Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

[asp.net] Probleem met verplicht veld

Anoniem
None
5 antwoorden
 • Hoi,

  Een verplicht veld (E-mail adres = txtsenderEmail) levert problemen op. Wanneer het formulier verzonden wordt, krijg ik een server error met de tekst [i:a73df79e58]'At least one of the From or Sender fields is required, and neither was found.[/i:a73df79e58] Toch heb ik deze <asp:RequiredFieldValidator…. gegeven. Vreemd, maar ik zie iets over het hoofd, want ik kom er niet uit. De code is als volgt:

  [code:1:a73df79e58]
  <%@ Page Language="VB" ContentType="text/html" ResponseEncoding="iso-8859-1" %>
  <% @Import Namespace="System.Web.Mail" %>
  <script runat="server">
  Dim strName as String
  Dim strText as StringDim strSubject as String
  Dim strCentrum as String
  Dim strMS as String
  Dim strResearch as String
  Dim strTekst as String
  Dim strLeesbaar as String
  Dim strOpmerking as String

  Sub sendFormButton_Click(sender as Object, e as EventArgs)

  strName = Request.form("txtSenderName")
  strCentrum = Request.Form("Centrum")
  strMS = Request.Form("MS")
  strResearch = Request.Form("Research")
  strTekst = Request.Form("Tekst")
  strLeesbaar = Request.Form("Leesbaar")
  strOpmerking = Request.Form("Opmerking")

  strText = "Enquetegegevens van: " & strName & vbnewline & "Wat vindt u van de geboden informatie op onze website over het Centrum?: " & vbnewline & strCentrum & vbnewline & "Wat vindt u van de geboden informatie op onze website over de ziekte?: " & vbnewline & strMS & vbnewline & "Wat vindt u van de geboden informatie over research/geneesmiddelenstudies?: " & vbnewline & strResearch & vbnewline & "Is de tekst op de website voor u duidelijk?: " & vbnewline & strTekst & vbnewline & "Vindt u de tekst/letters duidelijk leesbaar?: " &vbnewline & strLeesbaar & vbnewline & "Tot slot kunt u hieronder nog een willekeurige opmerking kwijt: " & vbnewline & strOpmerking

  Dim ojMailCom as New MailMessage()
  ojMailCom.To = "dalertje@….."
  ojMailCom.From = txtsenderEmail.Text
  ojMailCom.BodyFormat = MailFormat.Text 'MailFormat.Html voor HTML emails
  ojMailCom.Priority = MailPriority.Normal
  ojMailCom.Subject = "Enqueteformulier"

  ojMailCom.Body = strText
  SmtpMail.SmtpServer = "mailserver"
  SmtpMail.Send(ojMailCom)

  contactEmail.Visible = false
  viewMailSent.Visible = true
  End Sub

  </script>

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
  <title>Enqueteformulier</title>
  <link href="../CSS/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  </head>
  <body>

  <div><img src="../images/logo.jpg" width="377" height="193" />
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tr align="center">
  <th class="testclass" id="test">Enqu&ecirc;teformulier</th>
  <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  </table>
  </div><br />

  <asp:panel id="contactEmail" runat="server">
  <form id="Form1" runat="server">
  <table>
  <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="354" class="style4">Gegevens met een * zijn verplicht</td>
  <tr>
  <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top">Naam: </td>
  </tr>
  <tr>
  <td><asp:textbox id="txtsenderName" MaxLength="50" runat="server"></asp:textbox></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign="top"><span>*</span>E-mail: </td>
  </tr>
  <tr>
  <td><asp:textbox id="txtsenderEmail" runat="server" size="20"></asp:textbox>
  <asp:RequiredFieldValidator id="RequiredFieldValidator1" runat="server" ErrorMessage="E-mail adres moet ingevuld worden!" ControlToValidate="txtsenderEmail" Display="Dynamic"></asp:RequiredFieldValidator>
  <asp:RegularExpressionValidator id="RegularExpressionValidator1" runat="server" ErrorMessage="Voer een geldig e-mail adres in a.u.b.!" ControlToValidate="txtsenderEmail" ValidationExpression="\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*"></asp:RegularExpressionValidator>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
  <td class="style3">Inhoud</td>
  </tr>
  </table>
  <table>
  <tr>
  <td width="536" valign="top">Wat vindt u van de geboden informatie op onze website over het Centrum?</td>
  </tr>
  </table>
  <table>
  <tr>
  <td width="125"><asp:RadioButton ID="RadioButton1" GroupName="Centrum" Text="goed" Value="goed" runat="server"></asp:RadioButton></td>
  <td width="318"><asp:RadioButton ID="RadioButton2" GroupName="Centrum" Text="voldoende" Value="voldoende" runat="server"></asp:RadioButton></td>
  </tr>
  <tr>
  <td><asp:RadioButton ID="RadioButton3" GroupName="Centrum" Text="matig" Value="matig" runat="server"></asp:RadioButton></td>
  <td><asp:RadioButton ID="RadioButton4" GroupName="Centrum" Text="slecht" Value="slecht" runat="server"></asp:RadioButton></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  </table>
  <table>
  <tr>
  <td>Wat vindt u van de geboden informatie op onze website over de ziekte?</td>
  </tr>
  </table>
  <table width="454">
  <tr>
  <td width="125"><asp:RadioButton ID="RadioButton5" GroupName="MS" Text="goed" Value="goed" runat="server"></asp:RadioButton></td>
  <td width="318"><asp:RadioButton ID="RadioButton6" GroupName="MS" Text="voldoende" Value="voldoende" runat="server"></asp:RadioButton></td>
  </tr>
  <tr>
  <td><asp:RadioButton ID="RadioButton7" GroupName="MS" Text="matig" Value="matig" runat="server"></asp:RadioButton></td>
  <td><asp:RadioButton ID="RadioButton8" GroupName="MS" Text="slecht" Value="slecht" runat="server" /></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  </table>
  <table>
  <tr>
  <td>Wat vindt u van de geboden informatie over research/geneesmiddelenstudies?</td>
  </tr>
  </table>
  <table>
  <tr>
  <td width="125"><asp:RadioButton ID="RadioButton9" GroupName="Research" Text="goed" Value="goed" runat="server"></asp:RadioButton></td>
  <td width="318"><asp:RadioButton ID="RadioButton10" GroupName="Research" Text="voldoende" Value="voldoende" runat="server"></asp:RadioButton></td>
  </tr>
  <tr>
  <td><asp:RadioButton ID="RadioButton11" GroupName="Research" Text="matig" Value="matig" runat="server"></asp:RadioButton></td>
  <td><asp:RadioButton ID="RadioButton12" GroupName="Research" Text="slecht" Value="slecht" runat="server"></asp:RadioButton></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  </table>
  <table>
  <tr>
  <td class="style3">Begrijpelijkheid/leesbaarheid</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>Wordt de tekst op de website voor u duidelijk uitgelegd?</td>
  </tr>
  </table>
  <table>
  <tr>
  <td width="125"><asp:RadioButton ID="RadioButton17" GroupName="Tekst" Text="goed" Value="goed" runat="server"></asp:RadioButton></td>
  <td width="318"><asp:RadioButton ID="RadioButton18" GroupName="Tekst" Text="voldoende" Value="voldoende" runat="server"></asp:RadioButton></td>
  </tr>
  <tr>
  <td><asp:RadioButton ID="RadioButton19" GroupName="Tekst" Text="matig" Value="matig" runat="server"></asp:RadioButton></td>
  <td><asp:RadioButton ID="RadioButton20" GroupName="Tekst" Text="slecht" Value="slecht" runat="server"></asp:RadioButton></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  </table>
  <table>
  <tr>
  <td>Vindt u de tekst/letters duidelijk leesbaar?</td>
  </tr>
  </table>
  <table>
  <tr>
  <td><asp:RadioButton ID="RadioButton21" GroupName="Leesbaar" Text="goed" Value="goed" runat="server"></asp:RadioButton></td>
  <td><asp:RadioButton ID="RadioButton22" GroupName="Leesbaar" Text="voldoende" Value="voldoende" runat="server"></asp:RadioButton></td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="125"><asp:RadioButton ID="RadioButton23" GroupName="Leesbaar" Text="matig" Value="matig" runat="server"></asp:RadioButton></td>
  <td width="318"><asp:RadioButton ID="RadioButton24" GroupName="Leesbaar" Text="slecht" Value="slecht" runat="server"></asp:RadioButton></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  </table>
  <table>
  <tr>
  <td class="style3">Algemeen</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>Tot slot kunt u hieronder nog een willekeurige opmerking kwijt.</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  </tr>
  </table>
  <table>
  <tr>
  <td height="67"><asp:TextBox ID="Opmerking" Rows="10" Columns="50" MaxLength="100" TextMode="MultiLine" runat="server"></asp:TextBox></td>
  </tr>
  <tr>
  <td><asp:button runat="server" id="sendFormButton" Text="Verzenden" OnClick="sendFormButton_Click"></asp:button></td>
  </tr>
  </table><br />

  </form>
  </asp:panel>

  <asp:panel id="viewMailSent" runat="server" Visible="False">
  <span class="style3">De gegevens zijn verzonden. Dank u voor uw medewerking!</span>
  </asp:panel>

  </body>
  </html>
  [/code:1:a73df79e58]

  Kan iemand mij hulp bieden?

  M.vr.gr., Dalertje
 • Dalertje,

  Ik weet niet of de code alle code is, maar ik zie geen code
  <asp:requiredfieldvalidator id="RequiredFieldValidator2" runat="server" errormessage="RequiredFieldValidator"></asp:requiredfieldvalidator>
  voor de validator

  Jan Willem
 • Hoi Jan Willem,

  Onderstaande code staat er toch? Of moet er soms nog iets bij? (n.b. Ik ben een beginnend asp.net programmeur.)

  [code:1:6cc2f50363]
  <asp:RequiredFieldValidator id="RequiredFieldValidator1" runat="server" ErrorMessage="E-mail adres moet ingevuld worden!" ControlToValidate="txtsenderEmail" Display="Dynamic"></asp:RequiredFieldValidator>
  [/code:1:6cc2f50363]

  M.vr.gr., Dalertje
 • Je hebt gelijk, had dus niet goed gezien :oops:
  Maar bij de properties van je textbox staat de waarde causesvalidation op 'off'. Hierdoor zal de validator niet afgevuurd worden.

  Jan Willem
 • Hoi Jan Willem,

  N.a.v. jouw opmerking heb ik 'if Page.Isvalid then' erin gezet en nu gaat het goed. Ik wist niet dat dat ingebouwd moest worden en dat causesvalidation nodig was. Dank je voor je hulp.

  M.vr.gr., Dalertje

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.

Op deze website gebruiken we cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Meer informatie.

Akkoord