Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

formulier met dropdown menu gegevens versturen???

Hallo, Ik ben een php contactformulier aan het maken alles komt netjes binnen per e-mail als ik het test BEHALVE het gedeelte van het drop down menu waar ik plaatsnamen kan selecteren deze blijft leeg als de e-mail verzonden is. Wat moet ik nog veranderen aan onderstaand script om het gedeelte van het dropdown menu en de juiste keuze meegestuurd te krijgen? Alvast bedankt voor je hulp. Groet Marcel. <form name="form1" method="post" action="<?php $PHP_SELF; ?>"> <table width="334" border="0"> <tr> <td width="149" align="left" valign="top"><span class="style9">Naam:</span></td> <td width="175" align="left" valign="top"><input name="naam" type="text" class="input" id="naam2" size="50"> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"><span class="style9">Adres:</span></td> <td align="left" valign="top"><input name="adres" type="text" class="input" id="adres2" size="50"> </td> </tr> <!-- Hier kunt u extra formuliervelden plaatsen --> <tr> <td align="left" valign="top"><span class="style9">Postcode:</span></td> <td align="left" valign="top"><input name="postcode" type="text" class="input" id="postcode2" size="50"> </td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"><span class="style9">Woonplaats:</span></td> <td align="left" valign="top"><span class="style10"> <input name="woonplaats" type="text" class="input" id="woonplaats2" size="50"> </span></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"><span class="style9">Telefoon:</span></td> <td align="left" valign="top"><span class="style10"> <input name="telefoon" type="text" class="input" id="telefoon2" size="50"> </span></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"><span class="style9">E-mail:</span></td> <td align="left" valign="top"><span class="style10"> <input name="email" type="text" class="input" id="email2" size="50"> </span></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"><span class="style9">Geslacht:</span></td> <td align="left" valign="top"><p class="style9"> <input name="vrouw" type="checkbox" class="input" id="vrouw" value="vrouw"> Vrouw <input name="Man" type="checkbox" class="input" id="Man" value="Man"> Man<br> </p></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top">Ik kies voor regio:</td> <td align="left" valign="top"> <select name="regio" class="input" id="regio"> <option value="Amsterdam">Alkmaar</option> <option value="Amsterdam">Amsterdam</option> <option value="Almere">Almere</option> <option value="Apeldoorn">Apeldoorn</option> <option value="Arnhem">Arnhem</option> <option value="Assen">Assen</option> <option value="Bergen op Zoom">Bergen op Zoom</option> <option value="Doetinchem">Doetinchem</option> <option value="Den-Haag">Den-Haag</option> <option value="Groningen">Groningen</option> <option value="Haarlem">Haarlem</option> <option value="’s-Hertogenbosch">’s-Hertogenbosch</option> <option value="Hilversum">Hilversum</option> <option value="Hoogeveen">Hoogeveen</option> <option value="Leeuwarden">Leeuwarden</option> <option value="Leiden">Leiden</option> <option value="Maastricht">Maastricht</option> <option value="Nijmegen">Nijmegen</option> <option value="Roermond">Roermond</option> <option value="Roosendaal">Roosendaal</option> <option value="Venlo">Venlo</option> <option value="Zwolle">Zwolle</option> </select></td> </tr><tr> <td align="left" valign="top"><span class="style9">Vraag / Opmerking:</span></td> <td align="left" valign="top"><span class="style10"> <textarea name="vraag/opmerking" cols="37" rows="4" id="vraag/opmerking2"></textarea> </span></td> </tr> <tr> <td><input name="verzenden" type="submit" id="verzenden" onClick="MM_validateForm('email','','RisEmail','achternaam','','R');return document.MM_returnValue" value="Verzenden"></td> </tr> </table> </form> <p> <? if (isset($_POST['verzenden'])) { // Definieert het emailadres in het To: veld in de headers $to = "email@email.com"; // Definieert de naam in het To: veld in de headers $uwnaam = "Uw Naam"; // Defineert het subject van de email $subject = "Reactie vanaf de website"; // Als u in het formulier extra velden heeft toegevoegd, dan kunt u deze bij $body // in de email laten plaatsen. Let u in dit geval op de id="" namen, deze dienen // overeen te komen met de betreffende variabelen. // // Een '\t' is een [TAB] $body = "\tReactie vanaf de website van: " . $_POST['subject'] . "\r\n". "\r\n"; $body .= "\tNaam: " . $_POST['naam'] . "\r\n"; $body .= "\tAdres: " . $_POST['adres'] . "\r\n"; $body .= "\tPostcode: " . $_POST['postcode'] . "\r\n"; $body .= "\tWoonplaats: " . $_POST['woonplaats'] . "\r\n"; $body .= "\tTelefoon: " . $_POST['telefoon'] . "\r\n"; $body .= "\tE-mail: " . $_POST['email'] . "\r\n"; $body .= "\tGeslacht: " . $_POST['vrouw'] . "\r\n"; $body .= "\tGeslacht: " . $_POST['Man'] . "\r\n"; $body .= "\tregio: " . $_POST['regio'] . "\r\n"; $body .= "\rregio: " . $_POST['regio'] . "\r\n"; $body .= "\tVraag/opmerking: " . $_POST['vraag/opmerking'] . "\r\n"; $Message = $body; if(mail($to, $subject, $body, // Definieert het From: veld in de headers "From: " . $_POST['achternaam'] . " <" . $_POST['emailadres'] . ">\r\n" // Zet een X-header met PHP mailer informatie (let op de '.' (dot)) ."X-Mailer: PHP/" . phpversion())); { // De bevestiging dat de email is verzonden print "<p>Uw aanvraag is verzonden.</p>"; } } ?>

Anoniem
marcelwiegerinck