-Bold="True"></HeaderStyle>
  <Columns>
  <asp:BoundColumn DataField="Naam" HeaderText="Naam"></asp:BoundColumn>
  <asp:BoundColumn DataField="StartDatum" HeaderText="StartDatum" DataFormatString="{0:d}"></asp:BoundColumn>
  <asp:BoundColumn DataField="StatusOmschrijving" HeaderText="Status"></asp:BoundColumn>
  <asp:BoundColumn DataField="HoofdonderwerpOmschrijving" HeaderText="Hoofdond."></asp:BoundColumn>
  <asp:BoundColumn DataField="SubOnderwerpOmschrijving" HeaderText="Subond."></asp:BoundColumn>
  <asp:TemplateColumn HeaderText="Omschrijving">
  <itemTemplate>
  <table Border="0">
  <tr>
  <td class="print" Style="width:200px">
  <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Omschrijving") %>
  </td>
  </tr>
  </table>
  </ItemTemplate>
  </asp:TemplateColumn>
  <asp:TemplateColumn HeaderText="Verrichte werkzaamheden">
  <itemTemplate>
  <asp:DataGrid class="print" border="0" runat=server id=dgDetails DataSource=<%# GetDetails(container.dataitem("StoringID"))%> AutoGenerateColumns=false>
  <Columns>
  <asp:BoundColumn DataField="Omschrijving"></asp:BoundColumn>
  <asp:BoundColumn DataField="Voornaam"></asp:BoundColumn>

  </Columns>
  </asp:DataGrid>
  </ItemTemplate>
  </asp:TemplateColumn>
  </Columns>
  </asp:DataGrid>
  [/code:1:6a376a5cca]

  /edit hmm, hij maakt wel een beetje zootje van die code… ik hoop dat het te lezen is
 • hmm never mind, het lukt al: templatecolumn. Sorry voor de onnodige thread
 • [quote:9a3b657fe3="dadogg"]
  hmm, hij maakt wel een beetje zootje van die code… ik hoop dat het te lezen is[/quote:9a3b657fe3]
  Volgende keer maar gewoon de prefix-spaties c.q. tabs verwijderen
  [quote:9a3b657fe3="dadogg"]hmm never mind, het lukt al: templatecolumn. Sorry voor de onnodige thread[/quote:9a3b657fe3]
  Threadvervuiler!
  Daar gaat je verwijderingsbijdrage… :)

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.