Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

fout tijdens tabel

Anoniem
None
8 antwoorden
 • [code:1:4d4ae3bddd]?>

  <table class="main" cellspacing="1" cellpadding="4">
  <col width="1%"><col width="99%">
  <tr class="head">
  <td class="head" colspan="2">Home</td></tr><tr>
  <td class="con1" align="left" valign="middle">


  TEKST

  </td></tr></table>
  <br />
  <table class="main" cellspacing="1" cellpadding="4">
  <col width="1%"><col width="99%">
  <tr class="head">
  <td class="head" colspan="2">Home</td></tr><tr>
  <td class="con1" align="left" valign="middle">

  nog meer tekst


  </td></tr></table>
  [/code:1:4d4ae3bddd]

  ik wil dus twee tabellen zo onder elkaar.
  maar krijg een fout zie http://hugohugo.nl/index1.php

  hoe kan ik dit oplossen?!
 • in news.php staat een onverwachte ?> (sluit-php)
  er is niets mis met je tabel.
  Waarschijnlijk moet er nog een } voor ?> ofzo. Kijk goed dat elk blok (then, else, while, for) dat geopend wordt (met een {) ook weer gesloten wordt.

  Als je er niet uitkomt, post dan de inhoud van news.php
 • hierbij news.php
  [code:1:856abf5d62]<?

  //—————————————————————–
  // Find News Thread
  //—————————————————————–

  $forum_find_news = $db->getLine("SELECT id, cat FROM forum_subcat WHERE type = '2'");

  if($forum_find_news != FALSE)
  {
  //—————————————————————–
  // Navigation Stuff
  //—————————————————————–

  $rows_per_page = $config['nav_news'];
  $numrows = $db->getInfo_countRows("forum_topics","cat = '{$forum_find_news['cat']}' AND subcat = '{$forum_find_news['id']}'");

  $lastpage = ceil($numrows/$rows_per_page);

  $p = (int)$p;

  if ($p < 1) $p = 1;
  elseif ($p > $lastpage) $p = $lastpage;

  $limit = 'LIMIT ' .($p - 1) * $rows_per_page .',' .$rows_per_page;

  //—————————————————————–
  // Get Database
  //—————————————————————–

  $forum_topics = $db->getTable("SELECT t.id as tid, t.name, t.cat, t.subcat, t.views, r.id as rid, r.topic, r.user_id, r.user_user, r.date, r.message, COUNT(r.id) AS replies, u.id AS uid, u.avatar, u.authorization, u.username FROM forum_topics AS t LEFT JOIN forum_replies AS r ON r.topic=t.id LEFT JOIN users AS u ON (r.user_id=u.id AND r.user_user=u.username) WHERE t.cat = '{$forum_find_news['cat']}' AND t.subcat = '{$forum_find_news['id']}' GROUP BY t.id ORDER BY 'tid' DESC $limit");

  //—————————————————————–
  // Start display
  //—————————————————————–

  if($forum_topics != FALSE)
  {
  foreach($forum_topics as $idx=>$forum_topic)
  {
  //—————————————————————–
  // Delete if we find unauthorized topics/replies
  //—————————————————————–

  if($forum_topic['authorization'] <= 3 || !isset($forum_topic['authorization']))
  {
  $db->deleteRow("forum_topics","id = '{$forum_topic['tid']}'");
  $db->deleteRow("forum_replies","id = '{$forum_topic['rid']}'");
  }

  //—————————————————————–
  // Count for ID + trick
  //—————————————————————–

  $idx_count = str_replace("-", "", $idx + (($p - 1) * $rows_per_page + 1) - $numrows - 1);

  //—————————————————————–
  // Show some HTML
  //—————————————————————–

  ?>
  <br>
  <?

  //—————————————————————–
  // Start from 1
  //—————————————————————–

  $idx++;
  }
  }
  else
  {
  //—————————————————————–
  // Reset to 0
  //—————————————————————–

  $idx = 0;

  echo "<table class='main' cellspacing='1' cellpadding='4'><tr class='con1'><td>{$language['News view desc6']}</td></tr></table><br>";
  }

  //—————————————————————–
  // Navigation Code
  //—————————————————————–

  if($p == 1) $nav_prev = "<tr><td class='con1' align='right'>&nbsp;</td>";
  else
  {
  $prevpage = $p-1;
  $nav_prev = "<tr><td class='con1' align='left'><a href='$PHP_SELF?n=modules/news&p=$prevpage'>&laquo; {$language['News Nav previous']}</a></td>";
  }

  $nav_nr = '[ '.paginate($lastpage, $p, $PHP_SELF.'?n=modules/news').' ]';

  if($idx == $numrows) $nav_nr = NULL;

  if($p == $lastpage) $nav_next = "<td class='con1' align='right'>&nbsp;</td></tr>";
  else
  {
  $nextcode = $numrows - $idx * $p;
  if($nextcode > $idx) $how_next = $idx;
  else $how_next = $nextcode;

  $nextpage = $p+1;

  $nav_next = "<td class='con1' align='right'><a href='$PHP_SELF?n=modules/news&p=$nextpage'>{$language['News Nav next']} $how_next &raquo;</a></td></tr>";
  }

  if($idx == $numrows)
  {
  $nav_head = "class='con1'";
  $nav = NULL;
  }
  else
  {
  $nav_head = "class='head'";
  $nav = ''.$nav_prev.''.$nav_next.'';
  }

  //—————————————————————–
  // Navigation Display
  //—————————————————————–

  ?>
  <table class="main" cellspacing="1" cellpadding="4" width="100%">
  <col width="50%"><col width="50%">
  <tr <?= $nav_head ?>>
  <td colspan="2">
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
  <col width="50%"><col width="50%">
  <tr class="empty">
  <td align="left"><?= $language['News Nav nav'] ?> <b><?= $idx ?></b> <?= $language['News Nav nav2'] ?> <b><?= $numrows ?></b></td>
  <td align="right"><?= $nav_nr ?></td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <?= $nav ?>
  </table>
  <p>


  <table class="main" cellspacing="1" cellpadding="4">
  <col width="1%"><col width="99%">
  <tr class="head">
  <td class="head" colspan="2">Home</td></tr><tr>
  <td class="con1" align="left" valign="middle">

  ————TEKST————

  <br>
  </td></tr></table>
  <br />
  <table class="main" cellspacing="1" cellpadding="4">
  <col width="1%"><col width="99%">
  <tr class="head">
  <td class="head" colspan="2">Home</td></tr><tr>
  <td class="con1" align="left" valign="middle">


  ————TEKST————


  </td></tr></table>
  [/code:1:856abf5d62]
 • voeg aan t eind toe:
  [code:1:05f735fb61]<?php } ?>[/code:1:05f735fb61]
 • uhm..

  nee krijg dan helemaal niet in het midden :S

  zie:
  http://www.hugohugo.nl/index1.php
 • haal dan dat wat je net hebt toegevoegd weg en plaats voor de laatste ?> een }

  NB: misschien is het handig om wat PHP te leren voordat je er mee aan de slag gaat zodat je dit soort simpele dingen zelf inziet
 • nee werkt ook niet :S

  N.B. ben bezig met PHP te leren sanp al redelijk veel maar kan niet alz in 1 keer leren. kom er niet aan uit dus daarom stel ik de vraag op het forum.

  weet je nog iets wat kan werken.
  bedankt alvast
 • Check je code op "else"-commando's die voorafgegaan wordt door ";"

  En er ontbreekt nog ergens een "}"-teken

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.