Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

wat is er mis met dit javascript?

Anoniem
Annie
7 antwoorden
 • Hallo,

  Ik heb een vraag over twee JavaSripts (voor menu’s) die ik van de website www.leejoo.nl heb geknipt en geplakt heb in mijn website.

  Iedere keer wanneer ik mijn website in de browser (IE) open, krijg ik de melding “To help to protect your security, Internet Explorer has restricted this file from showing active content that could access your computer”

  Hoe komt dit? En hoe kom ik er van af? Is er iets mis met de scripts? Wie o wie weet hier meer over?

  Hieronder staan de scripts.

  Script eerste menu (tussen <head> tags):
  <style>
  <!– verander hieronder het lettertype en de kleuren –>
  body{font-family:verdana;}
  table{font-size:60%;background:black}
  a{color:black;text-decoration:none;font:bold}
  a:hover{color:#FF0000}
  td.menu{background:#FFFFFF}
  table.menu
  {
  font-size:100%;
  position:absolute;
  visibility:hidden;
  }
  </style>

  <base target="window-1">
  <!– verander hierboven de tqarget in de framenaam waar de links in moeten openen –>  Tussen <body>tags:
  <script language="JavaScript">
  function toonmenu(elmnt)
  {
  document.all(elmnt).style.visibility="visible"
  }
  function verstopmenu(elmnt)
  {
  document.all(elmnt).style.visibility="hidden"
  }
  </script>


  <table width="80%" border=0>
  <tr bgcolor="#CCCCFF">
  <td onmouseover="toonmenu('site1')" onmouseout="verstopmenu('site1')" align=center valign=top>
  <a href="vasteland.html" target="window-1">GRIEKSE VASTELAND</a><br />
  <table class="menu" id="site1" width="100%">
  <tr><td class="menu"><a href="pag1.html"></a></td></tr>
  <tr><td class="menu"><a href="pag2.htm"></a></td></tr>
  <tr><td class="menu"><a href="pag3.htm"></a></td></tr>
  <tr><td class="menu"><a href="pag4.htm"></a></td></tr>
  <tr><td class="menu"><a href="pag5.htm"></a></td></tr>
  <tr><td class="menu"><a href="pag5.htm"></a></td></tr>
  <tr><td class="menu"><a href="pag5.htm"></a></td></tr>

  </table>
  </td>
  <td onmouseover="toonmenu('site2')" onmouseout="verstopmenu('site2')" align=center valign=top>
  <a href="http://www.leejoo.nl">GRIEKSE HISTORIE</a><br />
  <table class="menu" id="site2" width="100%">
  <tr><td class="menu"><a href="pag1.htm">oude geschiedenis</a></td></tr>
  <tr><td class="menu"><a href="pag2.htm">moderne geschiedenis</a></td></tr>
  <tr><td class="menu"><a href="pag3.htm"></a></td></tr>
  <tr><td class="menu"><a href="pag4.htm">Waarom</a></td></tr>
  <tr><td class="menu"><a href="pag5.htm">Wanneer</a></td></tr>
  </table>
  </td>
  <td onmouseover="toonmenu('site3')" onmouseout="verstopmenu('site3')" align=center valign=top>
  <a href="http://www.leejoo.nl">GRIEKSE UITJES</a><br />
  <table class="menu" id="site3" width="100%">
  <tr><td class="menu"><a href="pag1.htm">Wie</a></td></tr>
  <tr><td class="menu"><a href="pag2.htm">Wat</a></td></tr>
  <tr><td class="menu"><a href="pag3.htm">Waar</a></td></tr>
  <tr><td class="menu"><a href="pag4.htm">Waarom</a></td></tr>
  <tr><td class="menu"><a href="pag5.htm">Wanneer</a></td></tr>
  </table>
  </td>
  <td width=45% align=right bgcolor="#FFFFFF"><font size="4" face="Arial Black"><b> </b></font><font size="2" face="Arial Narrow"><b> </b></font><img src="idolio1.gif" width="100" height="107" alt="" border="0"></td>
  </table>  Script tweede menu (tussen <head> tags):
  <script language="JavaScript">
  function goToURL() { history.go(-1); }
  </script>
  <style>
  .menu
  {
  background-color:#CCCCFF;
  border:1px solid darkblue;
  width:150px;
  font-size:60%;
  font-family:verdana;
  position: absolute;
  font:bold;
  color: #000000;
  cursor: hand;
  }
  .item_panel
  {
  width:150px;
  border-left:1px solid darkblue;
  border-right:1px solid darkblue;
  clip:rect(0,150,0,0);
  position:absolute;
  }
  .item_panel a
  {
  text-decoration:none;
  color:black;
  cursor:hand;
  }
  .item
  {
  background-color: #FFFFFF;
  width: 148px;
  font:bold;
  font-size: 60%;
  font-family: verdana;

  }
  </style>

  <script language="JavaScript">
  var height = 20; // Hoogte van de hoofdmenu linken
  var iheight = 15; // hoogte van de menu elementen
  var bgc = "#D8D8D8" // Achtergrondkleur menu element
  var tc = "black" // text kleur van het menu element
  var over_bgc = "#FFFFFF";//achtergrondkleur menu item bij mouse-over
  var over_tc = "#FF0000"; //teskt kleur bij mouse-over
  var speed = 0;
  var timerID = "";
  var N = (document.all) ? 0 : 1;
  var width = 152;
  var self_menu = new Array();
  function write_menu()
  {
  smc = 0;
  document.write("<div style='position:absolute'>";);
  mn = 0;
  mni = 1;
  start = -1;
  for(i=0;i<Link.length;i++)
  {
  la = Link.split("|";);
  if (la[0] == "0";)
  {
  if(start == 0)
  {
  document.write("</div>";);
  h = csmc * iheight;
  tmn = mn; //-h
  self_menu[smc] = new Array(tmn,h,0,-2);
  smc++;
  mn–;
  }
  csmc = 0;
  document.write("<div class='menu' style='top:"+mn+";height:"+height+"' id='down"+smc+"' onclick='pull_down("+smc+","+mni+";)'> "+ la[1] + "</div>";);
  self_menu[smc] = new Array(mn,height,0,mni);
  smc++;
  mni++;
  mn+=height;
  start = 1;
  }
  else
  {
  if(start == 1)
  {
  if(N)mn+=2;
  document.write("<div class='item_panel' id='down"+smc+"' style='top:"+mn+"'>";);
  start = 0;
  }

  document.write("<a href='"+la[2]+"'";);
  if (la[3] != "";) document.write(" target='" + la[3] + "' ";);
  document.write("><div class='item' id='d"+i+"' style='height:"+iheight);
  if (N) document.write(";width:150";);
  document.write("' onmouseover='color(this.id)' onmouseout='uncolor(this.id)'> "+ la[1] + "</div></a>";);
  csmc++;
  }
  }
  if (start == 0)
  {
  document.write("</div>";);
  h = csmc * iheight;
  tmn = mn + 5; //-h
  self_menu[smc] = new Array(tmn,h,0);
  name = "down" + (self_menu.length-1);
  obj = document.getElementById(name);
  obj.style.borderBottomColor = "darkblue";
  obj.style.borderBottomWidth = 1;
  obj.style.borderBottomStyle = "solid";
  }
  document.write("</div>";);}
  function color(obj)
  {
  document.getElementById(obj).style.backgroundColor = over_bgc;
  document.getElementById(obj).style.color = over_tc
  }

  function uncolor(obj)
  {
  document.getElementById(obj).style.backgroundColor = bgc;
  document.getElementById(obj).style.color = tc
  }

  function pull_down(nr,c)
  {
  if (timerID == "";)
  {
  to = self_menu[nr+1][1]
  begin = nr + 2;
  if (timerID != "";) clearTimeout(timerID);
  if (self_menu[nr+1][2] == 0)
  {
  self_menu[nr+1][2] = 1;
  if(nr == self_menu.length-2) {to++;}
  epull_down(begin,to,0);
  }
  else
  {
  to = 0;
  self_menu[nr+1][2] = 0;
  name = "down"+(nr+2);
  open_item = 0;
  for(i=0;i<nr;i++)
  {
  if(self_menu[2] == 1)
  {open_item += self_menu[1];
  }
  }
  if (N == false) {open_item-= (c*1)};
  if (nr== self_menu.length-2) {val = self_menu[self_menu.length-1][1];to=-1;}
  else val = parseInt(document.getElementById(name).style.top) -(open_item)-(c*height);
  epull_up(begin,to,val);
  }
  }
  }

  function epull_down(nr,to,nowv)
  {
  name = "down" + (nr-1);
  obj = document.getElementById(name).style.clip = "rect(0,"+width+","+(nowv+1)+",0)";
  for (i=nr;i<self_menu.length;i++)
  {
  name = "down" + i;
  obj = document.getElementById(name);
  obj.style.top = parseInt(obj.style.top)+1;
  }
  nowv++;
  if(nowv < to) timerID = setTimeout("epull_down("+nr+","+to+","+nowv+";)",speed);
  else timerID = "";
  }

  function epull_up(nr,to,nowv)
  {
  name = "down" + (nr-1);
  obj = document.getElementById(name).style.clip = "rect(0,"+width+","+nowv+",0)";
  for (i=nr;i<self_menu.length;i++)
  {
  name = "down" + i;
  obj = document.getElementById(name);
  obj.style.top = parseInt(obj.style.top)-1;
  }
  nowv–;
  if(nowv > to) timerID = setTimeout("epull_up("+nr+","+to+","+nowv+";)",speed);
  else timerID = "";
  }

  function startup(nr)
  {
  write_menu();
  if (nr != 0)
  {
  for(i=0;i<self_menu.length;i++)
  {
  if(self_menu[3] == nr) pull_down(i,nr)
  i==self_menu.length;
  }
  }
  }
  </script>
  Tussen <body>tags:
  <script language="JavaScript">
  //Link[nr] = "positie [0 is menu/1 is een item],Link naam ,url,target (blank|top|frame_naam)"
  // je kunt eenvoudig items toevoegen, gewoon doornummeren
  var Link = new Array();
  Link[0] = "0|THRACIE";
  Link[1] = "1|inleiding thracie|http://www.leejoo.nl|blank";
  Link[2] = "1|geschiedenis|http://www.leejoo.nl|blank";
  Link[3] = "1|bevolking|http://www.leejoo.nl|blank";
  Link[4] = "1|steden en dorpen|http://www.leejoo.nl|blank";
  Link[5] = "0|MACEDONIE";
  Link[6] = "1|inleiding macedonie|http://www.leejoo.nl|blank";
  Link[7] = "1|geschiedenis|http://www.leejoo.nl|blank";
  Link[8] = "1|bevolking|http://www.leejoo.nl|blank";
  Link[9] = "1|steden en dorpen|http://www.leejoo.nl|blank";
  Link[10] = "0|IPIRUS";
  Link[11] = "1|inleiding ipirus|ipirus_inleiding.html|window-1";
  Link[12] = "1|Sublink 3|http://www.leejoo.nl|blank";
  Link[13] = "0|THESSALIE";
  Link[14] = "1|Sublink 4|http://www.leejoo.nl|blank";
  Link[15] = "1|Sublink 4|http://www.leejoo.nl|blank";
  Link[16] = "1|Sublink 4|http://www.leejoo.nl|blank";
  Link[17] = "1|Sublink 4|http://www.leejoo.nl|blank";
  Link[18] = "0|STEREA ELLADA";
  Link[19] = "1|Sublink 5|http://www.leejoo.nl|blank";
  Link[20] = "1|Sublink 5|http://www.leejoo.nl|blank";
  Link[21] = "1|Sublink 5|http://www.leejoo.nl|blank";
  Link[22] = "1|Sublink 5|http://www.leejoo.nl|blank";
  startup(0);
  </script>  Alvast bedankt voor de reacties,
  Nina
 • Open je die site misschien lokaal? ik heb er zelf lokaal ook last van (als ik het al bekijk met IE) online heb ik daar geen last van.
 • Bedankt! Ik open de site inderdaad lokaal. Fijn om te weten dat dit probleem zich wellicht niet voordoet online.

  Nog een andere vraag: de target die ik meegeef in de scripts om de pagina's op de juiste plek in de frames te openen werkt niet. Hier heb ik de target "window-1" genoemd. Maakt niet uit hoe ik het noem, er blijft zich een nieuwe pagina openen, i.p.v. dat de pagina zich in het door mij opgegeven target opent. Wat te doen?
 • Je hebt in je definitie van de link-array overal als target "blank" opgegeven (de waarde na het laatste pipe-symbool, |). Laat deze leeg, of vul hiervoor in de plaats de gewenste target in.

  [code:1:3abd787f39]
  //Link[nr] = "positie [0 is menu/1 is een item],Link naam ,url,target (blank|top|frame_naam)"

  //dus:
  Link[22] = "1|Sublink 5|http://www.leejoo.nl|";

  // of
  Link[22] = "1|Sublink 5|http://www.leejoo.nl|de_target";
  [/code:1:3abd787f39]
 • de target "blank" staat standaard in het script. Ik heb op een of twee plaatsen als target "window-1" opgegeven, dus bv:
  Link[22] = "1|Sublink 5|ipiros.html|window-1";
  en dit werkt dus niet, dat is toch raar? Uiteraard heb ik de target als zodanig benoemd in de frameset.

  Overigens, als ik de plek van de target leeg laat, hoe weet de browser dan in welk frame hij de pagina moet laden?

  Veel dank overigens voor de hulp!!


  [quote:0ce056f477="Annie"]Je hebt in je definitie van de link-array overal als target "blank" opgegeven (de waarde na het laatste pipe-symbool, |). Laat deze leeg, of vul hiervoor in de plaats de gewenste target in.

  [code:1:0ce056f477]
  //Link[nr] = "positie [0 is menu/1 is een item],Link naam ,url,target (blank|top|frame_naam)"

  //dus:
  Link[22] = "1|Sublink 5|http://www.leejoo.nl|";

  // of
  Link[22] = "1|Sublink 5|http://www.leejoo.nl|de_target";
  [/code:1:0ce056f477][/quote:0ce056f477]
 • [quote:0afd7e739e="nina2"]de target "blank" staat standaard in het script. Ik heb op een of twee plaatsen als target "window-1" opgegeven, dus bv:
  Link[22] = "1|Sublink 5|ipiros.html|window-1";
  en dit werkt dus niet, dat is toch raar? Uiteraard heb ik de target als zodanig benoemd in de frameset.

  Overigens, als ik de plek van de target leeg laat, hoe weet de browser dan in welk frame hij de pagina moet laden?

  Veel dank overigens voor de hulp!!


  [quote:0afd7e739e="Annie"]Je hebt in je definitie van de link-array overal als target "blank" opgegeven (de waarde na het laatste pipe-symbool, |). Laat deze leeg, of vul hiervoor in de plaats de gewenste target in.

  [code:1:0afd7e739e]
  //Link[nr] = "positie [0 is menu/1 is een item],Link naam ,url,target (blank|top|frame_naam)"

  //dus:
  Link[22] = "1|Sublink 5|http://www.leejoo.nl|";

  // of
  Link[22] = "1|Sublink 5|http://www.leejoo.nl|de_target";
  [/code:1:0afd7e739e][/quote:0afd7e739e][/quote:0afd7e739e]

  Als je target leeglaat, zal de pagina in hetzelfde venster worden geopend, als de huidige pagina.

  Peter
 • Dat gaat in eerste instantie inderdaad goed, maar wanneer ik nogmaals op dezelfde link klik opent de pagina zich niet meer in het frame, maar opent zich een nieuw venster.
  Ik snap niet waarom het door mij opgegeven target gewoon niet werkt.


  Als je target leeglaat, zal de pagina in hetzelfde venster worden geopend, als de huidige pagina.

  Peter

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.