Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

Formulier in PHP

Anoniem
Markievh
9 antwoorden
 • Hoi allemaal,

  Ik ben echt nog een noob in php, maar ik ehb dit formulier van internet afgeplukt. Ik wil dit graag gebruiken, maar kunnen jullie mij daar bij helpen.

  Mijn vraga is?
  Kan ik dit allemala in een document zetten, of moet ik stukjes van de code los van elkaar halen en dan weer op een ander bestandsnaam opslaaan.

  Dit is de code

  [code:1:651cacbf60]<?php
  ////////////////////////////////////////////////
  /// Contact formulier met formherhaling
  /// Gemaakt door Sebazzz
  /// xhtml compatible
  ///////////////////////////////////////////

  //output buffering aanzetten om leuke errors te verhelpen/voorkomen
  ob_start();

  //headers alvast instellen

  header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT");
  header("Last-Modified: " . gmdate("D, d M Y H:i:s") . " GMT");
  header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");
  header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);
  header("Pragma: no-cache");


  /////////////////////////////////////////////////////
  /// Variablen die ingesteld moeten worden
  /////////////////////////////////////////////////////

  // Maanden, hoef je eigen niks aan te wijzigen, tenzij je
  // natuurlijk de maanden in het engels wil ontvangen
  $SETTINGS['maanden'] = array(
  '01' => 'Januari',
  '02' => 'Februari',
  '03' => 'Maart',
  '04' => 'April',
  '05' => 'Mei',
  '06' => 'Juni',
  '07' => 'Juli',
  '08' => 'Augustus',
  '09' => 'September',
  '10' => 'Oktober',
  '11' => 'November',
  '12' => 'December'
  );

  // email adres(sen) waar het naartoe moet
  $SETTINGS['emails'] = array('ik@jij.nl', 'Hij@zij.com');

  // html email of plain text? kies uit:
  // text/html - text/plain
  $SETTINGS['mime'] = 'text/html';

  //datum formaat volgens php's date() functie
  $SETTINGS['datum_formaat'] = 'd-m-Y H:i:s';

  //tijdzone waar je in zit
  $SETTINGS['timezone'] = 1;

  //STA, Server Time Adjustment in minuten. Zegt het al…
  $SETTINGS['adjustment'] = 0;

  //input: minimale en maximale string lengte van naam?
  $SETTINGS['naam_min'] = 3;
  $SETTINGS['naam_max'] = 20;

  //input: minimale en maximale string lengte van titel?
  $SETTINGS['titel_min'] = 4;
  $SETTINGS['titel_max'] = 40;

  //input: minimale en maximale string lengte van titel?
  $SETTINGS['email_min'] = 4;
  $SETTINGS['email_max'] = 40;

  //input: minimale en maximale string lengte van bericht? maximale woord lengte?
  $SETTINGS['bericht_min'] = 20;
  $SETTINGS['bericht_max'] = 10000;
  $SETTINGS['bericht_wmx'] = 50;

  //bericht dat weergegeven wordt bovenaan het formulier, html ingeschakelt
  //hoeft er niks? laat dan &nbsp; staan
  $SETTINGS['bericht_top'] = '&nbsp;';

  //bericht dat weergegeven wordt nadat het emailtje successvol is verzonden
  $SETTINGS['bericht_suc'] = 'Bedankt voor het versturen van een e-mail.';
  $SETTINGS['bericht_suc'] .= 'Je zult snel een antwoord krijgen indien nodig. <br />';
  $SETTINGS['bericht_suc'] .= 'We gaan vertroiuwelijk om met de informatie en ';
  $SETTINGS['bericht_suc'] .= 'je email adres zal nooit aan derden worden gegeven.';

  //kijken voor een geldige email adres? true voor ja, false voor nee
  $SETTINGS['email_check'] = true;

  //foutmelding om te weergeven als het verzenden van
  //de email niet is gelukt(dus als mail() FALSE geeft)
  //html ingeschakelt
  $SETTINGS['no_email'] = 'Er is een foutje opgetreden waardoor het email verzenden is mislukt…';

  //foutmelding om te weergeven als degene al een emailtje heeft verzonden. html ingeschakelt
  $SETTINGS['error_spam'] = 'Jij hebt al eens een emailtje gestuurd vandaag!';

  //tijd wanneer het koekje beschimmeld raakt ( in andere taal: cookie verloop tijd)
  $SETTINGS['expire_cookie'] = time() + (3600 * 24); //verloopt na een dag


  /// niks meer te editen

  // error reporting goed zetten
  error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
  //////////////////////////////
  /// functies defineeren
  ////////////////////////////

  function checkcookie() {
  ///////////////////////////////////////////////
  /// Deze functie kijkt voor een cookie,
  /// in dit geval of de gast al eens een
  /// mailtje heeft gestuurd.
  // geeft false voor ja, true voor nee
  /// Voor php versie < 4 of register_globals off,
  /// uncomment de global regel
  ///////////////////////////////////////////////
  /// boolean checkcookie( void );

  //global $HTTP_COOKIE_VARS;
  if ($_COOKIE['sendmail'] == "yeah") {
  return false;
  }
  return true;
  }


  function vervang_maand($datum) {
  //////////////////////////////////////////////////
  /// Deze functie gaat ervan uit dat $datum het
  /// volgende datum formaat gebruikt:
  /// d-m-Y xxxxxxx
  /// d/m/Y xxxxxxx
  /// d.m.y xxxxxxx
  /// Je zou natuurlijk strftime() kunnen gebruiken
  /// maar omdat we dan gebruik gaan maken van de
  /// ingebakken taalpakketten van php en het kan
  /// wel eens gebeuren dat men alleen engels
  /// in die versie heeft gestopt en dus nederlands
  /// niet ondersteund wordt.
  ////////////////////////////////////////////////
  /// string vervang_maand(string date);
  global $SETTINGS;
  list($dag, $maand, $rest) = split('[/.-]', $datum);
  foreach ($SETTINGS['maanden'] as $nummer => $naam) {
  $maand = str_replace ($nummer, $naam, $maand);
  }
  $temp_array = array( $dag, $maand, $rest);
  $datum = implode(" ", $temp_array);
  return $datum;
  }

  function validate_email($input) {
  ///////////////////////////////////////
  /// Kijkt of $input een geldig
  /// email adres bevat
  /////////////////////////////////////
  /// boolean validate_email( string email );

  if (!stristr($input, '@') || !stristr($input, '.')) {
  return false;
  }
  return true;
  }

  function checkstring($input, $minstrlen = 3, $maxstrlen = 10000, $maxwordlen = 300) {
  ////////////////////////////////
  /// Check $input string
  /// Geeft false als het niet goed is
  /// geeft true als de string $input
  /// oke is
  /////////////////////////////
  /// boolean checkstring(string input, [int minimaal tekens, [int maximaal tekens, [int maximaal woord lengte]]]);

  if (empty($input)) {
  return false;
  } elseif (strlen($input) < $minstrlen) {
  return false;
  } elseif (strlen($input) > $maxstrlen) {
  return false;
  } else {
  $temp_array = explode(" ", $input);
  foreach ($temp_array as $woord) {
  if (strlen($woord) > $maxwordlen) {
  return false;
  }
  }
  return true;
  }
  }

  function get_date($timezone = 1, $adjustment = 0) {
  ////////////////////////////////////////////////
  /// Verkrijg de datum en tijd van een tijdzone
  /////////////////////////////////////
  /// string get_date( [int timezone, [int adjustment]] );
  global $SETTINGS;
  $adjustment = $adjustment / 60;
  $date = gmdate($SETTINGS['datum_formaat'], time() + 3600*($adjustment + $timezone + date("I")));

  return $date;
  }

  function show_form($naam = '', $email = '', $titel = '', $bericht = '', $error = false) {
  ///////////////////////////////////////////////
  /// Laat formulier zien. Error als opgegeven
  /// voeg $HTTP_SERVER_VARS toe aan het global
  /// stukje als je geen superglobals kan of
  /// wil gebruiken
  ////////////////////////////////////////////////
  /// void show_form( [string naam, [string email, [string titel, [string bericht, [string error]]]]] );
  global $SETTINGS;
  if ($error == false) {
  $header = $SETTINGS['bericht_top'];
  } else {
  $header = '<span style="color:#FF0000;font-weight:bold;">'.$error.'</span>';
  }
  print '<form name="contact" action="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'" method="post">';
  print '<input type="hidden" name="ip" value="'.$_SERVER['REMOTE_ADDR'].'" />';
  print '<table>'; //hier kun je eventueel nog style info aan toevoegen
  print '<tr><td colspan="2" align="center">'.$header.'</td></tr>';
  print '<tr><td align="left" valign="top">Je naam:</td><td align="left"><input type="text" name="naam" value="'.htmlentities($naam).'" size="75" maxlength="'.$SETTINGS['naam_max'].'" /></td></tr>';
  print '<tr><td align="left" valign="top">Je email:</td><td align="left"><input type="text" name="email" value="'.htmlentities($email).'" size="75" maxlength="'.$SETTINGS['email_max'].'" /></td></tr>';
  print '<tr><td align="left" valign="top">Titel:</td><td align="left"><input type="text" name="titel" value="'.htmlentities($titel).'" size="75" maxlength="'.$SETTINGS['titel_max'].'" /></td></tr>';
  print '<tr><td align="left" valign="top">Je bericht:</td><td align="left"><textarea name="bericht" cols="75" rows="7" wrap="soft">'.htmlentities($bericht).'</textarea></td>';
  print '<tr><td align="center" colspan="2"><input type="submit" name="submit" value="Verzend email" /></td></tr>';
  print '</table></form>';
  }

  function sendmail($naam, $email, $titel, $bericht, $ip, $datum) {
  //////////////////////////////////////////////
  /// Stuurt emaitje. Gebruikt de $SETTINGS var
  /// en geeft false als het niet lukt
  /////////////////////////////////////////////
  /// boolean sendmail( string naam, string email, string titel, string bericht, string ip);
  global $SETTINGS;
  $to = implode(", ", $SETTINGS['emails']);

  $subject = "Mailtje van je website - ".$naam.": ".$titel;
  if ($SETTINGS['mime'] == "text/html") {
  $headers = "MIME-Version: 1.0\r\n";
  $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n";

  $message = "<html><head>";
  $message .= "</head><body>";
  $message .= "Je hebt een emailtje gekregen van een gast van de website!<br /><br />";
  $message .= "<table>";
  $message .= "<tr><td>Naam:</td><td>".htmlentities($naam)."</td></tr>";
  $message .= "<tr><td>Email:</td><td><a href=\"mailto:".htmlentities($email)."\">".htmlentities($email)."</a></td></tr>";
  $message .= "<tr><td>Titel:</td><td>".htmlentities($titel)."</td></tr>";
  $message .= "<tr><td>Bericht:</td><td>".htmlentities($bericht)."</td></tr>";
  $message .= "<tr><td colspan=\"2\">&nbsp;</td></tr>";
  $message .= "<tr><td>Datum:</td><td>".vervang_maand($datum)."</td></tr>";
  $message .= "<tr><td>Ip:</td><td><a href=\"http://sunny.nic.com/cgi-bin/whois\">".$ip."</a></td></tr>";
  $message .= "</table></body></html>";


  } else {
  $headers = "MIME-Version: 1.0\r\n";
  $headers .= "Content-type: text/plain; charset=iso-8859-1\r\n";

  $message = "==============================================\n";
  $message .= "Emailtje van een gast van je website!\n";
  $message .= "==============================================\n";
  $message .= "\n";
  $message .= "Naam:\n";
  $message .= $naam."\n\n";
  $message .= "Email:\n";
  $message .= $email."\n\n";
  $message .= "Titel:\n";
  $message .= $titel."\n\n";
  $message .= "Bericht:\n";
  $message .= $bericht."\n\n";
  $message .= "\n";
  $message .= "Datum:\n";
  $message .= vervang_maand($datum)."\n\n";
  $message .= "Ip adres:\n";
  $message .= $ip."\n\n";

  }
  $headers .= "From: Php automailer <noreply@stfu.com>\r\n";

  if (!mail($to, $subject, $message, $headers)) {
  return false;
  }
  return true;
  }

  ///////////////////////////
  /// En nu het script…..
  ///////////////////////////

  if (checkcookie()) {
  if (!$_POST['submit']) {
  show_form();
  } else {
  if (!checkstring($_POST['naam'], $SETTINGS['naam_min'], $SETTINGS['naam_max'])) {
  show_form($_POST['naam'], $_POST['email'], $_POST['titel'], $_POST['bericht'], 'Geen naam ingevoerd of je naam is te kort of te lang.');
  } elseif (!checkstring($_POST['email'], $SETTINGS['email_min'], $SETTINGS['email_max'])) {
  show_form($_POST['naam'], $_POST['email'], $_POST['titel'], $_POST['bericht'], 'Geen email ingevoerd of je email is te kort of te lang.');
  } elseif (!validate_email($_POST['email']) && $SETTINGS['email_check'] == true) {
  show_form($_POST['naam'], $_POST['email'], $_POST['titel'], $_POST['bericht'], 'Ongeldig email adres ingevoerd.');
  } elseif (!checkstring($_POST['titel'], $SETTINGS['titel_min'], $SETTINGS['titel_max'])) {
  show_form($_POST['naam'], $_POST['email'], $_POST['titel'], $_POST['bericht'], 'Geen titel ingevoerd of je titel is te kort of te lang.');
  } elseif (!checkstring($_POST['bericht'], $SETTINGS['bericht_min'], $SETTINGS['bericht_max'])) {
  show_form($_POST['naam'], $_POST['email'], $_POST['titel'], $_POST['bericht'], 'Geen bericht ingevoerd of je bericht is te kort of te lang.');
  } else {
  $datum = get_date($SETTINGS['timezone'], $SETTINGS['adjustment']);
  if (!sendmail($_POST['naam'], $_POST['email'], $_POST['titel'], $_POST['bericht'], $_POST['ip'], $datum)) {
  print $SETTINGS['no_email'];
  } else {
  print $SETTINGS['bericht_suc'];
  setcookie('sendmail', "yeah", $SETTINGS['expire_cookie']);
  }
  }
  }
  } else {
  print $SETTINGS['error_spam'];
  }

  //laten we nu maar alles outputten, het is genoeg
  //geweest voor deze keer en er komen toch
  //geen headers meer ^^
  ob_end_flush();
  ?>
  [/code:1:651cacbf60]

  Alvast bedankt,
 • dit kan gewoon in een file
 • Ok bednakt,

  Mara als ik dit dan selecteer en plak in Frontpage :oops: dan veranderen er een aantal tekens in onsleesbare situaties.

  Wat kan ik daar tegen doen?
 • weet ik niet, ik gebruik geen Frontpage. Als ik de code die hierboven staat in Dreamweaver plak, ziet t er ok uit.
 • Ik heb het even in een word-document gepakt.
  Dan komt het er zo uit te zien.


  Waa doe ik fout?
  http://www.tuningstylingpoint.com/testje3.htm
 • Je moet wel een server hebben die PHP kan parsen…

  en een beetje kennis van PHP is ook niet onhandig.
  Dreamweaver en Frontpage kunnen geen PHP parsen vziw
 • je bestand moet de extensie php hebben; hernoem hem eens naar testje3.php en kijk wat er gebeurd.

  t.
 • [quote:351b200a58="teacher"]je bestand moet de extensie php hebben; hernoem hem eens naar testje3.php en kijk wat er gebeurd.

  t.[/quote:351b200a58]Dat zal niet werken… zo te zien plakt de ts de php code in het wysiwyg deel van frontpage…

  ts: open notepad, plak daar je code in, sla het bestand op als form.txt en hernoem het daarna naar form.php
 • [quote:7d501fec72="Markievh"]Ik heb het even in een word-document gepakt.

  Wat doe ik fout?
  [/quote:7d501fec72]
  Dat dus

  Plak t in kladblok, en sla t op als test.php (!)  \\edit: Dot-cpu was me voor, ik had nog niet op OK gedrukt

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.