Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

[php] Gastenboek script

Hallo! Ik zoek een gastenboek script, voor mijn member script: [url]http://www.anouksweb.nl/phpscriptss/members.zip[/url] Dus, ik zoek een gastenboek, die ik er kan inbouwen, zodat als je op de pagina komt, en je niet ingelogd bent, je geen bericht kan plaatsen. Ik had al een gastenboek gevonden: [url]http://www.phphulp.nl/php/scripts/6/16/[/url] Maar die wil het niet doen, + dat het gastenboek in een hele andere directory staat! Dus, kan iemand er eentje scripten, of weet iemand welke daar wel op werkt (member systeem) forum mag eventueel ook, maar geen uitgebreide software! Thx! - Larsisgoed9 EDIT1: Ik heb misschien ook al een ander script: [code:1:e9dc0c6939]<? $amount=15; if ($_GET['action']=='write') { header('location: gb.php?action=read&start=0'); $file=fopen('gastenboek.txt','a'); $message=str_replace("\r",'',$message); $message=str_replace("\n",'{{',$_GET['message']); fwrite($file,$_GET['name'].'|||'.$_GET['email'].'|||'.date('d-m-Y').'|||'.$_GET['url'].'|||'.$message."\n"); fclose($file); } $start=(isset($_GET['start'])?$_GET['start']:0); $gastenboek=Array(); $gastenboek=file('gastenboek.txt'); ?> <SCRIPT language="JavaScript"> function validate(form) { if (form.name.value=="") { alert("Vul je naam in"); return false; } else if (form.message.value=="") { alert("Vul je bericht in"); return false; } } </SCRIPT> <P> <TABLE width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" > <TR> <TD><b>Gastenboek</b><br></TD> </TR> </TABLE> <TABLE width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <TR> <TD class="side"> Berichten <? echo $start+1; ?> tot en met <? echo min($start+$amount,sizeof($gastenboek)); ?>. <HR> <TABLE width="100%" > <? $gastenboek=array_reverse($gastenboek); for ($i=$start;$i<$start+$amount && $i<sizeof($gastenboek);$i++) { list($name,$email,$date,$url,$message)=explode('|||',$gastenboek[$i]); $message=str_replace('{{',"\n",$message); echo '<TR><TD><B>'.($email!=""?'<A href="mailto:'.$email.'">'.$name.'</A>':$name).'</B></TD><TD align="right"><B>'.$date.'</B></TD></TR>'."\n"; echo ($url!=""?'<TR><TD colspan="2"><A href="'.$url.'" target="_blank">'.$url.'</A></TD></TR>':'')."\n"; echo '<TR><TD colspan="2"><SPAN>'.str_replace("\n",'<BR>',htmlspecialchars($message)).'</SPAN></TD></TR>'."\n"; echo '<TR><TD colspan="2"><HR></TD></TR>'."\n"; } ?> </TABLE> <CENTER> <? if ($start>0) echo '<A href="gb.php?start='.max(0,$start-$amount).'"><<<</A> '; if ($start+$amount<sizeof($gastenboek)) echo ' <A href="gb.php?start='.($start+$amount).'">>>></A>'; ?> </CENTER></TD> </TR> </TABLE> <P> <TABLE width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" > <TR> <TD class="side">Nieuw bericht</TD> </TR> </TABLE> <TABLE width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" > <TR> <TD class="side"> <FORM action="gb.php" method="GET" onSubmit="return validate(this);"> <INPUT type="hidden" name="action" value="write"> <TABLE class="side"> <TR> <TD>Naam:</TD> <TD><INPUT type="text" name="name" size="30"></TD> </TR> <TR> <TD>E-Mail:</TD> <TD><INPUT type="text" name="email" size="30"> (optioneel)</TD> </TR> <TR> <TD>Homepage:</TD> <TD><INPUT name="url" type="text" value="http://" size="30"> (optioneel)</TD> </TR> <TR> <TD>Bericht:</TD> <TD><TEXTAREA name="message" cols="50" rows="5"></TEXTAREA></TD> </TR> </TABLE> <INPUT type="submit" value="Verstuur"> </FORM></TD> </TR> </TABLE> [/code:1:e9dc0c6939] En daar moet dit tussen, denk ik: <? session_start(); if(session_is_registered('memberid')){ require("config.php"); zodat hij controleerd, of je ingelogd bent...?? EDIT 2: Dit is het bestandje, waar ik ook die session start enz, code vandaan heb: [code:1:e9dc0c6939]<? session_start(); if(session_is_registered('memberid')){ require("config.php"); // Verwijder deze comment en de onderstaande regel als je een eigen stylesheet gebruikt... echo "<link rel=\"stylesheet\" content=\"text/css\" href=\"style.css\">"; ?> <script language="javascript"> function verwijder(bericht, url) { if(confirm(bericht)) location.href = url; } function icon(theicon) { document.formulier.bericht.value += ""+theicon; document.formulier.bericht.focus(); } </script> <? if(!$new AND !$send AND !$id AND !$deleteall AND !$delete AND !$block AND !$saveblock AND !$reply){ $query = mysql_query("SELECT * FROM priveberichten WHERE naar = '$memberid' ORDER BY id DESC"); $result = mysql_num_rows($query); if(!$result){ echo "<b>Geen privé- berichten in je inbox...</b><br><br>"; } else{ ?> <b><? echo $result ?> privé- berichten in je inbox...</b><hr> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="75%""> <tr> <td width="5%"><b>Gelezen</b></td> <td width="10%"><b>Auteur</b></td> <td width="10%"><b>Onderwerp</b></td> <td width="10%"><b>Datum</b></td> </tr> <? while($object = mysql_fetch_object($query)){ ?> <tr> <td width="5%"><? if($object->gelezen){ echo "Ja"; } else{ echo "Nee"; } ?></td> <td width="10%"><? $fuck = mysql_query("SELECT * FROM members WHERE memberid = '$object->van'"); while($you = mysql_fetch_object($fuck)){ $auteur = $you->naam; } echo $auteur; ?></td> <td width="10%"><a href="?id=<? echo $object->id ?>"><? echo $object->onderwerp ?></a></td> <td width="10%"><? echo $object->datum ?></td> </tr> <? } echo "</table><hr>"; } ?> <img src="img/new.gif"> <a href="?new=1">Nieuw bericht</a><br> <img src="img/delete.gif"> <a href="javascript:verwijder('Weet je zeker dat je alle berichten in je inbox wilt verwijderen?','?deleteall=1')">Verwijder alle berichten</a><br> <img src="img/block.gif"> <a href="?block=1">Blokkeer leden</a><br> <img src="img/terug.jpg"> <a href="index.php">Ga terug naar home</a> <? } if($new){ if($reply){ $query = mysql_query("SELECT * FROM priveberichten WHERE id = '$reply'"); while($object = mysql_fetch_object($query)){ $object->onderwerp = str_replace("Re: ", "", $object->onderwerp); $titel = "Re: $object->onderwerp"; $naar = $object->van; } } ?> Stel hier een nieuw bericht op dat je vervolgens naar een member wilt gaan zenden...<br><br> <form method="POST" action="?send=1" name=formulier> Member ID: <input type="text" name="naar" size="5" value="<? echo $naar ?>"> ( <a href="profiel.php">Zoek member ID</a> )<br> Onderwerp: <input type="text" name="onderwerp" size="20" maxlength="100" value="<? echo $titel ?>"><br> <input type="button" style="font-weight: bold; width: 30px" value="B" onclick="javascript:icon('[b][/b] ')"> <input type="button" style="font-style: italic; width: 30px" value="I " onclick="javascript:icon('[i][/i] ')"> <input type="button" style="text-decoraton: underline; width: 30px" value="U" onclick="javascript:icon('[u][/u] ')"> <input type="button" style="color: #0000FF" value="Color" onclick="javascript:icon('[color=&quot#FF9900&quot][/color] ')"> <input type="button" style="font-family: Courier New" value="Code" onclick="javascript:icon('[code][/code] ')"><br> <textarea rows="7" name="bericht" cols="40"></textarea><br> <a href="javascript:icon(';-)')"><img border="0" src="img/smiles/wink.gif"></a><a href="javascript:icon(':-|')"><img border="0" src="img/smiles/unsure.gif"></a><a href="javascript:icon(':-P')"><img border="0" src="img/smiles/tongue.gif"></a><a href="javascript:icon(':-)')"><img border="0" src="img/smiles/smile.gif"></a><a href="javascript:icon(':(')"><img border="0" src="img/smiles/sad.gif"></a><a href="javascript:icon('%-)')"><img border="0" src="img/smiles/rolleyes.gif"></a><a href="javascript:icon('|8|')"><img border="0" src="img/smiles/ph34r.gif"></a><a href="javascript:icon(':-O')"><img border="0" src="img/smiles/ohmy.gif"></a><a href="javascript:icon(':-@')"><img border="0" src="img/smiles/mad.gif"></a><a href="javascript:icon(':-]')"><img border="0" src="img/smiles/laugh.gif"></a><a href="javascript:icon(':-?')"><img border="0" src="img/smiles/huh.gif"></a><a href="javascript:icon(':-\\')"><img border="0" src="img/smiles/dry.gif"></a><a href="javascript:icon('8)')"><img border="0" src="img/smiles/cool.gif"></a><a href="javascript:icon('8-/')"><img border="0" src="img/smiles/blink.gif"></a><a href="javascript:icon(':-D')"><img border="0" src="img/smiles/biggrin.gif"></a><br> <input type="submit" value="Verstuur"> <input type="reset" value="Wis velden"></p> </form> <? } if($send){ if(!$naar || !$onderwerp || !$bericht){ echo "Alle velden dienen ingevuld te zijn...<br><br><a href=\"javascript:history.go(-1)\">Ga terug</a>"; } else{ $query = mysql_query("SELECT * FROM members WHERE memberid = '$memberid'"); $result = mysql_num_rows($query); while($object = mysql_fetch_object($query)){ $ikblock = $object->blockpm; $error = $object->pm; $geblokkeerd = $object->blockpm; } if(strstr($ikblock,$naar)){ echo "De member waar je dit bericht naartoe wilt sturen heb je zelf geblokkeerd ..."; } else{ if(strstr($geblokkeerd,$memberid)){ echo "Deze member heeft je geblokkeerd qua sturen van privé- berichten..."; } else{ if(!$error){ echo "Deze member heeft niet ingesteld dat hij/zij privé- berichten wil ontvangen, daarom is je bericht niet verzonden"; } else{ if(!$result){ echo "De ID die je hebt ingevuld waar dit privé- bericht naar toe moet bestaat niet, probeer het nog eens..."; } if($result){ $query = mysql_query("SELECT * FROM priveberichten WHERE naar = '$naar'"); $result = mysql_num_rows($query); if($result > $maxpm-1){ echo "Deze member heeft het limiet van $maxpm privé- berichten overschreden, daarom kan dit privé- bericht niet verzonden worden. Onze excuses voor dit ongemak."; } else{ $query = mysql_query("SELECT * FROM members WHERE memberid = '$naar'"); while($object = mysql_fetch_object($query)){ $naar = $object->memberid; $naarnaam = $object->naam; $privmsg = $object->pm; } $query = mysql_query("SELECT * FROM members WHERE memberid = '$memberid'"); while($object = mysql_fetch_object($query)){ $van = $object->memberid; } $datum = date("d-m-Y \o\m\ H:i:s"); if($privmsg){ $query = mysql_query("INSERT INTO priveberichten (onderwerp,van,naar,datum,bericht,ip,gelezen) VALUES ('$onderwerp','$van','$naar','$datum','$bericht','$REMOTE_ADDR','0')") or die (mysql_error()); echo "Je bericht is succesvol verzonden naar <b>$naarnaam</b>"; } else{ echo "Deze member heeft deze functie uitgeschakeld en/of deze member bestaat niet...<br><br><a href=\"javascript:history.go(-1)\">Ga terug</a>"; } } } } } } } } if($id){ $query = mysql_query("SELECT * FROM priveberichten WHERE naar = '$memberid' AND id = '$id'"); $result = mysql_num_rows($query); if(!$result){ echo "Dit bericht bestaat niet...<br><br><a href=\"javascript:history.go(-1)\">Ga terug</a>"; } else{ mysql_query("UPDATE priveberichten SET gelezen = '1' WHERE id = '$id'"); while($object = mysql_fetch_object($query)){ $hopla = mysql_query("SELECT * FROM members WHERE memberid = '$object->van'"); while($kee = mysql_fetch_object($hopla)){ $a = $kee->naam; } $aap = mysql_query("SELECT * FROM members WHERE memberid = '$object->naar'"); while($noot = mysql_fetch_object($aap)){ $b = $noot->naam; } ?> <b>Van:</b> <a href="profiel.php?mid=<? echo $object->van ?>"><? echo $a ?></a><br> <b>Naar:</b> <? echo $b ?><br> <b>Verzonden:</b> <? echo $object->datum ?><hr style="width: 50%" align="left"> <? $bericht = $object->bericht; $bericht = htmlspecialchars($bericht); $bericht = nl2br($bericht); $bericht = str_replace("\n","<br>",$bericht); $bericht = str_replace(" "," ",$bericht); $bericht = str_replace(":]","<img src=\"img/smiles/laugh.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace(":-]","<img src=\"img/smiles/laugh.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace(":)","<img src=\"img/smiles/smile.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace(":-)","<img src=\"img/smiles/smile.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace(":D","<img src=\"img/smiles/biggrin.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace(":-D","<img src=\"img/smiles/biggrin.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace(":P","<img src=\"img/smiles/tongue.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace(":-P","<img src=\"img/smiles/tongue.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace(":p","<img src=\"img/smiles/tongue.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace(":-p","<img src=\"img/smiles/tongue.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace(";)","<img src=\"img/smiles/wink.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace(";-)","<img src=\"img/smiles/wink.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace(":O","<img src=\"img/smiles/ohmy.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace(":-O","<img src=\"img/smiles/ohmy.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace(":o","<img src=\"img/smiles/ohmy.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace(":-o","<img src=\"img/smiles/ohmy.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace(":(","<img src=\"img/smiles/sad.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace(":-(","<img src=\"img/smiles/sad.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace("8)","<img src=\"img/smiles/cool.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace("8-)","<img src=\"img/smiles/cool.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace(":\\","<img src=\"img/smiles/dry.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace(":-\\","<img src=\"img/smiles/dry.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace("%)","<img src=\"img/smiles/rolleyes.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace("%-)","<img src=\"img/smiles/rolleyes.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace(":@","<img src=\"img/smiles/dry.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace(":-@","<img src=\"img/smiles/dry.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace(":|","<img src=\"img/smiles/unsure.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace(":-|","<img src=\"img/smiles/unsure.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace(":?","<img src=\"img/smiles/huh.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace(":-?","<img src=\"img/smiles/huh.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace("|8|","<img src=\"img/smiles/ph34r.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace("|8-|","<img src=\"img/smiles/ph34r.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace("8/","<img src=\"img/smiles/blink.gif\">",$bericht); $bericht = str_replace("8-/","<img src=\"img/smiles/blink.gif\">",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[b\](.*?)\[/b\]#si","<b>\\1</b>", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[i\](.*?)\[/i\]#si","<i>\\1</i>", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[u\](.*?)\[/u\]#si","<u>\\1</u>", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[center\](.*?)\[/center\]#si","<b>\\1</b>", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[hr\]#si","<hr style=\"width: 50%\" align=\"left\">", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[code\](.*?)\[/code\]#si","<font style=\"font-family: Courier New\">\\1</font>", $bericht); $bericht = eregi_replace("([a-zA-Z0-9_-]+)@([a-zA-Z0-9\._-]+)(\.[a-zA-Z]+)", "<a href=\"mailto:\\1@\\2\\3\">\\1@\\2\\3</a>", $bericht); $bericht = ereg_replace("[[:alpha:]]+://[^<>[:space:]]+[[:alnum:]/]","<a href=\"\\0\" target=\"_blank\">\\0</a>",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[img="(.*?)"\]#si","<img src=\"http://\\1\">", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[color="(.*?)"](.*?)\[/color\]#si","<font color=\"\\1\">\\2</font>", $bericht); echo $bericht; ?><hr style="width: 50%" align="left"> > <a href="?new=1">Nieuw bericht</a><br> > <a href="?new=1&reply=<? echo $object->id ?>">Reageer</a><br> > <a href="javascript:verwijder('Weet je zeker dat je dit bericht wilt verwijderen?','?delete=<? echo $object->id ?>')">Verwijder</a><br> <? } } } if($deleteall){ $query = mysql_query("SELECT * FROM priveberichten WHERE naar = '$memberid'"); $result = mysql_num_rows($query); if(!$result){ echo "Er zijn geen berichten gevonden om te verwijderen dus is je hele inbox al leeg...<br>\n<br>\n<a href=\"priveberichten.php\">Terug naar je inbox</a>"; } if($result){ $query = mysql_query("DELETE FROM priveberichten WHERE naar = '$memberid'"); $query = mysql_query("REPAIR TABLE priveberichten"); echo "Al je privé- berichten zijn nu verwijderd..."; } } if($block){ $query = mysql_query("SELECT * FROM members WHERE memberid = '$memberid'"); while($object = mysql_fetch_object($query)){ $geblokkeerd = $object->blockpm; } ?> Hier kun je instellen van welke members je geen privé- berichten wilt ontvangen, zet elke ID van een member op een nieuwe regel ( <a href="profiel.php">Zoek memberID</a> )<br> <form method="POST" action="?saveblock=1"> <center><textarea name="blockdeze" rows="8"><? echo htmlspecialchars($geblokkeerd); ?></textarea><br> <input class="button" type="submit" value="Opslaan"></center> </form> <? } if($saveblock){ $query = mysql_query("UPDATE members SET blockpm = '$blockdeze' WHERE memberid = '$memberid'") or die (mysql_error()); echo "Gegevens zijn succesvol opgeslagen..."; } if($delete){ $query = mysql_query("SELECT * FROM priveberichten WHERE id = '$delete'"); $result = mysql_num_rows($query); if(!$result){ echo "Dit bericht bestaat niet..."; } else{ mysql_query("DELETE FROM priveberichten WHERE id = '$delete' AND naar = '$memberid'") or die(mysql_error()); echo "Bericht succesvol verwijderd...<br><br><a href=\"priveberichten.php\">Naar je inbox</a>"; } } } else{ echo "Om privé-berichten te kunnen versturen moet je ingelogd zijn...<br><br><a href=\"login.php\">Login</a>"; } ?>[/code:1:e9dc0c6939]

Anoniem
larsisgoed9