Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

PEAR & PHP

[code:1:0f6a33ec40]<? require_once ('/opt/lampp/lib/php/HTTP/Request.php/'); $req1 =& new HTTP_Request("http://ip adres/$code.wav"); $req1->setMethod(HTTP_REQUEST_METHOD_POST); $req1->addPostData("code", $code); if (!PEAR::isError($req1->sendRequest())) { $response2 = $req1->getResponseBody(); } ?>[/code:1:0f6a33ec40] Ik ben erachter gekomen dat je via pear toch een server kan benaderen en op afstand bijvoorbeeld een geluidsbestand kan afspelen maar kan iemand me vertellen hoe je zon script in een geluidsknop propt ?? <span id=dummyspan></span><input class=knop type='button' value='Beluisteren' onClick="DHTMLSound(('//link naar het geluidsbestand'))"><?

Anoniem
sjemmie