Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

in array alleen de eerste 5 laten zien

Anoniem
h4xX0r
5 antwoorden
 • is het mogelijk om in dit script de array zo te maken dat hij alleen de eerste 5 laat zien?
  [code:1:ddbc39ce4e]if($bestanden[$i]) {
  unset($ReactieNaam); unset($ReactieDatum); unset($ReactieTijd); unset($ReactieBericht);
  include("$BerichtenMap$bestanden[$i]");
  echo("
  <tr valign=center>
  <td width='20'></td>
  <td class='indexonder_normaal' align='middle' width='' height='30'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt='' src='images/air-balk-bg.bmp'></td>
  <td class='indexonder_wit'>&nbsp;<a href='$BerichtBekijkenURL&berichtid=$BerichtDatum' title='$Titel'><font size=2>&nbsp;-&nbsp;$Titel</a></TD>
  <td class='indexonder_normaal2' align='middle' width=''><a href='#' title='$Name'>$Naam</a></TD>
  <td class='indexonder_wit' align='middle' width=''>".count($ReactieBericht)."</font></TD>
  <td class='indexonder_normaal2' align='middle' width=''>&nbsp;Views</TD>
  <td class='indexonder_wit' align='middle' width=''><font size=1>"); if($ReactieDatum) { echo(date("d-m / H:i",$ReactieDatum[count($ReactieBericht)-1]));
  } else {
  echo("
  There are no replies
  ");
  }
  echo("
  &nbsp;</font><td><tr>
  ");
  }[/code:1:ddbc39ce4e]
 • [code:1:b11edfd8fd]
  for($i = 0; ($i < 5 && isset($array[$i])); $i++) {
  //doe iets met $array[$i];
  }
  [/code:1:b11edfd8fd]
 • ik ben nu al zo ver gekomen dat hij er 5 laat zien als er 6 zijn maar als er 7 of meer forum berichten zijn doet hij het niet, hij geeft geen foutmelding maar is aan het laden voor een superlange tijd. (ik liet mijn pc 1.5 uur aan staan om te kijken wat er gebeurd na het laden maar er gebeurd gewoon helemaal niks. Mss dat jullie weten wat ik fout doe? Ik ben nog maar net begonnen met php en dan loop je nog wel eens tegen wat probleempjes aan.

  [code:1:448822a7b8]<?
  $GegevensBestand = "gegevens.php";
  $BerichtenMap = "Messages/";
  $AantalPerPagina = 10;
  $Cijfers = true;
  $CopyrightWebmensen = false;

  if(!file_exists($GegevensBestand)) { die("$GegevensBestand kan niet geopend worden vanuit $PHP_SELF!<br>Verander dit bovenin dit bestand."); }
  if(!file_exists($BerichtenMap)) { die("$BerichtenMap kan niet geopend worden vanuit $PHP_SELF!<br>Verander dit bovenin dit bestand."); }
  include_once($GegevensBestand);
  $bestanden = array();
  $map = opendir($BerichtenMap);
  while ( $bestand = readdir($map) ){
  if ($bestand != "." && $bestand != ".." && $bestand != "index.php" && eregi("\.php$",$bestand)) {
  $bestanden[] = $bestand;
  }//einde if
  }//einde while
  closedir($map);
  rsort($bestanden);
  reset($bestanden);
  if ( count($bestanden) == "0" ) {
  echo("<center>There are no messages.</center>");
  }
  else {
  ?>
  <table width='93%' border='0' cellspacing='0' cellpadding='0'>
  <tr valign=center>
  <td width='19'></td>
  <td class='indextop_normaal' align='middle' width='0' height='30'>&nbsp;</td>
  <td class='indextop_wit'>&nbsp;<STRONG>Titel</STRONG></td>
  <td class='indextop_normaal2' align='middle'><STRONG>Started by</STRONG></td>
  <td class='indextop_wit' align='middle'><STRONG>Posts</STRONG></td>
  <td class='indextop_normaal2' align='middle'>&nbsp;<STRONG>Views</STRONG></td>
  <td class='indextop_wit' align='middle'><STRONG>Last post</STRONG></td>
  </tr>
  <?php
  $lengte1 = count($bestanden); if(!$n) { $n = 0; } else { $n = intval($n); }
  $volgende = $AantalPerPagina + $n; $vorige = $n - $AantalPerPagina;
  for($i = $n; $i < $volgende; $i++) {
  if($bestanden[$i]) {

  for($i = 0; ($i < 5 && isset($bestanden[$i])); $i++) {
  unset($ReactieNaam);
  unset($ReactieDatum);
  unset($ReactieTijd);
  unset($ReactieBericht);
  include("$BerichtenMap$bestanden[$i]");
  //doe iets met $array[$i];


  echo ("
  <tr valign=center>
  <td width='20'></td>
  <td class='indexonder_normaal' align='middle' width='' height='30'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt='' src='images/air-balk-bg.bmp'></td>
  <td class='indexonder_wit'>&nbsp;<a href='$BerichtBekijkenURL&berichtid=$BerichtDatum' title='$Titel'><font size=2>&nbsp;-&nbsp;$Titel</a></TD>
  <td class='indexonder_normaal2' align='middle' width=''><a href='#' title='$Name'>$Naam</a></TD>
  <td class='indexonder_wit' align='middle' width=''>".count($ReactieBericht)."</font></TD>
  <td class='indexonder_normaal2' align='middle' width=''>&nbsp;Views</TD>
  <td class='indexonder_wit' align='middle' width=''><font size=1>"); if($ReactieDatum) { echo(date("d-m / H:i",$ReactieDatum[count($ReactieBericht)-1]));


  }
  else {
  echo(" There are no replies ");
  }
  }
  echo("&nbsp;</font><td><tr>");
  }//einde for
  }//einde else regel 16

  echo("</table><center><br>");

  if( $vorige >= "0" ) {
  echo("<br><a href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?n=".$vorige."'><b>Back</b></a>");
  }

  if( $Cijfers ){
  for($i = 0; $i < $lengte1; $i+=$AantalPerPagina){
  if($lengte1 > $i){
  echo(" [<a href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?n=".$i."'>".($i/$AantalPerPagina+1)."</a>] ");
  }//einde if
  }//einde for
  }
  else {
  echo(" - ");
  }

  if( $lengte1 > $volgende ){
  echo("<a href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?n=".$volgende."'><b>Next</b></a>");
  }
  echo("</center>");
  }
  ?>[/code:1:448822a7b8]
 • anders even in het algemeen, is er een script om van alles wat je in een array hebt er alleen 5 laat zien?
 • ja, de code van Stijn

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.