Vraag & Antwoord

Webprogrammeren & scripting

ASP foutmelding

Anoniem
jantje_p
2 antwoorden
 • Ik krijg deze foutmelding:

  Microsoft VBScript compilation error '800a03f6'

  Expected 'End'

  /links/linkmeldentest.asp, line 85


  line 85 = Set objCDOMail = Nothing (onderaan)

  In dit script:

  <%

  Response.Buffer = True


  Dim strBody
  Dim objCDOMail
  Dim strMyEmailAddress
  Dim strCCEmailAddress
  Dim strBCCEmailAddress
  Dim strReturnEmailAddress
  Dim strWantto
  Dim strAgree
  Dim firstName
  Dim lastName
  Dim url
  Dim note
  Dim cat
  Dim ipadr

  strWantto=Request.Form ("radiowantto")
  if strWantto=1 Then
  strWantto="add link"
  else if strWantto=2 Then
  strWantto="remove a link"
  else if strWantto=3 Then
  strWantto="replace a link"
  else if strWantto=4 Then
  strWantto="report a dead link"
  else if strWantto=5 Then
  strWantto="have info about advertising"
  end if

  strAgree=Request.Form ("radioagree")
  if strAgree="yes" Then
  strAgree="I accepted your terms and conditions"
  end if

  firstName=Request.Form ("firstName")
  lastName=Request.Form ("lastName")
  strReturnEmailAddress = Request.Form("_email")
  url=Request.Form ("_url")
  note=Request.Form ("_note")
  cat=Request.Form ("_cat")
  ipadr=Request.Form ("_ipadr")

  strMyEmailAddress = "service@server.nl"

  strCCEmailAddress = "design@server.nl"

  strBCCEmailAddress = ""

  strReturnEmailAddress = Request.Form("_email")


  strBody = "<h2>E-mail sent from LinkForm on Web Site</h2>"
  strBody = strBody & "<br><b>Name: </b>" & Request.Form("firstName") & " " & Request.Form("lastName")
  strBody = strBody & "<br><b>E-mail: </b>" & strReturnEmailAddress
  strBody = strBody & "<br><b>Homepage: </b>" & url
  strBody = strBody & "<br><b>In Category: </b>" & cat
  strBody = strBody & "<br><b>I want to: </b>" & strWantto
  strBody = strBody & "<br><b>Agreement: </b>" & strAgree
  strBody = strBody & "<br><br><b>Note: - </b><br>" & Replace(Request.Form("note"), vbCrLf, "<br>")


  If Len(strReturnEmailAddress) < 5 OR NOT Instr(1, strReturnEmailAddress, " ") = 0 OR InStr(1, strReturnEmailAddress, "@", 1) < 2 OR InStrRev(strReturnEmailAddress, ".") < InStr(1, strReturnEmailAddress, "@", 1) Then

  strReturnEmailAddress = strMyEmailAddress
  End If

  Set objCDOMail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")

  objCDOMail.From = Request.Form("firstName") & " " & Request.Form("lastName") & " <" & strReturnEmailAddress & ">"
  objCDOMail.To = strMyEmailAddress
  objCDOMail.Cc = strCCEmailAddress
  objCDOMail.Bcc = strBCCEmailAddress
  objCDOMail.BodyFormat = 0
  objCDOMail.MailFormat = 0
  objCDOMail.Subject = "Message sent from linkform on website"
  objCDOMail.Body = strBody
  objCDOMail.Importance = 1

  objCDOMail.Send

  Set objCDOMail = Nothing

  %>

  Wie weet hier raad mee?
  En staat er verder nog iets in wat beter kan?

  b.v.d. Jan.

 • Het probleem zit in hetvolgende deel
  quote:

  strWantto=Request.Form ("radiowantto")
  if strWantto=1 Then
  strWantto="add link"
  else if strWantto=2 Then
  strWantto="remove a link"
  else if strWantto=3 Then
  strWantto="replace a link"
  else if strWantto=4 Then
  strWantto="report a dead link"
  else if strWantto=5 Then
  strWantto="have info about advertising"
  end if


  Je maakt gebruik van losse if-statements die elk een aparte 'end if' verwachten.
  snelste oplossing is om 'else if' te vervangen door 'elseif' (dus zonder spatie erin.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.